Bliv medlem af TS og støt bevarelsen af Danmarks Sejlende Kulturarv.

ALLE kan blive medlem af Træskibs Sammenslutningen og støtte TS' arbejde for bevarelse af ældre brugsfartøjer.  Træskibs Sammenslutningens Love.
Søger du optagelse af et fartøj, skal du udfylde en fartøjsoptagelse. Fartøjsoptagelsen behandles først, når du har betalt det personlige kontingent. Kontingentet opkræves hvert år i januar måned med forfaldsdato 1. februar. Husk at tilmelde betalingen til BS - Betalings Service, hvilket kan ske, når du første gang modtager en kontingentopkrævning fra TS.
Ved indmeldelse og betaling efter den 1. oktober gælder betalingen for det efterfølgende kalenderår.

Her kan betales med:

Støt TS og få medlemsblad

Som AKTIV medlem får du hvert år tilsendt fire udgaver af sammenslutningens blad og en årbog med bl.a. fartøjsliste og en fortegnelse over TS-frihavne, og du kan søge om at få et evt. fartøj optaget på TS´ fartøjsliste.

Kontingentet gælder for indeværende år. Ved indmeldelse og betaling efter den 1. oktober gælder betalingen for det efterfølgende kalenderår. Årligt kontingent Aktiv medlem 350,- kr.

Klik her og vælg medlemskab

Støt TS og få medlemsblad /u. 25 år

Aktiv ungdomsmedlem u. 25 år. Årligt kontingent 150,- kr.
Husk at oplyse fødselsår 
under kommentar i kundeoplysninger.

Du betaler fuldt kontingent i det år, hvor du fylder 25

Kontingentet gælder for indeværende år. Ved indmeldelse og betaling efter den 1. oktober gælder betalingen for det efterfølgende kalenderår.

 

Støt TS - uden blad

 

Som PASSIV medlem kan du deltage i medlemsmøder, kurser og arrangementer, men har ikke stemmeret, kan ikke vælges til tillidsposter, modtager ikke TS-bladet m.v.
På hjemmesiden kan du løbende holde dig orienteret og i bladarkivet kan du læse alle udgivne blade klik her

Kontingentet gælder for indeværende år.. Ved indmeldelse og betaling efter den 1. oktober gælder betalingen for det efterfølgende kalenderår. Årligt kontingent Passiv medlem 200,- kr.

Træskibs Sammenslutningen - Sekretariatet Holbækvej 8, 1. tv., 4000 Roskilde - CVR 30869125 - Tlf. 70 23 40 49 - Email: sek@ts-skib.dk    Handelsbetingelser  
http://aktivitet.foreningsadministrator.dk/images/paylogo/dankort_22.gifhttp://aktivitet.foreningsadministrator.dk/images/paylogo/visa_22_old.gifhttp://aktivitet.foreningsadministrator.dk/images/paylogo/master_22.gif

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk