Træskibs Sammenslutningens historie

 

Og det skete i de dage........

 

 

Ideen til Træskibs Sammenslutningen opstod i pinsen 1971 i Roskilde, hvor 27 ældre træskibe var forsamlet i anledning af Vikingeskibshallens udstilling ‘Under sejl påny’.

Under samlingen blev der sendt et brev til Kulturministeriet og Handelsministeriet, hvori ministerierne opfordredes til at støtte arbejdet med at sikre bevaringen af de gamle danske skibe, inden de blev solgt til udlandet eller hugget op.

Efter et større forberedende arbejde kunne der den 25. marts 1972 afholdes stiftende generalforsamling i Nyborg for foreningen, som fik navnet Træskibsejernes Sammenslutning - senere ændret til Træskibs Sammenslutningen.

TS er i dag en forening, der er åben for enhver, som interesserer sig for bevaring af ældre brugsfartøjer af alle typer og størrelser. Man behøver således ikke at være fartøjsejer for at blive optaget som medlem.

Alle, som gerne vil støtte bevaringssagen, herunder også bevaringen af de dele af vores kystkultur, som har betydning for, at træskibe fortsat kan blive vedligeholdt i Danmark, er velkomne i TS.

Gennem sin bestyrelse, tilknyttede lokalfolk og nedsatte udvalg søger TS at varetage medlemmernes interesser på en lang række områder, og - som udtrykt i foreningens formålsparagraf - at arbejde på at »fremme bevarelsen af ældre brugsfartøjer, herunder øge standarden for sømandskab, vedligeholdelse og sikkerhed ved fartøjernes brug, samt medvirke til, at fartøjerne bevares under videst mulig hensyntagen til deres kulturhistoriske værdi«.

Hvert år afholdes generalforsamling i forbindelse med et pinsestævne i skiftende danske havne. På baggrund af henvendelser fra havnene, beslutter bestyrelsen placeringen af de kommende års pinsestævner.

Under stævnet hædres et TS-fartøj med trofæet Jomfruen, som gives for særlig god bevaring.

Jomfruen pryder også på skibene som TS's foreningsstander.

 I træskibsverdenen er en jomfru en rund træskive med huller, der blev brugt i sejlskibenes rigninger, og originale jomfruer bruges stadig på mange af fartøjerne.

TS udsender årligt fire foreningsblade og en årbog, som rummer en fartøjsfortegnelse.

I 2007 har foreningen desuden udsendt jubilæumsbogen ‘Arv og Gæld’, som skildrer sammenslutningens første 35 år og giver et indblik i dansk søfarts historie. 

Træskibs Sammenslutningen | Stjernegade 20 E | 3000 Helsingør | CVR 30869125 | Tel. +45 5184 1971 | Email: sek@ts-skib.dk | Handelsbetingelser

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk