Fartøjskontingent


Foruden medlemskontingentet betales kontingent for fartøjer, der er optaget på fartøjslisten. Kontingentet udgør:

  • Joller og åbne både under 2 BRT: 100 kr.
  • Fartøjer mellem 2 og 13,9 BRT: 300 kr.
  • Fartøjer mellem14 og 19,9 BRT: 600 kr.
  • Fartøjer mellem 20 og 49,9 BRT: 900 kr.
  • Fartøjer over 50 BRT: 1200 kr.

Æresmedlemmer betaler ikke evt. fartøjskontingent
Som kvittering for betalt fartøjskontingent, modtager fartøjsejerne Årsmærkat (mastemærke).
For at få glæde af TS-frihavnshavneordningen, skal du have betalt årets kontingent (medlems- og fartøjskontingent), og synligt vise Årsmærkaten og føre Jomfrustanderen
Jomfrustanderen er gratis for fartøjer, der er optaget på fartøjslisten, og kan bestilles her
For at blive medlem af TS, klik her.
Fartøjer, der optages inden den 1. oktober, skal betale fartøjskontingent for det indeværende år. Det fremgår af bekræftelsen på optagelsen.
Optages et fartøj efter den 1. oktober, vil kontingentet blive opkrævet sammen med det personlige kontingent for det efterfølgende år.

Træskibs Sammenslutningen | Stjernegade 20 E | 3000 Helsingør | CVR 30869125 | Tel. +45 5184 1971 | Email: sek@ts-skib.dk | Handelsbetingelser

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk