Charteret blev endeligt underskrevet under EMHs mode i Ebeltoft i marts 2003 af EMHs præsident Anders Berg, og Arne Gotved som formand for EMHs kulturelle udvalg, der har været tovholder i arbejdet.

Historien bag Barcelona Charteret

TS bladet bragte et foreløbigt arbejdspapir med en dansk oversættelse af charteret, og årbogen fulgte op med den endelige udgave af Barcelona Charteret i den godkendte engelsksprogede udgave.

Charteret blev gennemgået og drøftet på TS kolofonmødet i januar 2002, lige som den foreløbige udgave har været til høring i de andre deltagerlande.

Frem til den endelige tekst blev vedtaget af de samlede EMH repræsentanter i Enkhuizen den 28. september 2002, foregik der et intenst arbejde over grænserne, hvor alle ord og betydninger blev vendt og drejet indtil der var opnået fælles enighed.

Charteret blev endeligt underskrevet under EMHs mode i Ebeltoft i marts 2003 af EMHs præsident Anders Berg, og Arne Gotved som formand for EMHs kulturelle udvalg, der har været tovholder i arbejdet.

Ved generalforsamlingen i Gilleleje 2003 blev det besluttet at medtage Barcelona Charteret i vores formålsparagraf gennem en vedtægtstilføjelse til § 2 .
Sidst i paragraffen, efter sidste sætning "Sammenslutningen søger samarbejde med foreninger med nærbeslægtede formål." blev tilføjet:

"I den sammenhæng har TS medvirket ved udarbejdelsen af et fælles europæisk charter for fartøjsbevaring - Barcelona Charteret, 2002 - der redegør for filosofi og retningslinier for det kulturelle fartøjsbevaringsarbejde for sejlende skibe. TS har tiltrådt charteret, der udgør et selvstændigt bilag til denne paragraf."

For alle lande gælder det, at det er den engelsksprogede udgave, der er originalen, hvis teksten skal granskes og fortolkes, og den blev, som det fremgår af ovenstående, gengivet i årbog 2002.


Dansk

 

 


English

 


Deutsch
 

Barcelona Charteret

Se om Barcelona Charteret her

 

 

 

Træskibs Sammenslutningen | Stjernegade 20 E | 3000 Helsingør | CVR 30869125 | Tel. +45 5184 1971 | Email: sek@ts-skib.dk | Handelsbetingelser

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk