TS MIDTJYLLAND

Nana Reinert 

Træskibshavnen 266

8000 Aarhus

4242 7559

nanareinert@gmail.com

Poul-Erik Clausen

Karetmagerstien 3

8400 Ebeltoft

Tlf.: 23 39 31 23

pec.ebeltoft@gmail.com

Medlemsmøde Midtjylland Øst. tema jollesejlads  
Medlemsmødet arrangeres på Hjarnø søndag den 17. november 2019 fra kl. 12.00 til ca. kl. 16.00

 

Mødested: færgelejet i Snaptun kl. 10.00, hvorfra der sejles med færgen til Hjarnø.

Arrangement:

 • 10.30 Velkomst i forsamlingshuset, med kaffe og rundstykker
 • 11.00 TS medlem Jens Andersen (skibet Karen af Hjaarnø), kører TS medlemmerne en tur    rundt på øen, og fortæller øens historie. 
 • 12.00 medlemsmødet opstarter med flg. punkter på dagsordenen
   
 1. Vi vender spørgsmålet, hvorfor er du medlem at TS, og hvad yder du over for TS, og hvad får du igen.
 2. En videnbank for TS lokalt, hvor vi får skabt en oplistning af de medlemmer, der har en specielviden og færdighed, mht at reparere og vedligeholde vore skibe.
 3. Forårstræf med vore skibe.
  Valg af week-end.
  Sted: Hjarnø, Hou. Kolby Kaas
   
  4   Valg af lokalfolk
  5   Evt.
 • 14.00 Fællesspisning 
 • 15.30 Medlemsmødet slutter og vi tager en overfart tilbage til Snaptun
   

Tilmelding senest den 10. november 2019 til:

Nana Reinert, Aarhus    eller      Poul-Erik Clausen, Ebeltoft

nanareinert@gmail.com                          pec.ebeltoft@gmail.com

Træskibs Sammenslutningen - Sekretariatet Holbækvej 8, 1. tv., 4000 Roskilde - CVR 30869125 - Tlf. 70 23 40 49 - Email: sek@ts-skib.dk    Handelsbetingelser  
 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk