Preben Glud

Skibbroen 29, 1. 

6760 Ribe

Mobil:40201232

Email: pbglud@mail.dk

 

Udpeget for perioden marts 2020 - 2022

Skibsbevaringsfonden

Egon Hansen

Engbjerget 4

4300 Holbæk

Tlf.: 2148 7159

egonhansen@mail.dk

Udpeget for perioden marts 2017 - 2019

Dansk Historisk Skibsregister

 Se mere om Dansk Historisk Skibsregister her

Den sejlende kulturarv

Bestil bogen her: www.skibsbevaringsfonden.dk

Ansøgninger om støtte fra Skibsbevaringsfonden

Ansøgninger om støtte til bevaringsprojekter skal indsendes til Skibsbevaringsfonden inden den 1. marts.

Fondens konsulenter bistår gerne med råd og vejledning.

Yderligere oplysninger herom finder du på fondens hjemmeside.

Skibsbevaringsfondens guide om restaurering og istandsættelse af bevaringsværdige fartøjer

At sætte sit fartøj på værft er en tillidssag. Skibsejeren og værftet bliver enige om opgavens omfang. Værftet udregner efterfølgende et tilbud efter de vilkår og den praksis, der er gældende på stedet, hvorefter kontrakt kan skrives og arbejdet sættes i gang.

Men er der tale om arbejder på et bevaringsværdigt fartøj, gælder der nogle specielle regler, idet arbejdet ud over at skulle være håndværksmæssigt i orden, også skal være håndværkstro for den tidsperiode, som skibet repræsenterer.

Sådan indleder Skibsbevaringsfonden sin Guide om Restaturering og istandsættelse af bevaringsværdige fartøjer, som du kan læse her.

Skibsbevaringsfonden

Træskibs Sammenslutningen var medstifter, da SKIBSBEVARINGSFONDEN på foranledning af Kulturministeriet blev stiftet den 1.maj 1986 af:

Træskibs-sammenslutningen, Nationalmuseet og Handels- og Søfartsmuseet.

Hermed samledes ekspertisen på et område som, på trods af Danmarks rige maritime kulturhistorie, ikke havde fået det fintmaskede net af hjælp og støtteordninger, der kendtes fra bygningsbevaring på landjorden.

Fondens formål blev i fundatsens paragraf 3 formuleret således:
1) At bidrage til bevaring og restaurering af karakteristiske danske fartøjer.
2) At søge, herunder undtagelsesvis også ved køb, at bevare ejendomsretten til sådanne skibe i Danmark.

Yderligere oplysninger om SKIBSBEVARINGSFONDENS mål og virke finder du på fondens hjemmeside

Træskibs Sammenslutningen | Stjernegade 20 E | 3000 Helsingør | CVR 30869125 | Tel. +45 5184 1971 | Email: sek@ts-skib.dk | Handelsbetingelser

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk