Jomfrustander

Kun fartøjer, der er optaget på TS-fartøjslisten, og som har betalt årets kontingent, har ret til at føre standeren.

TS-frihavnsordningen kan kun benyttes, hvis der føres stander og årsmærkat.

Bestyrelsen opfordrer fartøjsejere og havne til altid at føre en stander, hvor der er mere end agterliget tilbage. Den er gratis.

Hvad stiller man op med en Jomfru ?

Jo, - det havde museumsleder Erik B. Kroman, Marstal Søfartsmuseum, et bud på i Årbog 2009(side 26):

En jomfru er part af den del af rigningen, der får vanterne til at stå tot.

For folk der ikke kender disse begreber, er en tegning og et lille selvgjort digt måske nemmere og mere poetisk end en længere udredning.

Jomfrustanderen fås i følgende størrelser

Mini: 19 x 38 cm
Lille: 30 x 60 cm
Mellem: 50 x 100 cm
Stor: 70 x 150 cm
Havnestander: 100 x 300 cm

 

Jomfruens pris
En jomfru, der har fat i røstet
har tit i uvejr søfolk trøstet.
En jomfru holder rig på plads
i magsvejr som i hård sejlads.


Omvendt har en sømand tit med omhu
i land - med uvejr - trøstet jomfru.


Men nu må man ikke tro,
at de er ganske ens de to!
En jomfru i vantet forbli’r der jomfru,
med mindre hun udskiftes med en vantskru’.
Med en jomfru i land er det noget ganske andet.
Man kan altid bedst stole på dem på vandet!

 

 

En ægte jomfru....

Træskibs Sammenslutningen | Stjernegade 20 E | 3000 Helsingør | CVR 30869125 | Tel. +45 5184 1971 | Email: sek@ts-skib.dk | Handelsbetingelser  

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk