Aktiv medlemskab og medlemsblad

350 kroner årligt

Som AKTIV medlem får du hvert år tilsendt fire udgaver af sammenslutningens blad og en årbog med bl.a. fartøjsliste og en fortegnelse over TS-frihavne, og du kan søge om at få et evt. fartøj optaget på TS´ fartøjsliste.

Kontingentet gælder for indeværende år. Ved indmeldelse og betaling efter den 1. oktober gælder betalingen for det efterfølgende kalenderår. Årligt kontingent Aktiv medlem 350,- kr.

Indmeldelse: klik her

Ungdomsmedlemskab og medlemsblad /u. 25 år

175 kroner årligt

Aktiv ungdomsmedlem u. 25 år. Årligt kontingent 175,- kr.
Husk at oplyse fødselsår 
under kommentar i kundeoplysninger.

Du betaler fuldt kontingent i det år, hvor du fylder 25

Kontingentet gælder for indeværende år. Ved indmeldelse og betaling efter den 1. oktober gælder betalingen for det efterfølgende kalenderår.

Indmeldelse: klik her

Støttemedlemskab

200 kroner årligt

Alle interesserede, der ønsker at støtte op om foreningens arbejde uden at have stemmeret og med begrænsning i retten til foreningens ydelser, kan blive støttemedlemmer. Støttemedlemmer betaler som minimum et reduceret kontingent og opnår herved ret til at deltge i foreningens medlemsmøder og arrangementer.
Støttemedlemmer, kan tilvælge bladet for 200,-. om året.
På hjemmesiden kan du løbende holde dig orienteret og i bladarkivet kan du læse alle udgivne blade klik her

Kontingentet gælder for indeværende år.. Ved indmeldelse og betaling efter den 1. oktober gælder betalingen for det efterfølgende kalenderår. 

Indmeldelse: Klik her

 

Ønsker du at ændre dit medlemskab til AKTIV så klik her......

 

Gastemedlemskab


Gastemedlemskab er for alle dem, der sejler med til stævner eller deltager i arrangementer, uden at være aktive medlemmer og som betaler et minimum kontingent som støttemedlem.
Uden minimum gastemedlemskab, vil deltagerprisen ved TS' arrangementer være forhøjet med 50,- kr. hvilket beløb dækker det aktuelle års gastemedlemskab, såfremt det ønskes.
Gastemedlemmer kan tilvælge TS bladet for 200,- kr. om året.

Indmeldelse: Klik her

Pr. 1. januar 2018 indføres følgende gebyrer

Generalforsamlingen i Hobro den 4. juni 2017 vedtog bestyrelsens forslag om at indføre adfærdsregulerende gebyrer. Dette for at undgå at besvær og spild af de frivilliges tid med at administrere foreningens kontingentindbetalinger. 

Gebyrer

100 kr. i rykkergebyr for 3. rykker. De to første rykkere koster ikke ekstra.

100 kroner i gebyr for genåbning efter eksklusion på grund af restance.

50 kroner i gebyr for udenlandske medlemmer som kompensation for transaktionsgebyr og valutatab.

50 kroner i gebyr for EAN opkrævninger via datascanning.

50 kroner i gebyr for fremsendelse af post til medlemmer uden emailadresse.

Vidste du:

- at du kan undgå gebyr på 50 kroner for udsendelse af post til medlemmer vi ikke har emailadresse på ved at indsende din email adresse til sek@ts-skib.dk husk at oplyse dit medlems nr.?

- at TS Bladet koster ca. 210 kr. om året pr. medlem alene for tryk og udsendelse?

 

 

Træskibs Sammenslutningen | Stjernegade 20 E | 3000 Helsingør | CVR 30869125 | Tel. +45 5184 1971 | Email: sek@ts-skib.dk | Handelsbetingelser

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk