Som Aktiv medlem af Træskibs Sammenslutningen kan du søge om at få dit fartøj optaget på fartøjslisten.

Fartøjskontingent

Foruden medlemskontingentet betales kontingent for fartøjer, der er optaget på fartøjslisten. Kontingentet udgør:

Joller og åbne både under 2 BRT: 100 kr.

Fartøjer mellem 2 og 13,9 BRT: 300 kr.

Fartøjer mellem14 og 19,9 BRT: 600 kr.

Fartøjer mellem 20 og 49,9 BRT: 900 kr.

Fartøjer over 50 BRT: 1200 kr.

Æresmedlemmer betaler ikke evt. fartøjskontingent

Som kvittering for betalt fartøjskontingent, modtager fartøjsejerne Årsmærkat (mastemærke).

For at få glæde af TS-frihavnshavneordningen, skal du have betalt årets kontingent (medlems- og fartøjskontingent), og synligt vise Årsmærkaten og føre Jomfrustanderen

Jomfrustanderen er gratis for fartøjer, der er optaget på fartøjslisten, og kan bestilles her. 

Optages et fartøj efter den 1. oktober, vil kontingentet blive opkrævet sammen med det personlige kontingent for det efterfølgende år.

 

Bestemmelserne for optagelse fremgår af lovenes § 5.

Ved EJERSKIFTE skal du som ny ejer indsende en ansøgning om (gen-)optagelse af dit fartøj på TS´ fartøjslisten.

FARTØJSOPTAGELSESSKEMAET finder du i højre spalte. 

VEJLEDNING og fortolkninger om fartøjsoptagelse (25.11.2020) finder du i højre spalte.

Billeder (type = JPG) og andre oplysninger, skal så vidt muligt sendes pr. e-mail til sek@ts-skib.dk Alternativt med post.

Din ansøgning behandles af et optagelsesudvalg. Som hovedregel må du forvente 2 - 3 ugers ekspeditionstid.

Kontingentet for fartøjer betales ud fra fartøjets BRT:

Samtidig med, at sekretariatet bekræfter optagelsen, modtager du opkrævning af fartøjskontingent. Dit fartøj er først endeligt optaget på fartøjslisten, når kontingentet er indbetalt.

Som bekræftelse på, at dit fartøj er optaget og fartøjskontingentet er indbetalt, modtager du et Årsmærke (mastemærke). For at benytte frihavnsordningen, skal dit fartøj føre gyldigt Årsmærke, og TS-stander (gratis).

For de efterfølgende år opkræves fartøjskontingentet sammen med det personlige kontingent.

Fartøjer, der godkendes optaget efter den 1. oktober, skal først betale kontingent for det efterfølgende år. Det vil i så fald fremgå af pågældende års kontingentopkrævning, der udsendes medio januar måned med forfald den 1. februar. Fartøjerne optages på fartøjslisten umiddelbart efter godkendelsen.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt dit fartøj opfylder betingelserne for optagelse, er du velkommen til at kontakte sekretariatet herom.

Spørgsmål om udfyldelse af skemaet kan rettes til sekretariatet. 

Træskibs Sammenslutningen | Stjernegade 20 E | 3000 Helsingør | CVR 30869125 | Tel. +45 5184 1971 | Email: sek@ts-skib.dk | Handelsbetingelser

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk