Ungdomstræf og 2 dages togt

23.-27. august i Korsør

Deltagerpris 500 kr.; betales ved tilmelding.
Madbudget cirka 280 kr./deltager; betales ved fremmøde.

Max. 60 deltagere (først til mølle).

Tilmeld dig her


(Foto: Søren Stidsholt Nielsen)

TS inviterer ALLE unge interesserede i gamle sejlskibe til et ungdomstræf og sejlads sammen ud fra Korsør.

I forbindelse med det Maritime Folkemøde i Korsør´har vi set muligheden for at lave nogle særlige aktiviteter målrettet mod unge. 2-dages togtet er et tilbud, der er lavet udelukkende med henblik for at lave et arrangement for unge.

Arrangementet henvender sig til unge i alderen 18 - cirka 35 år.

Efter endt sejlads vil vi vende tilbage til Korsør og deltage i arrangementerne på havnen og facilitere en workshop i praktisk sømandskab; til alle niveauer og åbent for ALLE.

Målet med arrangementet er at skabe lidt mere sammenhold for nogle unge, der deler passionen og kærligheden til vore skibe, med andre nogenlunde jævnaldrende. Dagene i Korøsr skal gerne styrke fællesskabet og relationerne på tværs af skibe og foreninger.

Som deltager i dette arrangement er det IKKE at krav at være medlem af TS, men du vil komme til at sejle på skibe, der er medlemmer af TS, og vi vil opfordre dig til at melde dig ind i foreningen, hvis du gerne vil deltage i lignende arrangementer en anden gang, og hvis du gerne vil støtte op om den sejlende kulturarv og et rigt foreningsliv - også for unge.

PROGRAM
Dag 1 - onsdag 23-8-2023 - Velkommen og præsentation

Hele dagen   Fartøjerne ankommer løbende.

19:00-21:00 

FGU Værftet, Baadehavnsvej 19, Korsør

Alle deltagere samles i værftshallen til velkomst. Ved ankomst efter 19:00 skal man selv sørge for mad.

fordeling af deltagerne på skibene.

20:00-21:00

Værftshallen

Velkomst og præsentation af deltagere, deltagende skibe og arrangører. Briefing om de kommende dages program.
Snak om TS og unge i foreninger/egne skibe. Visioner, drømme og efterspørgsel.

Dag 2 - torsdag 24-8-2023 - Sejladsplanlægning, vejrudsigt. Fokusområder for sejladsen, teori, sikkerheds- og sejlsætningsmanøvrer. Klargøøring og afgang til ankerplads/havn.

07:00-08:00  Om bord på skibene Morgenmad + frokost/madpakkesmøring
08.00 Værftshallen Morgenmøde, sejladsplanlægning overordnet, derefter de enkelte skibes besætning
09:00 Værftshallen Kort gennemgang med en skipper om sejlteori og gaffelrig
10:00 Havn Klar til afgang, klargøring til sejlads, intro til skibets sikkerhedsrulle
Sikkerheds- og sejladsmanøvrer til søs trænes.
Skibene afgår.
Før mørket Ankomst ankerplads  
19:30 Om bord på skibene Aftensmad
Nat Om bord på skibene Ankervagt


Dag 3 - fredag 25-8-2023 - Ankeret op, sejladsplanlægning, vejrmelding, sejlads til Korsør, havnemanøvre

Morgen Om bord på skibene Morgenmad, afgang og sejlads til Korsør
17:00-18:00  Korsør Industrihavn Ankomst og havnemanøvrer
18:30 Værftet Evt. oplæg fra Skibsbevaringsfonden om hvad Skibsbevaringsfonden er, muligheder osv.
19:00 Værftet Fællesspisning for deltagerne i arrangementet. Hygge om aftenen, evt. små aktiviteter som jollesejlads eller lignende.

 

 

 

 

 

 

Dag 4 - lørdag 26-08-2023 - Maritimt folkemøde aktiviteter, workshop i praktisk sømandsskab på kajen. Evt. øve havnemanøvrer og manøvrering for sejl.

08:30 Om bord på skibene Morgenmad
09:00 På kajen Opsætning til workshop
10:30-16:30 På kajen

Workshop i praktisk sømandsskab med
- Knob og stik
- Lær at splejse
- Lav en abehånd
- Evt. gennemgang af wiresplejs, wirebændsel
- Sjove konkurrencer, tovtrækning, knob-
 
konkurrencer, knobgåder, kastelinestationer

16:30 På kajen Oprydning
19:00 Værftet Aftensmad og feststemning


Dag 5 - søndag 27-8-2023 - Evaluering, oprydning, farvel ... og skibene afgår

Træskibs Sammenslutningen | Stjernegade 20 E | 3000 Helsingør | CVR 30869125 | Tel. +45 5184 1971 | Email: sek@ts-skib.dk | Handelsbetingelser

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk