Redaktionen

Indsend artikler til redaktionen

Vær med til at holde TS-bladet levende og interessant. Redaktionen kan ikke være alle vegne, og den ser ikke alt. Send derfor gerne artikler og fotos til redaktion@ts-skib.dk  

Redaktør

Morten Kold Mikkelsen
Strandboulevarden 35, st.tv
2100 København Ø

Tel: 25 47 50 07
E-mail: redaktion@ts-skib.dk

Grafiker

Claus Lidbjerg
Søndertoften 178

2630 Taastrup

Tel: 30 26 38 87
E-mail: ts.grafiker@gmail.com

 

 

 

Træskibs Sammenslutningen | Stjernegade 20 E | 3000 Helsingør | CVR 30869125 | Tel. +45 5184 1971 | Email: sek@ts-skib.dk | Handelsbetingelser

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk