12-06-2014

TS-revisorer

På generalforsamlingen vælges der 1 revisor og 1 revisorsuppleant. Valgperioden er 1 år.

 

Revisor

Stig Löf

Søstræde 9

3000 Helsingør

Tlf. 53691490

Email: stig.lof@outlook.dk  

 

Revisorsuppleant

Egon Hansen

Engbjerget 4

4300 Holbæk

Tlf: 21 48 71 59

E-mail: egonhansen@mail.dk

 

Træskibs Sammenslutningen - Sekretariatet Pulsen 91, st. 3,  4000 Roskilde - CVR 30869125 - Tlf. 70 23 40 49 - Email: sek@ts-skib.dk    Handelsbetingelser  

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk