Ta med ud og sejl....

.............................................................................................................. ..............................................................................................................
TS-SKIBENE SE FARTØJSLISTEN for de enkelte skibes hjemmeside
De Forenede Sejlskibe https://www.deforenedesejlskibe.dk/ 
Classic Yacht Charter - iSails www.isails.de
Fyn Rundt www.fyn-rundt.dk
Limfjorden Rundt www.limfjordenrundt.dk
Maritimt Center Danmark www.maritimt-center.dk
Nordisk Sejlads www.nordisksejlads.org
Rumregatta rumregatta.de
Sejlskibskompagniet www.sejlskib.dk
Sejlskibskontoret www.sejlskibskontoret.dk
Øhavet Rundt www.tattart.com
   

Havnelodser

............................................................................................................. ..............................................................................................................
Den Danske Havnelods www.danskehavnelods.dk
MarinaGuide - Sejl og se marinaguide.dk
   

Kystkultur

.............................................................................................................. ..............................................................................................................
Kystkultur i Norden - en daglig nyhedstjeneste www.scoop.it/t/kystkultur
Lollands Kystkulturcenter og bevaringsværft www.kystkulturcenter.dk
Nordvestjysk Fjordkultur www.nordvestjyskfjordkultur.dk

Træskibs- og bådelaug

.............................................................................................................. ..............................................................................................................
Bornholms Træbådelaug www.traebaade.dk
Espergærde Smakkelaug www.smakke.dk
Fejø Drivkvaselaug www.fejoedrivkvaselaug.dk
Foreningen til Sprydstagens Forevigelse www.sprydstagen.dk
Gøl Bådens Træskibslaug www.goelbaaden.dk
Han Herred Havbåde www.havbaade.dk
Hjarbæk Sjægtelaug www.sjaegt.dk
Hjerting-Kane www.hjerting-kane.dk
Holbæk Træskibslaug www.holbæk-træskibslaug.dk
Kalvø Værfts Museum www.calloe.dk
Lemvig Træskibslaug www.lemvigskib.dk
Lillebælt Smakkelaug www.Lillebæltværftet.dk/smakkelauget
Lillebælt-Værftet http://lillebæltværftet.dk
Nyhavnsforeningen www.nyhavnsforeningen.dk
Nyhavns Skipperlaug www.nyhavns-skipperlaug.dk
Odden Træskibslaug www.oddentraeskibslaug.dk
Træskibsforeningen i Aarhus (TSA) www.tsa.dk
Pilekrogens Smakkelaug www.pilekrogenssmakkelaug.dk
Ribe Træskibslaug www.ribe-traeskibslaug.dk
Vilhelms Skibslaug - Gilleleje www.vilhelmsskibslaug.dk
Øhavets Smakkecenter www.smakkecenter.dk
Aabenraa Træskibslaug www.aabenraa-traeskibslaug.dk
   

Sikerhed til søs. Vejr, vind - og søredning

.............................................................................................................. ..............................................................................................................
Danmarks Meteorologiske Institut www.dmi.dk
FCOO Forsvarets Center for Operativ Oceanografi ifm.fcoo.dk
Duelighedsklubben - søsikkerhed www.duelighed.dk
Farvandsvæsenet www.frv.dk
Kystdirektoratet www.kyst.dk
Søfartsstyrelsen www.soefartsstyrelsen.dk
Søværnets Operative Kommando www.forsvaret.dk/sok
   

Maritime organisationer

.............................................................................................................. ..............................................................................................................
Dansk Forening for Ældre Lystfartøjer www.defaele.dk
Danske Maritime www.danskemaritime.dk
Dansk Sejlunion www.sejlsport.dk
Den Maritime Arv (dansk-tysk grænseregion) www.maritimeserbe.eu/da/startside.html
Det Maritime Danmark www.detmaritimedanmark.dk
European Maritime Heritage (EMH) www.european-maritime-heritage.org
Foreningen til Søfartens Fremme www.soefart-fremme.dk
Institut for Maritim Forskning www.mfi.sfu.dk
Langturssejlerne www.ftlf.dk
Maritime Danmark www.maritimedanmark.dk
Maritime Development Center of Europe www.maritimecenter.dk
Sammenslutningen af danske havne www.danskehavne.dk
Sammenslutningen af Mindre Erhvervsfartøjer (SME) www.smedanmark.dk
Skibsbevaringsfonden www.skibsbevaringsfonden.dk
Skibsteknisk Selskab www.skibstekniskselskab.dk
Søfartens Ledere www.soefartensledere.dk
   

Maritim Historie - Maritime Museer

.............................................................................................................. ..............................................................................................................
Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg www.fimus.dk
Fiskeriets Hus - Hvide Sande www.fiskerietshus.dk
Fregatten Jylland www.fregatten-jylland.dk
Gilleje Museum - Fyrhistorisk Museum på Nakkehoved www.hhkc.dk/index.php/museer/fyrhistorisk-museum-paa-nakkehoved
Gilleje Museum - Skibshallerne www.hhkc.dk/index.php/museer/skibshallerne
Kalø Værfts Museum www.calloe.dk
Limfjordsmuseet www.limfjordsmuseet.dk
Marstal Søfartsmuseum www.marstal-maritime-museum.dk
Museet for Søfart www.mfs.dk
Maritim Kontakt - Dansk Maritim historie og Samfundsforskning maritimkontakt.dk
Maritime Museer i Danmark (Rolf Larsen) www.søfartshistorie.dk/museer/museer.html
Maritime Museer i udlandet (Rolf Larsen) www.søfartshistorie.dk/udlmuseer/udlmuseer.html
Museet for Søfarts digitale logbog fyrskibet.dk
Orlogsmuseet www.orlogsmuseet.dk
Søfartshistorie (Rolf Larsen) www.søfartshistorie.dk
Udkigsposten - Maritim historie udkigsposten.dk
Vikingeskibsmuseet www.vikingeskibsmuseet.dk
Ærø Museum www.byportalen.dk/page.asp
Aalborg Søfarts- og Marinemuseum www.aalborgmarinemuseum.dk
Aarhus Søfartsmuseum www.aarhussoefartsmuseum.dk

Træskibs Sammenslutningen | Stjernegade 20 E | 3000 Helsingør | CVR 30869125 | Tel. +45 5184 1971 | Email: sek@ts-skib.dk | Handelsbetingelser

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk