TS Frihavne

Oversigt over TS frihavnene finder du nedenfor.

For at opnå friplads i havnene skal skibet være optaget på TS’s fartøjsliste samt føre TS-standeren (Jomfrustanderen), som gratis kan bestilles her.

Desuden skal der føres en årsmærkat på forkant af den forreste mast. Årsmærkaten udsendes til hvert enkelt skib, når årets kontingentindbetaling er registreret. Årsmærkaten er selvklæbende, skifter farve hvert år og er udformet som det kendte agterspejl.

Kontakt sekretariatet, hvis årsmærkaten udebliver.

Desværre er det ikke alle TS frihavne, der giver friplads til skibe, der sejler charter, selv om det er et TS-skib med stander og mærkat. TS Bestyrelsen ønsker at bakke op om at TS Frihavnsordningen også omfatter Charterskibene, der på fornem vis anløber havnene med købelystne gæster til byen og giver turister adgang til at sejle med på Danmarks sejlende kulturarv. 

Under hver havn i listen står: LOKAL TS: Det er oplysninger om personer, som gerne vil være behjælpelige med oplysninger om lokale forhold, f.eks: maskinværksted, elektriker el. lign.

Husk: Havnenes folk og deres evt. sommervikarer har fået besked på at checke, om du har årets mærkat på masten, og om du fører jomfrustanderen på behørig vis. Man skal ikke prøve at diskutere sig ud af eventuelle forglemmelser. Husk, at kortet over TS Frihavne er vejledende. Tjek Havnelodsen eller kontat havnefogeden for detaljerede oplysninger inden anløb.

Kære Havnefoged
Har du rettelser til oplysningerne om din havn angående frihavnsordningen så klik her: http://aktivitet.foreningsadministrator.dk/event/details/e55 så sørger vi for at rette hjemmesiden og rettelserne kommer med i næste Årbog.

MarinaGuide - Sejl og Se
http://marinaguide.dk er mere end en havnelods.
Denne sejlerguide giver sejlere og tursejlere det
bedst tænkelige overblik, når den næste havn skal besøges.
Under sloganet 'Sejl & Se' præsenteres de danske havne
og de oplevelser, der venter sejlerne, når der er fortøjet.

 

Allinge Havn

Position: 55'16,7 N - 14'48,1 E

Telefon: 56 92 23 28

E-mail: allingehavn@brk.dk

WWW: www.BRK.dk

VHF: Nej

Antal fridøgn: 3 døgn (kommercielle skibe dog kun 2 døgn)

EL: Ja

Vand: Ja

Bad: Ja

Diesel: Nej

Indkøbsmuligheder: Ja

TS-kaj: Nej

Lokal TS: Nej, men lokalmand Poul Forum kan kontaktes

Værd at vide: Se sejlerguide

Udenlandske TS fartøjer: Nej

Andet: Anmeldelse min. 24 timer før anløb

 

Amtoft Havn

Position: 57'00,3 N - 8'56,6 E

Telefon: 9799 3211

E-mail: k.e.lynge@mail.dk

VHF: ikke oplyst

Antal fridøgn: 3 døgn

EL: Ja

Vand: Ja

Bad: Ja

Diesel: Ja

Indkøbsmuligheder:  Købmand på havnen

TS-kaj: 30 m. kaj, 3,5 m. dybgang

Lokal TS:

Værd at vide:

Udenlandske TS fartøjer:

Andet:

 

Assens Havn

Position: 55'16,15 N - 09' 53,16 E

Telefon: 64 71 31 65

E-mail: info@assenshavn.dk 

www: www.assenshavn.dk

VHF: Kanal 16 i dagtimer

Antal fridøgn: 20,- kr. pr. person/døgn - max 200,- kr. pr. døgn

EL: 230 og 400 volt op til 32 amp på standerne købes med havnekort. Mulighed for 63 amp på kajen

Vand: Frit fra ½" vandslange på standerne. 2" efter aftale med havnen

Bad: Havnekort giver adgang til toilet/bad. Varmt vand købes med havnekort

Diesel: Nærmeste tank ca. 500 m.

Indkøbsmuligheder: 2 min. gang til Assens Hovedgade med alt i indkøb og fortæring

TS-kaj: Træskibskajen og midtermolen

Lokal TS: Assens Havn på 64 71 31 65

Værd at vide: Gratis Wi-Fi, adgang til værft, elektriker og andre serviceydelser. Kontakt havnen for yderligere informationer

Udenlandske TS fartøjer: Ja

Andet: Bynær A-havn som er åben året rundt

 

Augustenborg Havn (Sønderborg Havn)

Position: 54° 56,7 N - 09° 52,3 E

Telefon: 7442 2765

E-mail: HAVNEN@SONDERBORG.dk

VHF:  Ingen VHF

Antal fridøgn: 3 døgn for ikke erhervsbetinget anløb

EL: Ja - forbrugsafgift pr. person/døgn 15,00 kr.

Vand: Ja

Bad: Ja, mod betaling efter gældende takst

Diesel: Ja

Indkøbsmuligheder: Ja

TS-kaj: Efter havnens anvisninger

Lokal TS: Ole Urban 2098 5706, e-mail jytur@stofanet.dk

Værd at vide: Skibsføreren skal uopfordret angive arten af anløbet/sørejsen, således at spørgsmålet om afgiftsfritagelse kan afklares umiddelbart.

Udenlandske TS fartøjer: Ja

 

Bagenkop Havn

Position: 54' 45,2 N - 10' 40,3 E

Tlf. havnekontor: 6256 1861

E-mail: bagenkophavn@langelandkommune.dk

VHF: Ja

Antal Fridøgn: Skib 0-15 m. = 100,00 kr. - 15-20 m. = 150,00 kr. - over 20 m. =  200,00 kr. - 4. døgn gratis

EL: Inkl. 230 w

Vand: Inkl.

Bad: Inkl.

Diesel: Ja, ved midtermolen i fiskerihavnen

Indkøbsmuligheder: 100 m

TS-kaj: Ydermolen

Lokal TS:

Værd at vide:

Udenlandske TS-skibe: nej, kun efter aftale

Andet: Alle skal henvende sig på havnekontoret

 

Bogense Havn

Position 55' 34,2 N - 10' 04,7 E

Telefon: 6481 2115 og 6482 8737

E-mail: havn@nordfynskommune.dk

VHF: Ja

Antal fridøgn: 3 døgn

EL: Gratis, dog ikke til opvarmning

Vand: Gratis

Bad: Ja, kr. 5,00 på Østre Mole og i Marina

Diesel: Marinaen

Indkøbsmuligheder: 500 til 1000 meter

TS-kaj: Østmolen og erhvervskaj ved værftet

Lokal TS: Ingen i Bogense Havn

Udenlandske TS fartøjer: Ja, hvis de er dansk bygget

 

Bogø havn

Position: 54° 54,8 N - 12° 03,1 E

Telefon: +45 40180817

E-mail: bogoe@vordingborg.dk

VHF:

Antal fridøgn: 3 døgn

EL: Ja

Vand: Ja

Bad: Ja,

Diesel: 2 km

Indkøbsmuligheder: Dagligbrugsen 2 km

TS-kaj:

Lokal TS:

Værd at vide: MAX dybgang 2 m.

Udenlandske TS fartøjer: Ja

Andet:

 

Brøndby Havn

Position: 55' 36,42 N - 12' 26,41 E

Telefon: 4373 6100/2345 8026

E-mail: brondbyhavn@brondbyhavn.dk

VHF: Lytter på 77 og 16 fra 1.maj - 30.sept.

Antal fridøgn: 3 overnatninger

EL: 20 kr. pr. nat. Kun 3 amp. til gæster

Vand: Ja

Bad: Ja, kort trækkes i automat

Diesel: Ja, kontakt havnekontoret i kontortiden

Indkøbsmuligheder: 3 km

TS-kaj: Ja, 80 m. øst for molehoved ved TS-stander

Værd at vide: Kontakt Turistkontoret

Udenlandske TS fartøjer: Ja

Andet: Ved hård vestlig vind anbefaler vi at finde plads lægere inde i havnen

 

Christiansø Havn

Position: 55'19 N - 11'11 E

Telefon: 40 45 20 14

E-mail: kontor@christiansoe.dk

WWW: www.christiansoe.dk

VHF: Nej

Antal fridøgn: 3 døgn - i juli måned dog kun 1 døgn

EL: Ja

Vand: Ja - afhentes i dunke

Bad: Kort til bad kan købes i havneautomat

Diesel: Nej

Indkøbsmuligheder: Christiansø Købmand og Gæstgiveri: www.christiansoekro.dk

TS-kaj: Anvises ved anløb

Lokal TS: Poul Forum Sørensen - tlf. 29 93 56 95

Udenlandske TS-fartøjer: Nej

Andet: Kontakt altid havnefogeden før anløb på grund af begrænset plads. Ofte meget begrænset plads i juli.

 

Dragør Havn

Position: 55' 35,7 N- 12' 40,9 E

Telefon: 3289 1570

E-mail: havn@dragoer.dk

WWW: dragoerhavn.dk

VHF: Ja, lejlighedsvis - 12 og 16

Antal fridøgn: 2 døgn

EL: Havnekort trækkes i automat - 50 kr. i depositum. Kortet giver adgang til toilet og bad samt mulighed for at købe strøm på EL-standere

Vand: Ja

Bad: Inkluderet i EL-kort

Diesel: Ja

Indkøbsmuligheder: 200 meter

TS-kaj: Nej

Lokal TS nej

Værd at vide: Anløb skal meldes på telefon/mail dagen før. Gæstefartøjer skal melde sig på havnekontoret snarest efter ankomst. Kontorets åbningstider: Alle dage kl. 10 - 12 og kl. 16 - 17.30 i perioden 1/6 - 31/8. Hverdage kl. 10 - 12 samt torsdage kl. 16 - 17.30 i perioden 1/9 - 31/5

Udenlandske TS fartøjer: Ja

 

Dybvig Havn, Fejø

Position: 54' 56,7 N - 11' 26,2 E

Telefon: 2127 1884

E-mail: kommunalehavne@lolland.dk

VHF: Nej

Antal fridøgn: 2 døgn pr. år

EL: Ja

Vand: Ja

Bad: Ja

Diesel: Ja

Indkøbsmuligheder: 500 m

TS-kaj: Gerne den østlige i bassinet

Lokal TS: Marie Bengtson 5471 3398

Værd at vide: TS er meget velkommen i Dybvig. Der er arbejdende træskibsværft, som både laver reparationer og nybygninger

Udenlandske TS fartøjer:nej, kun danske TS-skibe

 

Ebeltoft - Fregathavnen

Position: 56' 11,5 N - 10' 40,1 E

Telefon: Værftsleder Claus Skotte-Lund +45 40 63 47 38

E-mail: claus@fregatten-jylland.dk

VHF: Nej

Antal fridøgn: 2 døgn

EL: Ja, 220 V standere med CE-stik. Der afregnes efter måler (indbygget i standeren)

Vand: Ja, haner med 25 mm gevind-studs. Ved større mængder afregnes pr. kbm.

Bad: ja, i gavlen af museumsbygningen. 10 kr. pr. person. Adgangskort i billetsalget

Diesel: Nej

Indkøbsmuligheder: Ja, alle muligheder inden for kort afstand

TS-kaj: E-lige bro - det er tilladt at fortøje til Fyrskib XXI.

Lokal TS: Torben Kirkegaard 6129 4881

Værd at vide: V-lige bro er forbeholdt værftet. Midtermolen er forbeholdt større fartøjer og kan anløbes efter aftale. Vær opmærksom på, at midtermolen ikke er frihavnsområde, og at der ved anløb afregnes entrébillet til Fregatten for hver person om bord.

Udenlandske TS fartøjer: Ja

Andet: Venligst føre stander og årsmærke synligt. Hvis ikke afregnes der efter gældende takster.

 

Egernsund Havn (Sønderborg Havn)

Position: 54° 54,5 N - 09° 36,1 E

Telefon: 7442 2765

E-mail: HAVNEN@SONDERBORG.DK

VHF: Ingen VHF

Antal fridøgn: 3 døgn for ikke erhervsbetinget anløb

EL: Ja - forbrugsafgift pr. person/døgn 15,00 kr.

Vand: Ja

Bad: Ja, mod betaling efter gældende takst

Diesel: Nej

Indkøbsmuligheder: Ja

TS-kaj: Efter havnens anvisninger

Lokal TS: Neitfried Neitzel tlf. 3032 7439, email: naturhus@hotmail.com

Værd at vide: Skibsføreren skal uopfordret angive arten af anløbet/sørejsen, således at spørgsmålet om afgiftsfritagelse kan afklares umiddelbart.

Udenlandske TS fartøjer: Ja

 

Espergærde Havn

Position: 55'59,5 N - 12'33,8 E

Telefon: 22 86 10 26

E-mail: gittesonne@jubii.dk

WWW: espergærdehavn.dk

VHF: Nej

Antal fridøgn: 2 døgn

EL: Ja inkl.

Vand: Ja inkl.

Bad: Ja inkl.

Diesel: Nej

Indkøbsmuligheder: Ja

TS-kaj: Nej

Lokal TS: Nej

Værd at vide: Vanddybde 2,80 m.

Udenlandske TS fartøjer: Ja

Andet: Lille havn - mindste i Øresund

 

 

Faxe Ladeplads Lystbådehavn

Position: 55' 12,8 N 12' 09,6 E

Telefon: 5671 6232 / 2064 1375 Flemming Juel

E-mail: fl.juel.faxe@gmail.com

VHF: Ja

Antal fridøgn: 1. Charterskibe skal betale.

EL: Ja

Vand: Ja

Bad: Ja

Diesel: Nej

Indkøbsmuligheder:  200 m/vogn til rådighed

TS-kaj: Efter aftale

Lokal TS: Peter Holger Nielsen

Værd at vide: Hot-Spot

Udenlandske TS fartøjer: Ja

Andet: Faxeladeplads Industrihavn kan benyttes forudsat der forinden tages kontakt til tlf. 5665 0006

 

Flensborg - Museumshafen

Position: 54' 48,2 N - 09' 25,9 E

Telefon: 0049 175 56 80 122 mobil

VHF: Nej

Antal fridøgn: 3 døgn

EL: Efter måler

Vand: Der betales et mindre beløb for vand

Bad: Ja, 0,50 euro

Diesel: Forefindes i Flensborg Havn

Indkøbsmuligheder: 150 meter

TS-kaj: Anløb skal meldes dagen før på telefon eller hytten under TS-standeren

Lokal TS: Gerd Bürker, ‘VAAR’, Tlf.: 0049 171 36 12 592

Værd at vide: Efter 3 fridøgn får du en rimelig pris efter aftale med havnekontoret. Længerevarende ophold aftales med HAVNEFOGEDEN.

Udenlandske TS fartøjer: Ja, men se under “værd at vide”

 

Fredericia Havn / Gl. Havn

Position: 55' 3,2 N - 9' 43,8 E

Telefon: +4529692020

E-mail: trafik-fh@adp-as.dk

VHF: Kanal 28 i dagtimerne

Antal fridøgn: 2 døgn

EL: Ja, mod betaling til havnen

Vand: Ja, mod betaling til havnen

Bad: Ja, mod betaling til havnen

Diesel: Med tankvogn

Indkøbsmuligheder:  Ja, ale muligheder inden for kort gåafstand

TS-kaj: Kaj 7, 8, 9, 10

Lokal TS:

Værd at vide:

Udenlandske TS fartøjer: Ja

Andet:

 

Frederikshavn Havn

Position: 57'26,172 N - 10'32,935 Ø

Telefon: 98 20 47 18

E-mail: portcontrol@pof.dk

VHF: Kanal 12

Antal Fridøgn: 5 døgn

El:

Vand: 25,00 kr. pr. m2 + afgift 6,37 kr. pr. m2 + tilslutningsafgift 200,00 kr.

Bad: Muligt

Diesel: Nordic Marine Oil

Indkøbsmuligheder: 500 m.

TS-kaj: 5 døgn

Lokal TS:

Værd at vide:

Udenlandske fartøjer: 5 døgn

Andet:

 

Frederikssund Havn

Position: 55'50,1 N - 12'03,2 E

Telefon: 20465718

E-mail: havnefogeden@frederikssundlystbaadehavn.dk

WWW: Nej

VHF: Nej

Antal fridøgn: 3 døgn

El: Ja

Vand: Ja

Bad: Ja

Diesel: Nej

Indkøbsmuligheder: Ja

TS-kaj: Hvor der er plads

Lokal TS:

Værd at vide:

Udenlandske fartøjer:

 

Fur Havn

Position: 56'48,3 N - 09'01,3 E

Telefon: 22 23 16 26

E-mail: email@furhavn.dk

www: www.furhavn.dk

Antal fridøgn: 3 døgn

El: Ja, mod betaling af 3,00 kr./KWh

Vand: Ja

Bad: Ja

Diesel: Ja, 200 m.

Indkøbsmuligheder: Ja, 200 m.

TS-kaj: Molerkajen eller efter anvisning af Havnefogeden

Lokal TS: William. Tlf.: 20 55 59 04

 

Faaborg

Position: 55' 05,6 N - 10' 14,4 E

Telefon: 7253 0260 (Efter åbningstid stilles der om til mobil)

E-mail: faaborghavn@faaborgmidtfyn.dk

VHF: Ja, når kontoret er bemandet

Antal fridøgn: 2 døgn

EL: Betalingsstander. Kort købes i automat

Vand:  Betalingsstander. Kort købes i automat

Bad: Betalingsstander. Købes i auomat

Diesel: Ja, - samt benzin og gas - Q8 station på havnen

Indkøbsmuligheder: 150 meter - alle supermarkeder

TS-kaj: Bestil venligst plads på forhånd. Ingen TS kaj

Lokal TS: Poul Erik Simonsen. Tlf.: 21 47 45 82.

Værd at vide: Ligger centralt - kan klare det meste. Skibs- og bådeværfter, motorreparation og sejlmager

Udenlandske TS fartøjer: Ja, alle udenlandske, også Museumshafen Flensburg osv.

Andet: Vi yder en vidtstrakt service af enhver art, som de mange skibe, der har været her, har været tilfredse med.

 

Gedser Havn

Position: 54' 34,2 N - 11' 55,9 E

Telefon: Havnekontor 5417 9245

E-mail: gk@guldborgsund.dk

VHF: HX

Antal fridøgn: 1 døgn. Charterskibe afregner normalt

EL: Ja, afregnes efter måler

Vand: Ja, kr. 55 pr. kbm

Bad: Ja, 10kr

Diesel: Ja. I fiskerihavnen er der kun erhvervsdiesel. Ellers henvises der til lystbådehavnen.

Indkøbsmuligheder: Ca. 450 meter

TS-kaj: Hvor der er plads. Ellers prøv lystbådehavnen ved Bro A

Lokal TS: Havnefoged Gerhard Kähler. Tlf.: 5417 9245

Udenlandske TS fartøjer: Ja. Charterskibe afregner normalt

Andet: www.GEDSER-MARINA.INFO

 

Glyngøre Havn

Position: 56' 49,9 N - 08' 51,9 E

Telefon: 4082 9125

E-mail: kimh@skivekommune.dk

VHF: Nej

Antal fridøgn: 3 døgn - se under "andet"

EL: Ja, 50 kr/skib, inkl. vand

Vand: Ja, 50 kr/skib, inkl. EL

Bad: Gratis

Diesel: Der kan lånes en tansportabel diseltank. 100 l med el-pumpe. OK-tank 100 m.

Indkøbsmuligheder: 100 m

TS-kaj: Hvor der er plads

Lokal TS: Niels Chr. Olesen 9773 1433

Værd at vide: Trådløst Internet på havnen. Kode fås ved havnefogeden. Toilettømningsstation

Udenlandske TS fartøjer: Ja

Andet: Miljøafgift 50 kr. pr. nat pr. skib

 

Gråsten Havn (Sønderborg Havn)

Position: 54° 55,2 N - 09° 35,9 E

Telefon: 7442 2765

E-mail: HAVNEN@SONDERBRG.DK

VHF: Ingen VHF

Antal fridøgn: 3 døgn for ikke erhervsbetinget anløb

EL: Ja - forbrugsafgift pr. person/døgn 15,00 kr.

Vand: Ja

Bad: Ja, mod betaling efter gældende takst

Diesel: Nej

Indkøbsmuligheder: Ja

TS-kaj: Efter havnens anvisninger

Lokal TS: Neitfried Neitzel, Skodsbølvej 108, 6310 Broager, tlf. 3032 7439, email: naturhus@hotmail.com

Værd at vide: Skibsføreren skal uopfordret angive arten af anløbet/sørejsen, således at spørgsmålet om afgiftsfritagelse kan afklares umiddelbart.

Udenlandske TS fartøjer: Ja

 

Gudhjem Havne

Position: 55'12,8 N - 14'58,3 E

Telefon: 56 92 23 36

E-mail: gudhjemhavn@brk.dk

WWW: www.BRK.dk 

VHF: Nej

Antal fridøgn: 3 døgn (kommercielle skibe dog kun 2 døgn)

EL: Ja

Vand: Ja

Bad: Ja

Diesel: Ja

Indkøbsmuligheder: Ja

TS-kaj: Nej

Lokal TS: Nej, men lokalmand Poul Forum kan kontaktes

Værd at vide: Se sejlerguide

Udenlandske TS fartøjer: Nej

Andet: Anmeldelse min. 24 timer før anløb

 

Göteborg

Se under Klippans Angbåtsbrygga

Haderslev Havn Nord

Position: 54' 56,6 N - 11' 52,9 E

Telefon: Aarøsund 7458 4595

E-mail: jekh@haderslev.dk 

www: www.haderslev.dk 

VHF: Nej

Antal fridøgn: 2 døgn

EL: Ja

Vand: Ja

Bad: Ja

Diesel: Stander i Aarøsund

Indkøbsmuligheder: Ja

TS-kaj: Nej

Lokal TS: Maria Heebøll - 21 43 42 14

Værd at vide:

Udenlandske TS fartøjer: Ja

Andet:

 

Hadsund Havn

Position: 56' 42, 8 N - 10' 07,0 E

Telefon: 40 43 41 96/98 57 21 65

E-mail: arpf@dlgtele.dk

VHF: Nej

Antal fridøgn: 3 døgn

EL: Ja, mod betaling

Vand: Ja, mod betaling

Bad: Ja, i sejlklubben

Diesel: 200 meter eller i sejlklub

Indkøbsmuligheder: 100 meter

TS-kaj: Træbro, lige vest for Hadsundbroen.

Lokal TS: Havnefoged Poul Flohr

Værd at vide:

Udenlandske TS fartøjer: Ja

Andet: God plads også til store lystbåde ved vestmolens betonkaj

 

Hammer Havn

Position: 55'16,7 N - 14'45,4 E

Telefon: 56 92 23 24

E-mail: hammerhavn@brk.dk

WWW: www.BRK.dk

VHF: Nej

Antal fridøgn: 3 døgn (kommercielle skibe dog kun 2 døgn)

EL: Ja

Vand: Ja

Bad: Ja

Diesel: Nej

Indkøbsmuligheder: Nej

TS-kaj: Nej

Lokal TS: Nej, men lokalmand Poul Forum kan kontaktes

Værd at vide: Se sejlerguide

Udenlandske TS fartøjer: Nej

Andet: Anmeldelse min. 24 timer før anløb

 

Hasle Havn

Position: 55'11,2 N - 14'42,2 E

Telefon: 56 92 23 22

E-mail: haslehavn@brk.dk

WWW: www.BRK.dk

VHF: 16 - 13 - 12

Antal fridøgn: 3 døgn (kommercielle skibe dog kun 2 døgn)

EL: Ja

Vand: Ja

Bad: Ja

Diesel: Ja

Indkøbsmuligheder: Ja

TS-kaj: Nej

Lokal TS: Nej, men lokalmand Poul Forum kan kontaktes

Værd at vide: Se sejlerguide

Udenlandske TS fartøjer: Nej

Andet: Anmeldelse min. 24 timer før anløb

 

Havnsø Havn

Position: 55' 45,3 N - 11' 19,4 E

Telefon: 5926 9381 (11-12) mobil: 5121 3064

E-mail: michael.hoy@kalundborg.dk

VHF: Nej

Antal fridøgn: 3 døgn

Miljøafgift: 30,00 kr. pr. døgn

EL: Ja

Vand: Ja

Bad: Ja

Diesel: Ja

Indkøbsmuligheder: ca. 100 m

TS-kaj: Nej

Lokal TS:

Værd at vide: Flot natur. Restaurant. Nekselø, som er fredet er også et besøg værd - afstand 2 sm.

Udenlandske TS fartøjer: Ja

 

Helligpeder Havn

Position: 55'12,7 N - 14'42,4 E  (Kort 189)

Telefon: 56 96 47 98 - 24 46 44 43

E-mail: karlsenpetersen@gmail.com

WWW: Nej

VHF: Nej

Antal fridøgn: 3 døgn

EL: Ja

Vand: Ja

Bad: Ja

Diesel: Nej - nærmeste er Hasle

Indkøbsmuligheder: Nej - nærmeste er Hasle

TS-kaj: Hvor der er plads

Lokal TS: Poul Forum Sørensen

Værd at vide: Besejlingsforhold - se Havnelods

Udenlandske TS fartøjer: Ja

 

Helsingør Havn

Position: 52' 02, 6 N - 12' 37, 10 E

Telefon: +45 2531 1080

E-mail: havnevagten@helsingor.dk

VHF: Kanal 12 og 16

Antal fridøgn: 2 døgn hele året

EL: Ja, mod betaling

Vand: Ja

Bad: 3 i "Mobilvogn" bag kulturværftet ved bygning 14. Nøgle kan lånes af Havnevagten/Havnekontoret.

Diesel: I Nordhavnen, max. dbg. 3 meter

Indkøbsmuligheder: Midtby ca. 200 - 500 meter

TS-kaj: Primært ved Ravelin ved Kronborg

Lokal TS: Ingelise Brandt +45  23 30 85 09

Værd at vide: Der må ikke optages og landsættes betalende passagerer

Udenlandske TS fartøjer: Ikke omfattet

 

Hirtshals Havn

Position: 57' 35,6 N - 09' 57,9 E

Telefon: 9894 1422

E-mail: havnevagten@hirtshalshavn.dk

VHF: Kanal 12 og 16

Antal fridøgn: Efter aftale. Betaling for el og vand.

EL: 220V 10AMP/360V 63AMP

Vand: Ja

Bad: Nej

Diesel: Ja

Indkøbsmuligheder: Sejlmager på havnen. Indkøbsmuligheder i byen tæt på havnen.

TS-kaj: Nej

Lokal TS: Svend Lykke 9897 7173

Værd at vide: Oplysninger om besejlingsforhold og aktuet vejr se www.hirtshalshavn.dk

Udenlandske TS fartøjer: OK

Andet: Charterskibe betaler alm. takst

 

Hjarnø Bro

Position: 55'49,3 N - 10'03,8 E

Telefon: Havnefoged Knud Kvist - 2551 0656

VHF: Nej

Antal fridøgn: 2 døgn

El: Ja mod betaling efter forbrug - 3 kr. pr. kw

Vand: Ja

Bad: Ja

Diesel: Nej

Indkøbsmuligheder: På campingpladsen

TS-kaj: Udvendig på molehovedet Hjarnø Bro 40 m. lang og 3 m. dybt

Lokal TS: Jens Andersen - tlf. 3123 8396

Værd at vide: Se billede af havnen på www.Havneguide.dk 

Udenlandske TS fartøjer: Ja

 

Hobro Havn / Mariager Havn

Position: 56' 48,4 N - 09' 48,3 E

Telefon: Hovednr. 9711 3643

E-mail: ginie@mariagerfjord.dk

VHF: Nej

Antal fridøgn: 3 døgn

EL: Nej

Vand: ja

Bad: Ja, mod betaling

Diesel: Nej

Indkøbsmuligheder: Gode og på gå-afstand

TS-kaj: Syd

Lokal TS: Nej

Værd at vide: Havnen er tæt på byen. Mange seværdigheder, bl.a. ved havnen

Udenlandske TS fartøjer: Ja

 

Holbæk Havn

Position: 55' 43,4 N - 11' 43,0 E

Telefon: 72 36 52 24

E-mail: havnen@holb.dk

VHF: Nej

Antal fridøgn: 3 døgn

Miljøafgift: 35,00 kr. pr. døgn

EL: Ja

Vand: ja

Bad: Ja

Diesel: 500 m til tankstation

Indkøbsmuligheder: 500 m

TS-kaj: Vesthavnen + Trafikhavnen

Lokal TS: Knud Jensen THILDE, tlf.: 28 51 39 10

Værd at vide: Gode ankringsmuligheder vest for havnen

Udenlandske TS fartøjer: Ja

Andet: Toilettømningsstationer

 

Horsens Havn

Position: 55'51,5 N - 9'52,0 E

Telefon: 75621014

E-mail: horsens.havn@horsens.dk

VHF: Ja

Antal fridøgn: 3 døgn

EL: Ja, betaling efter aftale

Vand: Ja, betaling efter aftale

Bad: Ja, mod betaling

Diesel: 375m til tankstation. Øst ad Promenadestien

Indkøbsmuligheder:  300m Bilka

TS-kaj: Gammel Havn, inderhavn ved det gamle færgeleje

Lokal TS:

Værd at vide:

Udenlandske TS fartøjer: Ja

Andet:

 

Hvide Sande Havn

Position: 56' 00 N - 08' 07 E

Telefon: +45 97 31 16 33

E-mail: hvidesandehavn@hvshavn.dk

VHF:

Antal fridøgn: 3 døgn

EL: Ja, 50,- pr. døgn

Vand: Inkluderet i EL - ellers 20,00 kr. pr. m3

Bad: Adgang til velfærdsbygningen, der indeholder opholdsrum,

baderum med brusekabine, vaskemaskine og tørretumbler

Diesel: Ja, ved tankstation

WiFi: Gratis i området

Indkøbsmuligheder: Spændende butikker og velbesøgte caféer

ligger tæt på kajen, hvor der også kun er få minutters gang

til den børnevenlige Sydstrand, der er kåret til Danmarks bedste

badestrand i 2013. Fra kajen er der samtidig udsigt til fiskeri-

havnens mange andre aktiviteter, og der er kun et stenkast

til auktionshallen, hvor der hver søndag i juli og august måned

afholdes turistauktioner over de havfriske fisk, der landes i havnen

TS-kaj:

Lokal TS:

Værd at vide:

Udenlandske TS fartøjer:

Andet: Havnen har døgnbetjening. Kontakt havnevagten 1 time før

ankomst: +45 97 31 16 33

Besejlings- og strømforhold adskiller sig ikke væsentligt fra de andre

Vestkysthavne

Mere info:  www.hvidesandehavn.dk

 

Hårbølle Havn

Position: 54'53,4 N - 12'08,0 E

Telefon: +45 40180817

E-mail: haarboelle@vordingborg.dk

VHF: Nej

Antal fridøgn: 3 døgn

EL: Ja

Vand: Ja

Bad: Ja

Diesel: Nej

Indkøbsmuligheder: 4,5 km

TS-kaj: Hvor der er plads - max. 15 m

Lokal TS:

Værd at vide: Kyststi til Fanefjorden

Udenlandske TS fartøjer: Ja 

 

Isegran Museumshavn

Position: 59' 12,3 N - 10' 56,6 E

Telefon: 0047 6933 2003 el. 0047 9286 8286

E-mail: knut@isegran.no

VHF: Nej

Antal fridøgn: 3 eller efter aftale

EL: Ja

Vand: Ja

Bad: Ja, 300 m

Diesel: Ja, tilkald 0047 9164 6800

Indkøbsmuligheder: ca. 200 m

TS-kaj: 150 m ved Isegran

Lokal TS: Knut Sørensen 0047 9286 8286

Værd at vide: Se www.isegran.no

Udenlandske TS fartøjer: Ja

Andet: Der er træskibsværft, rig- og sejlmagerværksted (Maritime Center Fredrikstad A/S)

 

Kalundborg Vesthavn

Position: 55'40,39 N - 11'04,59 E

Telefon: 59 26 93 81 - 51 21 30 64

E-mail: michael.hoy@kalundborg.dk

WWW: www.kalundborg.dk

VHF: Nej

Antal fridøgn: 3 døgn

Miljøafgift: 30,00 kr. pr. døgn

EL: Ja

Vand: Ja

Bad: Ja

Diesel: Ja

Indkøbsmuligheder: Ja

TS-kaj: Nej

Lokal TS: Nej

Værd at vide:

Udenlandske TS fartøjer: Nej

Andet:

 

Kalvehave Havn (Vordingborg)

Position: 54o 59,7' N - 12o 10,0' E

Telefon: 2029 8460

E-mail: kalvehavehavn@vordingborg

VHF: Nej

Antal fridøgn: 3

EL: Ja

Vand: Ja

Bad: Ja

Diesel: Ja

Indkøbsmuligheder:  Ja

TS-kaj: Nej

Lokal TS:

Værd at vide:

Udenlandske TS fartøjer: Ja

Andet:

 

Kerteminde Havn og Marina

Position: 55 ’27,1 N - 10' 40,1 E

Telefon: 65 15 15 37

E-mail: havn@kerteminde.dk

www: www.Kerteminde.dk/For-borgere/Miljø-og-teknik/Havne.aspx

VHF: Ja, i kontortiden mellem kl. 8-12

Antal fridøgn: 3 dage. OBS! Henvendelse påkrævet, så anløbet kan blive registreret

EL: Ja, 15 kr. pr. dag

Vand: Ja, ingen betaling, medmindre det er mange kbm

Bad: Ja, depostum 40 kr. Mindstekøb 50 kr. incl. 5 min. bad

Diesel: Ja, selvbetjening

Indkøbsmuligheder: Ja, alle muligheder inden for kort afstand

TS-kaj: Ikke direkte

Lokal TS: Kristian Fribo, 6532 3966

Værd at vide: Anløb skal anmeldes inden ankomstdagen kl.12.00, hvis der skal være mulighed for plads. Alle er velkomne til at tage chancen.

Udenlandske TS fartøjer: Ja

Andet: Ret til ændringer forbeholdes

 

Klintholm Havn

Position: 54'57,12 N - 12'28,0 E

Telefon: 2442 2182

E-mail: klintholm@vordingborg.dk

WWW: vordingborg.dk/klintholm-havn

VHF: 12

Antal fridøgn: 1 døgn

EL: Inkl.

Vand: Inkl.

Bad: Inkl.

Diesel: Offroad Diesel

Indkøbsmuligheder: "Min Købmand"

TS-kaj: Frit valg

Lokal TS: Nej

Værd at vide: Kontakt havnefogeden i juli og august måned

Udenlandske TS fartøjer:

Andet: Havnefogeden udsteder en gæstebillet, som er gyldig det første døgn. Henvendelse skal ske i åbningstiden på havnekontoret, den røde bygning.

 

Klippans Ångbåtsbrygga Göteborg

Position: 57’41,5 N - 11’54,5 E

Telefon: 0046 31-7112683, 0046 31-7112600

E-mail: kalle.uhleback@telia.com eller leif@swedegroup.se

VHF: Nej

Antal fridøgn: Efter aftale

EL: Ja

Vand: Ja

Bad: Nej

Diesel: Nej

Indkøbsmuligheder: Nej

TS-kaj: ja

Lokal TS: Nej

Værd at vide: Caféfartyget EDUARD MELIN findes i havnen

Udenlandske TS fartøjer: ja

 

Kolding Havn

Position: 55'29,5 N - 9'29,5 E

Telefon: 75 50 20 66

E-mail: anders@koldinghavn.dk

WWW: www.koldinghavn.dk

VHF: Nej

Antal fridøgn: Max. 2 døgn og max. 2 skibe ad gangen

EL: Nej - ikke som udgangspunkt

Vand: Nej - ikke som udgangspunkt

Bad: Nej

Diesel: Nej - kun i dunk fra servicestation

Indkøbsmuligheder: Ja

TS-kaj: Kaj 1 + 22 + 23

Lokal TS:

Værd at vide: Travl industrihavn. Erhverv har fortrinsret

Andet: Fortøjning kun i den inderste del af havnen

 

 

Korsør Havn

Position: 55' 20,1 N - 11' 08,2 E

Telefon: 5837 0085 . Havekontoret har åbent 07.00 - 15.30. Tilslutning af el og vand i åbningstiden

E-mail: info@korsoerhavn.dk

VHF: Kanal 12 (ikke fast lyttevagt)

Antal fridøgn: 3 døgn pr. år

EL: Ja, betaling efter måler. Der betales for tilslutning og minimumsforbrug

Vand: Ja, ved visse kajer - betaling efter måler. Der betales for tilslutning og minimumsforbrug

Bad: Nærmeste bad ved lystbådehavnen

Diesel: Ved lystbådehavnen

Indkøbsmuligheder: Ja

TS-kaj: Kaj 203 - 206 - 207

Lokal TS:

Værd at vide: Mindre fartøjer anbefales at anløbe lystbådehavnen, som dog ikke er frihavn

Udenlandske TS fartøjer: Ja

 

Køge Havn

Position: 55' 27,3 N - 12' 11,9 E

Telefon: 5664 6260

E-mail: info@koegehavn.dk

VHF: Kanal 16 og 12 (kun i kontortiden)

Antal fridøgn: 2 døgn

EL: Efter måler

Vand: 31 kr. pr. ton, min. 5 t.

Bad: Nej

Diesel: Nej

Indkøbsmuligheder: 300 m

TS-kaj: Kontakt altid havnen

Lokal TS: Peter Holger Nielsen 5665 0636 el. 3022 1298

Værd at vide: Ved grupper på 2 eller derover arrangeres gerne byvandring

Udenlandske TS fartøjer: Ja

Andet: Meldepligt 1 time før anløb på tlf. 5664 6260

 

Lemvig Havn

Position: 56' 33,114 N - 08' 18,351 E

Telefon: 40 10 01 16

E-mail: sasl@lemvig.dk

VHF: Nej

Antal fridøgn: 3 døgn

El: Kr. 2,63 pr. KWh

Vand: Gratis

Bad: Kr. 2,00 pr. minut

Diesel: Ja

Indkøbsmuligheder: Ja

TS-kaj: Ja

Lokal TS: Henning Thøgersen 9781 0815

Værd at vide: Mellem Østkajen og indsejlingen til Vesthavnen: HUSK at blive på nordsiden af nordkosten (Nordbøjen)

Udenlandske TS fartøjer: Ja

 

Listed Havn

Position: 55'08,8 N - 15'06,6 E

Telefon: 56 49 60 90

E-mail: 56496090@listed.dk

WWW: Nej

VHF: Nej

Antal fridøgn: 3 døgn

EL: Ja

Vand: Ja

Bad: Ja

Diesel: Ja

Indkøbsmuligheder: 2 km

Udenlandske TS fartøjer: Ja

Andet: Ring altid inden ankomst pga. begrænset plads

 

SK Lynetten / Margretheholm Havn

Position: 55'41,316 N - 12'37,174 E

Telefon: +45 32 57 57 78

E-mail: info@lynetten.dk

www.lynetten.dk

VHF: Nej

Antal fridøgn: 3 døgn. 35 kr. pr. skib i miljøafgift. Efterfølgende døgn 150 kr.

El: 2,25 kr./Kw efter måler vha. gæstekort

Vand: Drikkevand gratis

Bad: 2 kr./minut vha. gæstekort

Diesel: Ja

Indkøbsmuligheder: Ca. 1,5 km

TS-kaj: "Østmolen" direkte ved indsejlingen, dog ikke ved kran og tanksted. Mindre fartøjer kan lægge ind på almindelige gæstepladser

Lokal TS: Ankomst og forespørgsler kan aftales på tlf. +45 32 57 57 78 samt på E-mail: info@lynetten.dk

Værd at vide: Indvielse 29/5 2016. Aftalen gælder foreløbig 2016 og 2017. Kontakt kontoret på telefon eller mail 24 timer før, hvis der ønskes reservation

Udenlandske TS fartøjer: Som for danske TS skibe

 

Lynæs Havn a.m.b.a.

Position: 55' 56,5 N - 11' 52,0 E

Telefon: 4793 9119

E-mail: lynaes.havn@mail.dk

VHF: Nej

Antal fridøgn: 3 døgn

EL: Ja mod betaling

Vand: Ja mod betaling

Bad: Ja mod betaling: Billet 20 kr. købes hos havnefogeden

Diesel: Ja

Indkøbsmuligheder: På havnen fisk og delikatesser tæt på

TS-kaj: Gammel havn mod V

Lokal TS: Per Makwarth, makwarth@email.dk  -  tlf. 29 29 45 00

Udenlandske TS fartøjer: Ja

Gebyr for el og vand 40 kr. skal betales i automat straks efter anløb. Erhvervsfartøjer er ikke med i frihavnsordningen. 

 

Løgstør Havn

Position: 56' 58,5 N - 09' 15,2 E

Telefon: 23 48 41 18

E-mail: post@vesthimmerland.dk

VHF: Nej

Antal fridøgn: 4 døgn

EL: På broerne

Vand: På broerne

Bad: Ja

Diesel: Ja

Indkøbsmuligheder: 50 m

TS-kaj: Nej

Lokal TS: Limfjords Museet, Kanalv. 40

Udenlandske TS fartøjer:

Margretheholm Havn

Se under Lynetten

 

Marstal Havn

Position: 54' 51,4 N - 10' 31,3 E

Telefon: 6352 6365 - tast 1

E-mail: havn@marstal.dk

VHF: Kanal 16 i kontortiden

Antal fridøgn: 3 døgn/år - gælder ikke forenings- og charterskibe med gæster ombord

EL: Efter forbrug

Vand: Efter forbrug

Bad: 10 kr./4 min.

Diesel: Ja

Indkøbsmuligheder: Ja

TS-kaj: Eriksens Plads v/Søfartsmuseet for mindre fartøjer. Større TS skibe kan benytte havnens øvrige kajer.

Lokal TS:

Værd at vide: Det er vigtigt, at man ringer i god tid (helst dagen før) for åbning af broen samt for rokering af skibene, da der er begrænset plads. God havn med kort afstand til alt

Udenlandske TS fartøjer: Nej

 

Masnedsund Havn

Position: 54'99,5 N - 11'89,9 E

Telefon: 40 49 44 25

E-mail: masnedsund@vordingborg.dk

WWW: www.masnedsundhavn.vordingborg.dk

VHF:

Antal fridøgn: 1 døgn

El: Ja

Vand: Ja

Bad: Ja

Diesel:

Indkøbsmuligheder: Ja

TS-kaj: Nej

Lokal TS:

Værd at vide:

Udenlandske fartøjer:

Andet:

 

Middelfart Gammel Havn

Position: 55' 30,5 N - 09' 43,6 E

Telefon: 8888 4910 fax: 8888 4911

E-mail: havnen@middelfart.dk

VHF: Nej

Antal fridøgn: 2 døgn pr. år, dog ikke under Fyn Rundt

EL: Ja, betaling efter forbrug

Vand: Ja, betaling efter forbrug

Bad: Ja, betaling efter forbrug

Diesel: Ja, 300 m

Indkøbsmuligheder: ja, 200 m

TS-kaj: Nordlige udvendige side af molen og i bassinet for bådeop til 16 m.

Lokal TS: Jens Glinvad 6440 1877

Værd at vide: Lillebæltværftet ligger ved havnen. Eksperter i træbåde

Udenlandske TS fartøjer: Nej

 

Nakskov Havn

Position: 54' 49,9 N - 11' 07,8 E

Telefon: 5467 7332

E-mail: havne@lolland.dk

VHF: Ja

Antal fridøgn: Efter aftale

EL: Ja, betaling efter aftale

Vand: ja, gratis

Bad: Ja, elektronisk nøgle købes på havnekontoret

Diesel: Ja

Indkøbsmuligheder: Gode, lige ved kajen

TS-kaj: Havnegadekaj, Toldbodkaj efter aftale

Lokal TS: Benny Jacobsen 2823 4018

Værd at vide: En aktiv frihavn, Søfartsmuseum, Danmarks første orlogsværft kan ses i fjorden på Slotø

Udenlandske TS fartøjer: Nej

 

Nexø Havn A/S

Position: 55'03,8 N - 15'08,2 E

Telefon: 56 49 22 50 / 21 18 22 70

E-mail: info@nexohavn.dk

WWW: www.nexohavn.dk

VHF: Nej

Antal fridøgn: Ubegrænset

EL: Ja

Vand: Ja

Bad: Ja

Diesel: Ja

Indkøbsmuligheder: Ja

TS-kaj: Efter aftale ved ankomst

Lokal TS: Poul Forum Sørensen

Værd at vide:

Udenlandske TS fartøjer: Nej

Andet: Ring før ankomst

 

Nibe Lystbådehavn

Position: 56' 59,2 N - 09' 38,0 E

Telefon: 60 15 05 17

E-mail: havnekontoret@nibe-havn.dk

VHF:

Antal fridøgn: 3 døgn

EL: Gratis

Vand: Gratis

Bad: 10 kr./polet

Diesel: Ja

Indkøbsmuligheder: netto, 75 m

TS-kaj: Hvor der er plads

Lokal TS: Havnefoged Ulrik Jeppesen

Værd at vide: Max dybgang i indsejling 2,5 m. indsejling tydeligt markeret med bøjer

Udenlandske TS fartøjer: Ja

 

Nordby Havn, Fanø

Position:

Telefon: 76 66 06 2076 66 06 20 / 24 85 53 1424 85 53 14

E-mail: bgtmeh@fanoe.dk

VHF: Nej

Antal fridøgn: 3 døgn

EL: Ja

Vand: Ja

Bad: Fanø Lystbådehavn - møntindkast

Diesel:

Indkøbsmuligheder: Ja

TS-kaj: Langelinie, Nordby Havn

Lokal TS:

Værd at vide: Kort afstand til alt

Udenlandske TS fartøjer: Ja

Få mere at vide om Fanø (pdf)

 

Nyborg Marina

Position: 55'18,22 N - 10'47,32 E

Telefon: 63337083

E-mail: pew@nyborg.dk

VHF: kanal 1

Antal fridøgn: 3 døgn pr. sæson pr. skib - herefter betales alm. Gæstetakst i automat. Gæstepladsmærke sættes synligt på båden

EL og vand: Under 20 m 64,00 kr. pr. døgn - over 20 m 128,00 kr. pr. døgn

Bad: Ja

Diesel: Ja

Indkøbsmuligheder: Brugsen, Netto, Aldi (50-500 m.)

TS-kaj: Vesterhavnens nordlige kaj

Lokal TS:

Værd at vide: Havnen er blå flagshavn. Nyborg Turistbureau 6531 0280

Udenlandske TS fartøjer: Ja

Andet:

  

Nyhavn

Position: 55' 44,3 N - 10' 23,0 E

Telefon: Skipperlaugets havnefoged Jimmy Andersen 2165 8375 ( BIRGITTE HELLE)

E-mail: jimmy.havnefoged@gmail.com

VHF: Nej

Antal fridøgn: 5 døgn

EL: Afregnes efter forbrug

Vand: Afregnes efter forbrug

Bad: Nej

Diesel: Borgergade, ubemandet tank, 10 min.s gang. For større skibe er der Svanemølle Havn

Indkøbsmuligheder: 50 m

TS-kaj: kun inden for broen på restaurationssiden

Lokal TS: Eric Erichsen 4085 6017

Værd at vide: VIGTIGT - ring i god tid (helst dagen før) for broåbning samt for tid til rokering af skibe, da der er begrænset plads

 

Nykøbing Mors Havn

Position: 56'47,6 N - 8'52,0 E

Telefon: 99706702 / 21411750

E-mail: lene.jensen@morsoe.dk

VHF: Nej

Antal fridøgn: 1 + efter aftale

EL: Ja

Vand: Ja

Bad: Ikke oplyst

Diesel: Ja, henvendelse til Turistkontoret, Havnen 4

Indkøbsmuligheder:  Ja SPAR på havnen

TS-kaj: Efter aftale, meld ankomst

Lokal TS:

Værd at vide: der kan lejes cykler ved turistkontoret. Jesper Hus 4 km.

Udenlandske TS fartøjer: Ja

Andet:

 

Nykøbing Sj. Havn

Position: 55' 54,9 N - 11’40,6 E

Telefon: 5991 0077 / 2178 9376

E-mail: odsherredhavne@odsherred.dk

VHF: Nej

Antal fridøgn: 3 døgn

EL: Ja

Vand: Ja

Bad: Ja

Diesel: Ja

Indkøbsmuligheder: Ja

TS-kaj: Ydermole

Værd at vide: Kun ydermole kan benyttes, ellers betaling. Adresse: Korvetvej 15, 4500 Nykøbing Sj.

Lokal TS: Peer Kløve - tlf. 29993374

Udenlandske TS fartøjer: Ikke oplyst

 

Nysted Havn

Position: 54' 39,7 N - 011' 43,9 Ø

Telefon: 2518 0717

E-mail: seh@guldborgsund.dk

VHF: Ja

Antal fridøgn: 1 døgn

EL: Ja

Vand: Ja

Bad: Ja

Diesel: Ja

Indkøbsmuligheder:  Ja

TS-kaj: Ingen speciel

Lokal TS:

Værd at vide:

Udenlandske TS fartøjer: nej

Andet:

 

Nørrekås (Rønne Lystbådehavn)

Position: 55'06,3 N - 14'41,6 E

Telefon: 56 92 23 20

E-mail: roennelystbaadehavn@brk.dk

WWW: www.BRK.dk 

VHF: 12

Antal fridøgn: 3 døgn (kommercielle skibe dog kun 2 døgn)

EL: Ja

Vand: Ja

Bad: Ja

Diesel: Ja

Indkøbsmuligheder: Ja

TS-kaj: Nej

Lokal TS: Nej, men lokalmand Poul Forum kan kontaktes

Værd at vide: Se sejlerguide

Udenlandske TS fartøjer: Nej

Andet: Anmeldelse min. 24 timer før anløb

 

Odden Havn

Position: 55' 58,3 N - 11' 22,2 E

Telefon: 2177 9376

E-mail: odsherredhavne@odsherred.dk

VHF: Nej

Antal fridøgn: 3 døgn

EL: 20 kr. pr. døgn i 2013

Vand: gratis

Bad: 5. kr.

Diesel: Ja

Indkøbsmuligheder: 800 m

TS-kaj: Normolen efter anvisning

Lokal TS: Nej

Udenlandske TS fartøjer: Ja

 

Produktionshøjskolen Marienlyst

56'34,00 N - 9'03,11 E

Telefon: 97 51 01 33

E-mail: info@skivphs.dk

VHF: Nej

Antal fridøgn: 3 døgn

El: Nej

Vand: Ja

Bad: Nej

Diesel: Nej

Indkøbsmuligheder: 3 km.

Værd at vide: Der er meget lavvandet inde i havnen. Det svinger mellem 30 og 50 cm. Pladserne er ud for skolens grå træhuse for enden af bassinet. I hverdage er skolen på havnen mellem kl. 8 og 15.

 

Præstø Havn

Position: 55' 07,5 N - 12' 02,5 E

Telefon: 40 59 80 72

E-mail: praestoe@vordingborg.dk

WWW: www.præstøhavn.dk

VHF: Nej

Antal fridøgn: 1 døgn

EL: Ja, betaling

Vand: Ja

Bad: Ja

Diesel: Ja

Indkøbsmuligheder: 200 m til supermarked

TS-kaj: Intet oplyst

Lokal TS:

Værd at vide: Fartøjer over 12 m skal kontakte havnen

Udenlandske TS fartøjer: Ikke oplyst

 

Randers Havn

Position: 56’27,6 N - 10' 02,8 E

Telefon: 8642 1057

E-mail: security@randershavn.dk

VHF: Kanal 16

Antal fridøgn: 3 døgn

EL: Ja

Vand: Ja

Bad: Ja, 400 - 800 m

Diesel: Ja, afhentes i dunke el. bestilles til levering i tankbil

Indkøbsmuligheder: 100 m

TS-kaj: 3 og 5

Værd at vide: Havnekontoret kontaktes24 før ankomst

Udenlandske TS fartøjer: Ja

Andet: Fartøjer med 12 eller flere personer ombord skal have

SSC (Ships Security Certificate) altså være ISPS godkendt.

http://www.randershavn.dk/

 

Ristinge Havn

Position: 54' 50,0 N - 10' 38,2 E

Tlf. havnekontor: 6257 1125

E-mail: bagenkophavn@langelandkommune.dk

VHF: nej

Antal Fridøgn: Skib 0-15 m. = 100,00 kr. - 15-20 m. = 150,00 kr. - over 20 m. =  200,00 kr. - 4. døgn gratis

EL: Inkl. 230 w.

Vand: Inkl.

Bad: Inkl.

Diesel: Nej

Indkøbsmuligheder: Ristinge Camping 1 km. Humble 6 km.

TS-kaj: Havnen

Lokal TS:

Værd at vide:

Udenlandske TS-skibe: nej, kun efter aftale

Andet: Alle skal henvende sig på havnekontoret

 

Roskilde, Vikingeskibsmuseets Museumshavn

Position:

Tlf. 4630 0293

E-mail: sn@vikingeskibsmuseet.dk

VHF: nej

Antal fridøgn: 3

El: Ja, betalig efter aftale

Vand: ja, betaling efter aftale

Bad: Nej

Disel:Ja i Roskilde Havn

Indkøb: ja

Værd at vide: På grund af begrænset plads, kan anløb kun ske efter forudgående aftale.

Udenlandske: ja

 

Rudkøbing Havn

Position: 54' 56,4 N - 10' 42,5 E

Telefon: 6351 6270

E-mail: rudkobinghavn@langelandkommune.dk

VHF: ja

Antal fridøgn: Skib 0-15 m. = 100,00 kr. - 15-20 m. = 150,00 kr. - over 20 m. =  200,00 kr. - 4. døgn gratis

EL: Inkl. 230 w.

Vand: Inkl.

Bad: Inkl.

Diesel/benzin: v.Marina Havn. Skudehavn

Indkøbsmuligheder: Ca. 500 m.

TS-kaj: V. Pakhusforeningen, S-Bassin

Lokal TS: Nils Gotfredsen  23 24 22 17

Værd at vide: Der findes havnesmed og sejlmager på havnen

Udenlandske TS fartøjer:Nej, kun efter aftale

Andet: Alle skal henvende sig på havnekontoret

 

Rødby Trafikhavn

Position: 54'39,1 N - 11'20,8 E

Telefon: 54 60 57 22

E-mail: havneofficiel@lolland.dk

WWW: www.rodbyport.dk

VHF: 74

Antal fridøgn: 1

EL: Ja

Vand: Ja

Bad: Nej

Diesel: Hos "Rødbyhavn Motor- og maskinværksted"

Indkøbsmuligheder: 300 m Dagli Brugs - 800 m Rema 1000

TS-kaj: Ingen speciel

Lokal TS: Rødbyhavn Bådeværft

Værd at vide: Bemærk færgerne (Scandlines) har førsteret til den gravede rende. PAS på dem, de sejler stærkt!

Udenlandske TS fartøjer: Samme

Andet: Isps-kajen MÅ IKKE bruges, og der må ikke lægges til, hvis der står reserveret på skilte på kajen

 

Rønne Havn A/S

Position: 55'05,62 N - 14'40,78 E

Telefon: 51 36 37 47

E-mail: vagt@roennehavn.dk

www: www.RønneHavn

VHF: Kanal 16

Antal fridøgn: Max. 3 døgn

El: Nej - betalingskort

Vand: Nej - betalingskort

Bad: Nej - betalingskort

Diesel: Ja

Indkøbsmuligheder: Ja

TS-kaj: Nej - anvises af havnevagt - kanal 16

Lokal TS: Poul Sørensen, tlf. 29 93 56 95

Værd at vide: Gælder kun for det største skib, hvis 2 samtidig (kun een plads)

Udenlandske TS fartøjer: Ja

Andet: Ja, ring i forvejen gerne 24 timer før ankomst

 

 

 

Rørvig Havn

Position: 55' 56,7 N - 11' 46,1 E

Telefon: 5991 9336/2177 9376

E-mail: odsherredhavne@odsherred.dk

VHF: kanal 16

Antal fridøgn: 3 døgn

EL: Ja

Vand: Ja

Bad: Ja

Diesel: Ja

Indkøbsmuligheder: 800 m til Super Best

TS-kaj: Yderste molehoved

Lokal TS: Peer Kløve - tlf. 29993374

Værd at vide: kun yderste molehoved kan benyttes, ellers betaling.  Adresse Tolbodvej 86, 4581 Rørvig

 

Sakskøbing Havn

Position: 54' 48,1 N - 11' 38,2 E

Telefon: 3078 7457

E-mail: post@smsk-sejl.dk

www: www.SMSK-Sejl.dk

VHF: Nej

Antal fridøgn: 3 døgn

EL: 30 kr.

Vand: Gratis

Bad: Pengeautomat

Diesel: Ja

Indkøbsmuligheder: 50 m

TS-kaj: Plads anvises

Udenlandske TS fartøjer: Ja

 

Sandvig Havn

Position: 55'03,6 N - 12'07,4 E

Telefon: 56 92 23 26

E-mail: sandvighavn@brk.dk

WWW: www.BRK.dk 

VHF: Nej

Antal fridøgn: 3 døgn (kommercielle skibe dog kun 2 døgn)

EL: Ja

Vand: Ja

Bad: Ja

Diesel: Nej

Indkøbsmuligheder: Ja

TS-kaj: Nej

Lokal TS: Nej, men lokalmand Poul Forum kan kontaktes

Værd at vide: Se sejlerguide

Udenlandske TS fartøjer: Nej

Andet: Anmeldelse min. 24 timer før anløb

 

Sejerø havn

Position: 55' 52,8 N - 11' 08,1 E

Tlf. havnekontor: 21 20 31 56

E-mail: soren.mortensen@kalundborg.dk

VHF: Kanal 12, 13 og 16

Antal Fridøgn: 3 døgn

Miljøafgift: 30,00 kr. pr. døgn

EL: 10,00 kr. pr. dag

Vand: Ja

Bad: Ja

Diesel: Ja

Indkøbsmuligheder: Ja

TS-kaj: Nej

Lokal TS: Nej

Værd at vide:

Udenlandske TS-skibe: Nej

Andet:

 

Skive Havn

Position: 56' 34,2 N - 09' 03,2 E

Telefon: 97 52 14 88

E-mail: jh@skiveshipping.dk

VHF: Kanal 12, 13 og 16

Antal fridøgn: ca. 7

EL: 20 kr. pr. døgn de første 4 døgn. Derefter 15 kr.

Vand: 30 kr. pr. ton

Bad: Ved Lystbådehavnen

Diesel: Rekvireres via havnefogeden

Indkøbsmuligheder: 1,5 km

TS-kaj: Plads anvises. Mindre skibe henvises til lystbådehavnen

Lokal TS: Niels Sohn 9752 8201

Værd at vide: I sejlklubben er der udlejning af cykler til både børn og voksne

Udenlandske TS fartøjer: Ikke oplyst

 

Stege Havn

Position: 54' 59, 0 N - 12' 16,9 E

Telefon: +45 40180817

E-mail: stege@vordingborg.dk

VHF: Nej

Antal fridøgn: 3

EL: Ja

Vand: Ja

Bad: Ja

Diesel: Ja

Indkøbsmuligheder: Ja

TS-kaj: Efter anvisning

Lokal TS:

Værd at vide: Alle skal kontakte havnekontoret

Udenlandske TS fartøjer: Ja

 

Struer Havn

Position: 56' 29,6 N - 08' 35,8 E

Telefon: 9785 0228

E-mail: havn@struer.dk

WWW: www.struerhavn.dk

VHF: Kanal 16

Antal fridøgn: 3

EL: 30 kr. pr. døgn - betales i automat i lystbådehavnen

Vand: Ja

Bad: Ja

Diesel: Ja

Indkøbsmuligheder: Ja

TS-kaj: Nej

Lokal TS: Nordvestjysk Fjordkultur

Værd at vide: Der skal føres TS Årsmærkat og TS stander

Udenlandske TS fartøjer:

 

Strynø Havn

Position: 54' 54,2N - 10' 37,7 E

Tlf. havnekontor: 2289 4740 eller 6351 6270

E-mail: rudkobinghavn@langelandkommune.dk

VHF: Nej

Antal Fridøgn: Skib 0-15 m. = 100,00 kr. - 15-20 m. = 150,00 kr. - over 20 m. =  200,00 kr. - 4. døgn gratis

EL: Inkl. 230 w.

Vand: Inkl.

Bad: Inkl.

Diesel: Nej

Indkøbsmuligheder: Ca. 500 m.

TS-kaj: Havnen

Lokal TS:

Værd at vide:

Udenlandske TS-skibe: Nej, kun efter aftale

Andet: Alle skal henvende sig på havnekontoret

 

Stubbekøbing Havn

Position: 56' 53,6 N - 12' 02,8 E

Telefon: mobil: 0045 5174 0109

E-mail: stubhavn@guldborgsund.dk

VHF: Nej

Antal fridøgn:1. døgn. ved længerevarende ophold træffes der aftale med havnefogeden

EL: Ja, gratis, dog ikke til opvarmning

Vand: Over 1 kbm: 33,75 kr/kbm

Bad: betales ved køb af kortved baderum

Diesel: Ja, på havnen. Benzin 200 m.

Indkøbsmuligheder: 200 - 800 m

TS-kaj: Hvor der er plads eller efter aftale med havnefogden

Lokal TS: Henrik Andersen 0045 51740109

Værd at vide:Se opslag om aktiviteterpå havnen

Udenlandske TS fartøjer: Ja

Andet: Bedding op til 80 t. Fiskernes indkøbsforening i Havnegade

 

Sundsøre Lystbådehavn

Position: 56' 42,6 N - 09' 10,5 E

Telefon: 22 43 77 17

E-mail: mail@sundsoerehavn.dk

WWW: www.sundsoerehavn.dk

VHF: Nej

Antal fridøgn: 2 døgn

EL: 30,00 kr. pr. døgn

Vand: Gratis

Bad: 10,00 kr.

Diesel: Nej

Indkøbsmuligheder: 3 km til købmand

TS-kaj:

Lokal TS: Bent Havbo, tlf.: 61 76 20 06

Værd at vide: 100 m til Limfjordsbrænderiet, hvor der i sejlsæsonen er åbent i restauranten

Udenlandske fartøjer: Ja

Andet: 2 cykler kan lånes på havnen

 

Suså Havn - Det maritime aktivitetscenter

Position: Næstved Havn

Telefon: 60 22 31 85

E-mail:

www: susaahavn.dk

VHF: 

Antal fridøgn: 3

El: 20,00 kr. pr. døgn

Vand:

Bad:

Diesel:

Indkøbsmuligheder: 300 m.

TS-kaj:

Lokal TS:

Værd at vide:

Udenlandske TS fartøjer:

Andet:

 

Svaneke Havn

Position: 55'08,2 N - 15'08,7 E

Telefon: 56 92 23 30

E-mail: svanekehavn@brk.dk 

WWW: www.BRK.dk 

VHF: Nej

Antal fridøgn: 3 døgn (kommercielle skibe dog kun 2 døgn)

EL: Ja

Vand: Ja

Bad: Ja

Diesel: Ja

Indkøbsmuligheder: Ja

TS-kaj: Nej

Lokal TS: Nej, men lokalmand Poul Forum kan kontaktes

Værd at vide: Se sejlerguide

Udenlandske TS fartøjer: Nej

Andet: Anmeldelse min. 24 timer før anløb

 

Svendborg Havn, Sejlskibsbroen ved Maritimt Center Danmark

Position: 55' 03,5 N - 10' 37,1 E

Telefon: 3018 5841 - 6223 6954

E-mail: jay.brun.jensen@svendborg.dk

VHF: Kanal 16

Antal fridøgn: Ved Sejlskibsbroen 4 døgn. Ved ønske om længerevarende kontaktes Maritimt Center

EL: Betales efter måler. Kort købes i automat ved havnekontoret

Vand: Kort købes ved havnekotoret

Bad: Kort købes ved havnekontoret

Diesel: Inderhavnen

Indkøbsmuligheder: havneområdet

TS-kaj: Sejlskibsbroen ved Ærøfærgen

Lokal TS: Jay Brun Jensen - 3018 5841

Værd at vide: Afmærkning skifter ved Svendborg.

Hvis der ikke er plads ved Sejlskibsbroen kontaktes havnekontoret pr. mail havn@svendborg.dk  

eller på 62 23 30 80 eller Maritimt Center 62 23 30 23

Udenlandske TS fartøjer: Ja  

 

Sønderborg Havn - Lystbådhavnen

Position: 54° 54,0 N - 09' 47,8 E

Telefon: 7442 2765

E-mail: HAVNEN@SONDERBORG.dk

VHF: Kanal 16

Antal fridøgn: 3 døgn for ikke erhervsbetinget anløb, dog kr. 35 pr. døgn pr. person.

EL: Ja - forbrugsafgift pr. person/døgn 15,00 kr.

Vand: Ja

Bad: Ja, mod betaling efter gældende takst

Diesel: Ja

Indkøbsmuligheder: Ja

TS-kaj: Efter havnens anvisninger

Lokal TS: nej

Værd at vide: Skibsføreren skal uopfordret angive arten af anløbet/sørejsen, således at spørgsmålet om afgiftsfritagelse kan afklares umiddelbart.

Udenlandske TS fartøjer: Ja

 

Sønderborg Havn - Verdens Ende

Position: 54° 55,0 N - 09° 46,3 E

Telefon: 7442 2765

E-mail: HAVNEN@SONDERBORG.DK

VHF: Kanal 16

Antal fridøgn: 3 døgn for ikke erhervsbetinget anløb

EL: Ja - forbrugsafgift pr. person/døgn 15,00 kr.

Vand: Ja

Bad: Ja, mod betaling efter gældende takst

Diesel: Ja

Indkøbsmuligheder: Ja

TS-kaj: Efter havnens anvisninger

Lokal TS: nej

Værd at vide: Skibsføreren skal uopfordret angive arten af anløbet/sørejsen, således at spørgsmålet om afgiftsfritagelse kan afklares umiddelbart.

Udenlandske TS fartøjer: Ja

 

Sønderborg Havn - Indre Havn

Position: 54' 54,6 N - 09' 47,5 E

Telefon: 7442 2765

E-mail: HAVNEN@SONDERBORG.dk

VHF: Kanal 16

Antal fridøgn: 3 døgn for ikke erhervsbetinget anløb

EL: Ja - forbrugsafgift pr. person/døgn 15,00 kr.

Vand: Ja

Bad: Ja, mod betaling efter gældende takst

Diesel: Ja

Indkøbsmuligheder: Ja

TS-kaj: Efter havnens anvisninger

Lokal TS: nej

Værd at vide: Skibsføreren skal uopfordret angive arten af anløbet/sørejsen, således at spørgsmålet om afgiftsfritagelse kan afklares umiddelbart.

Udenlandske TS fartøjer: Ja

 

Tejn Havn

Position: 55'14,9 N - 14'50,2 E

Telefon: 56 92 23 32

E-mail: tejnhavn@brk.dk 

WWW: www.BRK.dk 

VHF: Nej

Antal fridøgn: 3 døgn (kommercielle skibe dog kun 2 døgn)

EL: Ja

Vand: Ja

Bad: Ja

Diesel: Ja

Indkøbsmuligheder: Ja

TS-kaj: Nej

Lokal TS: Nej, men lokalmand Poul Forum kan kontaktes

Værd at vide: Se sejlerguide

Udenlandske TS fartøjer: Nej

Andet: Anmeldelse min. 24 timer før anløb

 

Thisted Havn

Position: 56' 57,2 N - 08' 42,0 E

Telefon: 97 91 14 00 - døgnbetjening

E-mail: tt@thisted.dk

VHF: Nej

Antal fridøgn: Efter aftale

EL: Ja

Vand: Ja

Bad: Ja

Diesel: Nej

Indkøbsmuligheder: Ja

TS-kaj: Nordre kaj eller efter aftale

Lokal TS: Leif Kloster Pedersen, tlf.: 20121422

Udenlandske TS fartøjer: Ja

Andet: Vaskemaskine/tørretumbler

 

Thorsminde Havn

Position: 56'22,00 N - 08'07,00 E

Telefon: 97 49 70 44 / 24 23 33 45

E-mail: pas@thorsmindehavn.dk

www: www.thorsmindehavn.dk

VHF: Kanal 13 - hverdage imellem 07.00 - 15.00

Antal fridøgn: 3 døgn

El: Afregnes efter forbrug

Vand: Gratis

Bad: Ja

Diesel: Ja

Indkøbsmuligheder: 500 m. til dagligvarebutik - 300 m. til butik med fiskeri- og bådeartikler mm.

TS-kaj: Bro 3 / 4

Lokal TS: Nej

Værd at vide: Vanddybde ind til havnen og i nordlige bassin 5,00 m. Sydlige bassiner 3,00 m. Vejrdata og strømforhold er tilgængelige på hjemmesiden.

Udenlandske TS fartøjer: Nej

Andet: Havnevagten kan kontaktes 24 timer på tlf.: 24 23 33 45. Ved kraftig strøm fra slusen kan der bedes om lukning.

 

Thyborøn Havn

Position: 56'42,2 N - 08'13,2 Ø

Telefon: 96900310

Erhvervshavnen (døgnvagt) 96 90 03 20

E-mail: turist@visitlemvig.dk

VHF: Kanal 12 og 16

Antal fridøgn: 3 døgn

El: Ja, efter kort

Vand: Ja, gratis

Bad: Ja, efter kort

Diesel: Ja, efter kort

Indkøbsmuligheder: Ja

TS-kaj: Langmolen i inderhavnen

Lokal TS: Henning Thøgersen, tlf.: 30 97 03 30

Værd at vide:

Udenlandske TS fartøjer: Ja

Andet:

 

Vang Havn

Position: 55'14,9 N - 14'44,2 E

Telefon: +45 30 66 90 01

Email: vanghavn129@gmail.com

WWW: www.vang.tv/vang_havn.phtml

VHF: Nej

Antal fridøgn: 3 døgn pr. uge for ikke-erhvervsbetingede anløb. Charterfartøjer (kommercielle): 2 døgn - herefter betales ud fra gældende takst

EL: Kommercielle fartøjer afregner efter forbrug. Øvrige gratis

Vand: Ved servicebygningen (1/2 tomme slange). Kommercielle fartøjer afregner efter forbrug. Øvrige gratis

Bad: Ja - gratis

Diesel: Ja i begrænset omfang. Leveres i 10-liters dunke

Indkøbsmuligheder: Dagligvarer mm.: Hasle (8 km), Allinge (7 km). Maritime specialbutikker i Tejn og Rønne

TS-kaj: 20 m. kaj i yderbassin med 3 m. dybgang. Anden plads kan anvises hvis ledig.

Lokal TS: Poul Forum Sørensen

Værd at vide: Sejlerhytte med grill til gæsternes disposition. Busholdeplads på havnen. Café "Misty" umiddelbart ved havnen og restaurant "Le Port" (afstand 200 m.)

Udenlandske fartøjer: Ja

Andet: Fartøjer større end 13 m. bedes anmelde ankomst senest dagen før. Det forventes, at TS ejere står til rådighed med information om fartøjets historie m.v. for interesserede gæster

 

Vordingborg Gl. Sydhavn / Masnedsund Havn

Position: 54'59,7 N - 11'53,9 E

Telefon: 40 49 44 25

E-mail: masnedsund@vordingborg.dk

WWW: www.masnedsundhavn.vordingborg.dk

VHF:

Antal fridøgn: 1 døgn

EL: Ja

Vand: Ja

Bad: Ja

Diesel:

Indkøbsmuligheder: Ja

TS-kaj: Nej

Lokal TS:

Værd at vide:

Udenlandske TS fartøjer:

 

Vordingborg Nordhavn

Position: 55'00,4 N - 11'91,5 E

Telefon: 40 49 44 25

E-mail: vordingborgnordhavn@vordingborg.dk

WWW: http://vordingborg.dk/vordingborg-nordhavn/

VHF: 16

Antal fridøgn: 1 døgn

EL: Ja

Vand: Ja

Bad: Ja

Diesel: 300 m.

Indkøbsmuligheder: Ja

TS-kaj: Nej

Lokal TS: Nej

Værd at vide:

Udenlandske TS fartøjer: Nej

 

Ærøskøbing Havn

Position: 54'53,5 N - 10'24,9 E

Telefon: 6352 6365 - tast 2

E-mail: havn@marstal.dk

VHF: Kanal 16 i kontortiden

Antal fridøgn: 3 døgn/år - gælder ikke forenings- og charterskibe med gæster ombord

EL: Efter forbrug

Vand: Efter forbrug

Bad: 10 kr./4 min.

Diesel: Ja, diesel og benzin

Indkøbsmuligheder:

TS-kaj: Ingen særlig TS-kaj

Lokal TS:

Værd at vide: Hyggelig havn med kort afstand til alt

Udenlandske TS fartøjer: Nej

 

Aalborg Skudehavn

Position: 57' 03,48 N - 09' 53,76 E

Telefon: 99 30 15 20

E-mail: trafik@aalborghavn.dk 

www: www.aalborghavn.dk

VHF: Kanal 16

Antal fridøgn: 1 døgn

EL: Ja mod betaling

Vand: Ja, mod betaling

Bad: Ja, mod betaling

Diesel: Nej

Indkøbsmuligheder: 200-300 m.

TS-kaj: Sydmolen - Skudehavnsvej, 9000 Aalborg

Lokal TS: William (JENS KROGH) Tlf.: 20 55 59 04

Værd at vide: Kontakt havnen før anløb

Udenlandske TS fartøjer: Ikke oplyst

Andet:

 

Aarhus Havn

Position: 56' 10,1 N - 10' 13,4 E

Telefon: VHF Kanal 12 skal bruges ved anløb

E-mail: maritim@port.aarhus.dk

VHF: Ja

Antal fridøgn: Efter nærmere aftale

EL: Ja

Vand: Ja

Bad: Nej

Diesel: Nej

Indkøbsmuligheder: 500 m

TS-kaj: Ja, for større skibe. de mindre, under 20 BRT, henvises til Aarhus Træskibshavn

Lokal TS:

Værd at vide: Ved anløb og afgang skal der kaldes på kanal 12 med det samme. der er døgnvagt; hvis der ikke svares, prøv da kanal 16 eller 8613 3266. Under anløb og afgang skal der lyttes på kanal 12 evt. kanal 16.

Udenlandske TS- fartøjer:

 

Aarhus Træskibshavn, TSA

Position: 56' 10,1 N - 10' 13,4 E

Telefon: 2834 4707 

E-mail: efperiksen@gmail.com

VHF: Ja

Antal fridøgn: 3 døgn pr. år - dog betales for strøm

EL: Ja

Vand: Ja

Bad: Ja

Diesel: Diesel findes længere inde i havnen

Indkøbsmuligheder: Ca. 500 m til dagligvarebutikker

TS-kaj: Ja

Lokal TS: Ja

Værd at vide: Indsejling til fiskerihavnen og første kaj til styrbord

Udenlandske TS fartøjer: Ja

 

Aarsdale Havn

Position: 55'10,8 N - 15'14,5 E

Telefon: 56 49 69 17 - 28 86 31 49

E-mail: henrik-lis@rasmussen.tdcadsl.dk

WWW: Nej

VHF: Nej

Antal fridøgn: Op til en uge

EL: Ja

Vand: Ja

Bad: Ja

Diesel: Nej

Indkøbsmuligheder: Ja

TS-kaj: Efter aftale

Lokal TS: Poul Forum Sørensen

Værd at vide:WiFi, legeplads, møntvask, slæbested, restaurant

Udenlandske TS fartøjer: Ja

Andet: Kontakt havnen inden anløb

 

 

Aarø Havn

Position: 55' 15,39 N - 9' 43,50 E

Telefon: 7458 4595

E-mail: jekh@haderslev.dk 

www: www.haderslev.dk

VHF: Nej

Antal fridøgn: 2 døgn, hvis der ikke optages plads for betalende skibe.

EL: Ja

Vand: Ja

Bad: Ja

Diesel: Stander i Aarøsund

Indkøbsmuligheder: Lidt på havnen - mere på campingplads

TS-kaj: Nej

Lokal TS: Maria Heebøll 21 43 42 14

Værd at vide:

Udenlandske TS fartøjer: Ja

Andet: 

 

Aarøsund Havn

Position: 55' 15,44 N - 9' 42,44 E

Telefon: 7458 4595

E-mail: jekh@haderslev.dk

www: www.haderslev.dk

VHF: Nej

Antal fridøgn: 2 døgn, hvis der ikke optages plads for betalende skibe.

EL: Ja

Vand: Ja

Bad: Ja

Diesel: Stander i Aarøsund

Indkøbsmuligheder: Campingplads

TS-kaj: Nej

Lokal TS: Maria Heebøll 21 43 42 14

Værd at vide:

Udenlandske TS fartøjer: Ja
Andet: 

Træskibs Sammenslutningen - Sekretariatet Holbækvej 8, 1. tv., 4000 Roskilde - CVR 30869125 - Tlf. 70 23 40 49 - Email: sek@ts-skib.dk    Handelsbetingelser  
 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk