ET TS - SEKS LOKALOMRÅDER - ATTEN LOKALFOLK

Lokalfolkene binder landet sammen og styrker netværket lokalt og mellem lokalområderne og TS bestyrelsen.

De seks TS områder udpeger hvert efterår de lokalfolk, der repræsenterer hvert område. Lokalfolkene udpeges af de fremmødte medlemmer ved de respektive TS medlemsmøder i efteråret. Alle aktive medlemmer kan udpeges og medvirke ved udpegningen af lokalfolk.

På kortet til højre ses opdelingen, og hvor mange repræsentanter hvert område udpeger til 'kolofonen'. Antal af repræsentanter er fordelt ud fra det antal skibe, der er registreret på TS fartøjsliste pr. 1. januar i året for udpegning.

Du vælger selv, hvilket område du vil tilknyttes, og kan også vælge at deltage i flere af medlemsmøderne.

 

TS's LOKALFOLK BINDER FORENINGEN SAMMEN

På kolofonmødet i marts 2019 satte vi fokus på lokalfolkenes motivation, ansvarsområder og opgaver. Lokalfolkene satte ord på baggrunden for deres arbejde, og det blev klart, at TS er beriget med meget forskellige lokalfolk, der alle deler interessen for bevaring af vores skibe, vores havnemiljøer og de dertilknyttede håndværk. 

Vores seks lokalområder er forholdsvis forskellige, men deler også udfordringer og muligheder – og lokalfolkenes arbejde består blandt andet i at engagere resten af TS i lokale aktiviteter, udfordringer mm., når behovet opstår. For bestyrelsen er lokalfolkene således en vigtig kontakt til de mange lokale havne, medlemmer og aktiviteter. Derudover er det ofte lokalfolk, der kender lokale havnefogederne, og derfor hjælper med at skaffe nye TS frihavne og bibeholde de lokale TS frihavne. 
 
TS lokalfolk har også to helt konkrete opgaver; den ene er at deltage i et årligt kolofonmøde, hvor lokalfolk og bestyrelse drøfter udfordringer såvel som muligheder – lokalt og nationalt, visioner for TS og konkrete tiltag. Den anden er at arrangere og afholde et lokalt medlemsmøde i løbet af efteråret. På dette medlemsmøde, som kan tage mange forskellige former, diskuteres relevante lokale emner, og der afholdes valg/genudpegning af lokalfolk.
 
Medlemsmøderne indeholder gerne interessante aktiviteter såsom inspirationsoplæg, faglige oplæg, fælles sejlads, kapsejlads eller rundvisninger. Lokalfolk er mere end velkomne til at arrangere flere TS aktiviteter i deres område til gavn for de lokale TS medlemmer og som led i at tiltrække potentielle nye medlemmer til TS.  Lokalfolk kan søge om tilskud til aktivitet klik her:

Træskibs Sammenslutningen | Stjernegade 20 E | 3000 Helsingør | CVR 30869125 | Tel. +45 5184 1971 | Email: sek@ts-skib.dk | Handelsbetingelser

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk