Bilag til TS Generalforsamling den 15. maj 2016 kl. 10 - 12

Bestyrelsens beretning 2016

Årsregnskab 2015

Indkomne forslag:
Fristen for at indsende forslag til behandling på generalforsamlingen er 1. maj 2016.

Der er indkommet et forslag fra bestyrelsen:

Vedr. § 5: Fartøjsoptagelse

Uddybning til forslag om vedtægtsændring vedr. §5 Fartøjsoptagelse (Ikke til afstemning)
!!BEMÆRK - NY UDGAVE 3-5-2016!!

Vedr. Pkt 6: Valg i henhold til § 8:
Hvem er på valg og hvad foreslår bestyrelsen?


Program m.v. tryk på billede

Generalforsamlingen indvarsles til alle medlemmer senest 1 måned før.

Dagsorden til Træskibs Sammenslutningens generalforsamling 2016 i Nakskov

Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Forslag sendes til ettrup.merete@gmail.com

Kun fremmødte aktive medlemmer uden kontingentrestance har stemmeret.

Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:

 

1. Valg af dirigent

2. Beretning

3. Regnskab

4. Indkomne forslag

5. Fastsættelse af kontingent

6. Valg i henhold til § 8:

a. formand/kasserer

b. bestyrelsesmedlemmer

c. bestyrelsessuppleanter

d. 1 revisor

e. 1 revisorsuppleant

7. Orientering fra Skibsbevaringsfonden

8. Eventuelt

Mød TS bestyrelsens kandidat til ny formand

Rasmus E. Casper fra FORTUNA og Legeskibet

 

Mød TS bestyrelsens kasserer kandidat

Finn Svendsen fra MARTHA lauget.

Læs mere

Se bestyrelsens kandidater til bestyrelsen og posten som ny revisor

Og læs de nye kandidaters præsentation af sig selv

Træskibs Sammenslutningen | Stjernegade 20 E | 3000 Helsingør | CVR 30869125 | Tel. +45 5184 1971 | Email: sek@ts-skib.dk | Handelsbetingelser
Telefontider (i hovedreglen): Mandage og tirsdage fra kl. 9 til 13. Torsdage fra kl. 15 til 18.

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk