Forretningsfører

Sygemeldt - kontakt Næstformand Jay Brun Jensen

Merete Ettrup

Slotsvej 12,1

4300 Holbæk

Tlf. 28 42 56 26

merete@ts-skib.dk

Opgaver

  • Udarbejde indstillinger og beslutningsgrundlag til bestyrelsen og formandsskabet.
  • Organisationsudvikling, samt udvikling af nye forretningskoncepter. 
  • Skabe overblik og samarbejde på tværs i en organisation med mange interesser
  • Involvere og engagere medlemmerne i respekt for det vigtige frivillige arbejde, foreningen bygger på.
  • Udvikle TS’ og sit eget maritime og politiske netværk til gavn for foreningens interesser.
  • Projektlede og sikre gennemførelse af både store og små projekter
  • Udarbejde fondsansøgninger med henblik på finansiering af prioriterede indsatsområder, samt sikre gennemførelse af projekterne og afrapportering af disse i forhold til fondene.
  • Formidle relevant information til både medlemmer, medier, politikere og bestyrelsen.
  • Deltage i bestyrelsens møder og foreningens generalforsamling.
  • Webmaster på ts-skib.dk

Sekretær

Lis Jensen

Holbækvej 8, 1, tv.

4000 Roskilde

Tlf. 70 23 40 49

sek@ts-skib.dk

Opgaver

Sekretær for bestyrelsen

Fartøjsoptagelser: Modtagelse, ekspedition og arkiv

Standere: Modtagelse af bestillinger og ekspedition

TS-bladet: Manglende blade og ekstra bestilling

Nyindmeldte: Bekræftelse på indmeldelse i TS

Årsmærker: Ekspedition

Frihavne: Nye frihavne. Ændring af oplysninger. Frihavnsoversigt.

Annoncer: Modtagelse af annoncer, opkrævning af firmaannoncer.

Træskibs Sammenslutningen - Sekretariatet Holbækvej 8, 1. tv., 4000 Roskilde - CVR 30869125 - Tlf. 70 23 40 49 - Email: sek@ts-skib.dk    Handelsbetingelser  
 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk