Formand

Rasmus E. Casper

Tlf.: 21 63 20 48

rasmus@gerlev.dk

 

  • Generalforsamling
  • Kolofonmøder
  • Lokalstruktur
  • Pinsestævner
  • Politik
  • Samarbejdende foreninger
  • Kommunikation, medier og politiker

 

Næstformand

Martin Andersen, 
Ejby Strandvej 35,
4070 Kirke Hyllinge 
20 75 51 51  
martinstyrmand@gmail.com

 

Næstformand

Henning Thøgersen,

Højbovej 11,

7620 Lemvig

Tlf.: 30 97 03 30

401@mail.dk

Kasserer

Jay Brun Jensen

Willemoesvej 9

5700 Svendborg

Tlf.: 61 46 25 40

jaysvendborg@gmail.com

kasserer@ts-skib.dk

Økonomi: Bogholderi og regnskab, fakturabetaling, refusioner, kontingentopkrævning/-indbetaling.

  • Medlemsregister: Nyindmeldte, udmeldte, adresseændringer, adressering af blad. 
  • Fartøjslisten: Ændring af oplysninger, registrering af nyoptagede fartøjer/ejerskifter og afgåede fra fartøjslisten. Opdatering af fartøjslisten. Billeder til  fartøjslisten.
  • Statistik: Medlems- og fartøjsstatistik/- listeudtræk.

Bestyrelsesmedlem

Ole Vistrup

Stjernegade 20 E, 1.

3000 Helsingør

Mobil 21 26 62 30

E-mail: ole.vistrup@sejlskib.dk

Bestyrelsesmedlem

Anne Svendsen

Slotsgade 12

4880 Nysted

Mobil: 21 44 50 68

E-mail: anneinysted@mail.dk

 

Skibsdage, - planlægning og koordinering

Bestyrelsesmedlem

Preben Glud,

Skibbroen 29, 1.,

6760 Ribe

Tlf.: 40 20 12 32

pbglud@mail.dk

Bestyrelsesmedlem

Jens Finnemann Viuff 

Grønninghovedvej 9,

6093 Sjølund  

21 74 70 65 

jensfinnemann@gmail.com

 

 

Bestyrelsesmedlem

Hauke Griffel
Møllevej 21
4262 Sandved
griffelhauke@gmail.com 
Tlf: 20595872

 

Bestyrelsesmedlem

Morten Milthers

Odensegade 26, st.mf

2100 København Ø

20995977

morten@milthers.dk

Suppleant

Christopher Malmos
Træskibshavnen 210
8000 Aarhus C
60198015
Chris.Malmos@gmail.com

 

 

Suppleant

Mathilde H. Autzen,

Thorup Strandvej 267

9690 Fjerritslev

Tlf.: 60 44 58 80

mathildehoejrup@gmail.com

 

 

 

TS repræsentant i EMH, Cultural Council

Træskibs Sammenslutningen - Sekretariatet Holbækvej 8, 1. tv., 4000 Roskilde - CVR 30869125 - Tlf. 70 23 40 49 - Email: sek@ts-skib.dk    Handelsbetingelser  
 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk