Støt TS og få medlemsblad

350 kroner årligt

Som AKTIV medlem får du hvert år tilsendt fire udgaver af sammenslutningens blad og en årbog med bl.a. fartøjsliste og en fortegnelse over TS-frihavne, og du kan søge om at få et evt. fartøj optaget på TS´ fartøjsliste.

Kontingentet gælder for indeværende år. Ved indmeldelse og betaling efter den 1. oktober gælder betalingen for det efterfølgende kalenderår. Årligt kontingent Aktiv medlem 350,- kr.

Klik her og vælg medlemskab

Støt TS og få medlemsblad /u. 25 år

150 kroner årligt

Aktiv ungdomsmedlem u. 25 år. Årligt kontingent 150,- kr.
Husk at oplyse fødselsår 
under kommentar i kundeoplysninger.

Du betaler fuldt kontingent i det år, hvor du fylder 25

Kontingentet gælder for indeværende år. Ved indmeldelse og betaling efter den 1. oktober gælder betalingen for det efterfølgende kalenderår.

 

Støt TS - uden blad

200 kroner årligt

Som PASSIV medlem kan du deltage i medlemsmøder, kurser og arrangementer, men har ikke stemmeret, kan ikke vælges til tillidsposter, modtager ikke TS-bladet m.v.
På hjemmesiden kan du løbende holde dig orienteret og i bladarkivet kan du læse alle udgivne blade klik her

Kontingentet gælder for indeværende år.. Ved indmeldelse og betaling efter den 1. oktober gælder betalingen for det efterfølgende kalenderår. Årligt kontingent Passiv medlem 200,- kr.

Ønsker du at ændre dit medlemskab til AKTIV så klik her......

Pr. 1. januar 2018 indføres følgende gebyrer

Generalforsamlingen i Hobro den 4. juni 2017 vedtog bestyrelsens forslag om at indføre adfærdsregulerende gebyrer. Dette for at undgå at besvær og spild af de frivilliges tid med at administrere foreningens kontingentindbetalinger. 

Gebyrer

100 kr. i rykkergebyr for 3. rykker. De to første rykkere koster ikke ekstra.

100 kroner i gebyr for genåbning efter eksklusion på grund af restance.

50 kroner i gebyr for udenlandske medlemmer som kompensation for transaktionsgebyr og valutatab.

50 kroner i gebyr for EAN opkrævninger via datascanning.

50 kroner i gebyr for fremsendelse af post til medlemmer uden emailadresse.

Vidste du:

- at du kan undgå gebyr på 50 kroner for udsendelse af post til medlemmer vi ikke har emailadresse på ved at indsende din email adresse til sek@ts-skib.dk husk at oplyse dit medlems nr.?

- at TS Bladet koster ca. 210 kr. om året pr. medlem alene for tryk og udsendelse?

 

 

Træskibs Sammenslutningen - Sekretariatet Holbækvej 8, 1. tv., 4000 Roskilde - CVR 30869125 - Tlf. 70 23 40 49 - Email: sek@ts-skib.dk    Handelsbetingelser  
 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk