Fællesnordisk ansøgning er den 25. marts 2020 indsendt til UNESCO om at optage livet omkring de klinkbyggede træbåde på listen over menneskehedens levende kulturarv

Den klinkbyggede båd og brugen af den bør anerkendes af UNESCO 

Vi er ikke i tvivl. Klinkbådstraditionerne i Danmark og de øvrige nordiske lande er vigtig og umistelig kulturarv. Nu skal resten af verden også have det at vide. Derfor sagde Træskibs Sammenslutningen, sammen med Han Herred Havbåde og Vikingeskibsmuseet ja til at arbejde for at sikre dansk deltagelse i en stor fælles nordisk ansøgning. De nordiske klinkbådstraditioner skal på UNESCOs repræsentative liste over immateriel kulturarv. Initiativet til ansøgningen kom fra Forbundet Kysten i Norge, der samler trådene og fører processen igennem de mange led, der skal føre til en anerkendelse af klinkbådstraditionerne.

levendekultur.kb.dk ligger en beskrivelse af klinkbygningsmiljøerne i Danmark. Kan du tilslutte dig denne beskrivelse og tilkendegive, at du også er en del af klinkbygningsmiljøerne i Danmark, så er det vigtigt, at du indsender en støtteerklæring til den fællesnordiske ansøgning om at få optaget klinkbygningstraditionerne på UNESCOs immaterielle liste over umistelig kulturarv. 

Hvordan skal støtteerklæringen se ud?

Hvorfor de klinkbyggede både?

Vi syntes også stadig, at de kravelbyggede både er vigtige. Men den klinkbyggede båd er en særlig nordisk kulturarv, og udgør dermed en særlig nordisk forankret kulturhistorie. Ansøgningen skal være med til at rette opmærksomheden på de maritime miljøer, der er en del af klinkbådstraditionerne, og det handler også om at bevare værfter, håndværk og kundskaber, der ikke skelner på samme måde til om det handler om klinkbygning eller kravel. Men omdrejningspunktet for ansøgningen er de klinkbyggede både og det er bevidstheden om både bådene og miljøerne heromkring, der skal samles til ansøgningen.

Hvad er Immateriel Kulturarv?

UNESCOs definition: 

”…de praksisser, forestillinger, udtryk, kundskaber, færdigheder […] som samfund, grupper, og, i nogle tilfælde, enkeltpersoner anerkender som del af deres kulturelle arv.”.

 

Det kan virke lidt svævende, men den immaterielle liste dækker lige præcis alt det, vi i Træskibs Sammenslutningen arbejder for at bevare. Det skal bruges til at beskrive den levende kultur – det vi går og gør, mere eller mindre bevidst. At bevare både og skibe, er netop også at bevare kundskaberne i at bygge skibene, sejle og vedligeholde dem. For ikke at tale om at bevare historien, viden om de lokale kendetegn, håndteringen af bådenes brug og tilgangen til at kunne skaffe og bearbejde de materialer, der er uundværlige for at holde bådene vedligeholdt og sejlende. Det gælder også materialer til fremstilling af sejl, tov, tjære med mere. 

Det er vigtigt for denne nominering, at der er tale om levende kulturarv, der stadig udøves. I projektbeskrivelsen om UNESCO ansøgningen (følg link ude til højre) kan du læse om, hvilke elementer der lægges vægt på i beskrivelsen af immateriel kulturarv. 

 

Hvem står bag ansøgningen?

TS fik henvendelsen fra Forbundet Kysten om at være med til at sikre, at Danmark også kommer med i den fælles nordiske ansøgning. Sammen med Han Herred Havbåde og Vikingeskibsmuseet - og med støtte og opbakning fra: Fregatten Jylland, Nationalmuseet, Thorupstrand Kystfiskerlaug, DFÆLE, Årøsund Bådebyggeri og Bedding, Skibsbevaringsfonden, Møller og Jochumsens Bådebyggeri, Langelands Museum, Limfjordsmuseet, Foreningen til "Skibets" bevarelse og TSA - har TS medvirket i udarbejdelse af Rapport om Klinkbygningsmiljøerne i Danmark. Sideløbende har vi været medspiller til Folkemindesamlingen, der løser opgaven med at udarbejde en dansk fortegnelse over immateriel kulturarv for Kulturministeriet.

Ansøgningen består af flere dele. Vigtigst er at skelne mellem fortegnelsen og ansøgningen:

Fortegnelsen: drives af Folkemindesamlingen i Danmark. Det er de udpeget af Kulturministeriet til at tage sig af. Her kan alle mulige kulturudtryk selv indsende bidrag til fortegnelsen. Klinkbådstraditionen er optaget på fortegnelsen og kan ses her: levendekultur.kb.dk

Ansøgningen: Den danske del af ansøgningen, der skal få indskrevet klinkbygningstraditionen på UNESCOS liste over umistelig immateriel kulturarv, udarbejdes af TS sammen med Søren Nielsen fra Vikingeskibsmuseet og Pipsen fra Han Herred Havbåde, men skal sendes ind til UNESCO af vores kulturminister. 

Hvem hører så med i "de danske klinkbygningsmiljøer"?

Det gør du, hvis du selv mener du gør det.

 

 

Har du yderligere spørgsmål?

Kontakt  Jens Thiedemann. jti@kystmuseet.dk

 

 

 

Læs mere

Officiel fortegnelse over dansk immateriel kulturarv

Beskrivelse af klinkbygningsmiljøer i Danmark på den officielle fortegnelse

UNESCOs hjemmeside om nominering af immateriel kulturarv (ENG)
https://ich.unesco.org

Folder om den nordiske ansøgning: UNESCO nominering af Klinkbygning - Dansk udgave (PDF)

Folder om den nordiske ansøgning: UNESCO nominering af Klinkbygning - Engelsk udgave (PDF)

Rapport om danske klinkbygningsmiljøer (PDF)

LYT TIL UDSENDELSE I P1 EFTERMIDDAG D.  24.11.2017
Immateriel Kulturarv Bevares


DET MARITIME GOOGLEKORT

Kort over værfter, foreninger, beddinger, maritime miljøer, maritime skoler, museer mm., der i dag er en del af Danmarks Sejlende Kulturarv.
Mangler du nogen på listen, send en mail til: merete@ts-skib.dk med kontaktoplysninger og begrundelse.

 

Træskibs Sammenslutningen | Stjernegade 20 E | 3000 Helsingør | CVR 30869125 | Tel. +45 5184 1971 | Email: sek@ts-skib.dk | Handelsbetingelser

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk