12-06-2014

TS-revisorer

På generalforsamlingen vælges der 1 revisor og 1 revisorsuppleant. Valgperioden er 1 år.

 

Revisor

vacant

Revisorsuppleant

Jan Christensen

Ny Hagestedvej 51

4532 Gislinge

Tlf: 30 45 57 02

E-mail: emma-anne-jan@jubii.dk

 

Træskibs Sammenslutningen - Sekretariatet Holbækvej 8, 1. tv., 4000 Roskilde - CVR 30869125 - Tlf. 70 23 40 49 - Email: sek@ts-skib.dk    Handelsbetingelser  
 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk