Udpeget af bestyrelsen som TS´s repræsentant i EMH

Mathilde H. Autzen

Fyrrestien 5

9690 Fjerritslev

Tlf. 60 44 58 80

mathildehoejrup@gmailcom

EMH

European Maritime Heritage (EMH) er en ikke-statslig organisation for private ejere af traditionelle skibe, samt for maritime museer og andre interesserede organer.

Gå til EMHs webside her

07-04-2011

EMH Working Group og Cultural Council i Danmark i maj måned 2011

EMH har på sit møde in Hyssna/Sverige accepteret TS-næstformand og nyvalgt formand for Cultural Council Nis-Edwin List-Petersen's invitation, om at holde de næstkommende møde i Cultural Council og Working Group i det dansk-tyske grænseland, dvs. i Aabenraa og Flensborg. Cultural Council starter mødet onsdag, d. 11. maj 2011 på Knivsbjerg nord for Aabenraa.

Udover mødet, der bl. a. omhandler "European Maritim Atlas" og forskellige andre tiltag, står der en rundvindvisnig på Kalvø på programmet, som i sin tid husede det næststørste sejlskibsværft i Danmark. Her byggede man i 1857 bl. a. clipperen Cimber, Danmarks største og datidens hurtigste sejlskib, som vandt det blå bånd ved at sejle fra Liverpool rundt om Kap Horn til San Francisco på 103 dage, 12 dage hurtigere end den til da eksisternede rekord.

Working Group-mødet starter den 13. maj i Aabenraa og omfatter udover mødeaktiviteterne et besøg på Sønderjyllands Søfartsmuseum, som råder over en af de største søfartssamlinger i landet, en besigtigelse af Aabenraa havn og en sejlads med SOLVANG af Aabenraa på Aabenraa Fjord.

Billeder fra Kulturrådets og Working Groups møde i Aabenraa

Fra venstre ses: Dörte Münstermann (D), EMH-kulturådsformand Nis-Edwin List-Petersen (DK), 1. viceborgmester Jørgen Witte (Aabenraa Kommune), EMH-næstformand Hendrik Boland (NL), Pablo Carrera Lopez (Galitien/ES).

Fra venstre ses: John Robinson (GB), Pablo Carrrera Lopez (Galitien/ES), Dörte Münstermann (D), Kulturrådsformand Nis-Edwin List-Petersen (DK), Per-Inge Lindquist (S), Felicia Fruithof og EMH-sekretær Thedo Fruithof (NL).

EXCOM

Billedet viser det nykonstituerede Executive Commitee (EXCOM) under mødet i Hyssna/Sverige i marts 2011
(fra højre: Per Jessing, SE, præsident - John Robinson, UK, referatsekretær - Thedo Fruithof, NL, sekretær - Holger Bellgardt, DE, Hendrik Boland, NL. kasserer - forest Pablo Carerra Lopez, ES
 

18-05-2011

Maritim kulturarv skal synliggøres bedre

Kulturrådet og "Working Group", forsamlingen af de nationale repræsentanter i European Maritime Haritage (EMH), har i den forløbne uge (den 11. - 14.05.2011) på deres møder på Knivsbjerg under ledelse af Nis-Edwin List-Petersen (DK) og i Aabenraa, ledet af vicepræsident Hendrik Boland (NL) drøftet spørgsmålet om, hvordan den maritime kulturarv kan gøres mere synlig i Europa.

Efter indgående drøftelser blev der i de to råd besluttet, hvordan de europæiske og nationale paraplyorganisationer skal implementeres i Den Europæiske Unions maritime Atlas. Forhandlinger herom vil i nærmeste fremtid føres i Bruxelles.

Tilsvarende besluttede EMH-kulturrådet og -Working Group at arbejde for at den som et INTERREG-pilotprojekt oprettede  hjemmesiden "Maritime Heritage Atlas of South Baltikum" skal udvides til hele Europa og gøre en lang række oplysninger og billeder om den maritime europæiske kultur offentligt tilgængelig på nettet

Ud over nationalstatsrapporter og diskussioner, blev det til en række rundvisninger på programmet, en på øen Kalvø i Genner Bugt med sit museum, en information om arbejdet i det tyske mindretal i Nordslesvig på Det Tyske Central bibliotek i Aabenraa og en guidet rundvisning på Sønderjyllands Søfartsmuseum i Aabenra, ledet af musets overinspektør Stefanie Robles. I denne forbindelse overbragte den 1. viceborgmester for Aabenraa Kommune, Jørgen Witte, en hilsen fra byen og gav oplysninger om Aabenraas maritime historie. 

Afslutningen og samtidige et af højdepunkterne for besøget i det nordlige Slesvig var en sejltur med kulturrådsformanden Nis-Edwin List-Petersens Lofotkutter SOLVANG på Aabenraa Fjord.

Deltagerne tilbragte den sidste dag i Flensborg, hvor havnekaptajn Frank Petri, Museumshavnmanageren Martin Schulz og Museumsdirektør Thomas Overdiek bød på en tur i den historiske havn og gav oplysninger om planer og projekter. 

Til slut takkede næstformand Hendrik Boland (NL) for gæstfriheden og for et vellykket, kreativt og effektivt møde.
 

Fra venstre ses: John Robinson (GB), Pablo Carrera Lopez (Galitien/ES), Egon Hansen (DK), Per-Inge Lindquist (S), EMH-kulturrådsformand Nis-Edwin List-Petersen (DK).

Se flere billeder her. OBS. For at se disse billeder, skal du logge ind på Facebook.

28-03-2011

Nis-Edwin List-Petersen ny kulturrådsformand i EMH

 

Pressemeddelelse
Nis-Edwin List-Petersen ny kulturrådsfomand for den europæiske Træskibsorganisation European Maritime Heritages (EMH)
EXCOM for European Maritime Heritage (EMH) har i sidste weekend i Hyssna ved Gøteborg/Sverige valgt Nis-Edwin List-Petersen fra Aabenraa til ny formand for organisationens kulturråd (Cultural Council).
List-Petersen, der som næstformand i Træskibs Sammenslutningen, er Danmarks repræsentant i EMH, efterfølger svenskeren Per-Inge Lindquist fra Karlskrona. 
Kulturrådes opgave består bl.a. i at diskutere og rådgive om, hvordan den europæiske kulturarv og her især den flydende kulturarv, dvs. skibene, kan bevares og på samme tid holdes i fart. 
Det sker i samarbejde med de forskellige nationale paraplyorganisationer i Europa og med EU-Kommisionen. Aktuelt har rådet det Europæiske Maritime Atlas på internettet på sin agenda, som skal indeholde en oversigt over den eropæiske søfartshistorie, erhvervssøfart, fiskeri, museer, veteranskibsfart og skibsbevaring.
I EMH's kulturråd sidder p.t

Træskibs Sammenslutningen | Stjernegade 20 E | 3000 Helsingør | CVR 30869125 | Tel. +45 5184 1971 | Email: sek@ts-skib.dk | Handelsbetingelser

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk