Det sker i 2018

     

2018 Aktivitetskalender - klik her

 


31-10-2017

TS KULTURPOLITISK PROGRAM

 

14-02-2012

Så er den her - Håndbog i vedligehold af åbne træbåde og joller

Smakkejoller – sjægte - oselvere – hækjoller og travaljer vil vedligeholdes – SKAL vedligeholdes.

Se det som en fornøjelse! Prøv det! Læs om det! TS kan det!

Ulf Brammer har skrevet det.

Håndbogens seneste version er fra 04-02-2012 og kan downloades (pdf) her

 

NYHEDER

******************

16-02-2018

Fritidsfartøjer under 20 BT slettes fra Skibsregisteret efter 1. marts 2018

Folketinget har vedtaget, at fritidsfartøjer under 20 BT slettes fra Skibsregisteret, hvis fartøjet er uden pant eller klausuler. Skibsregisteret har hidtil været en vigtig kilde til mange af vores fartøjers historie som brugsfartøjer. 

Læs mere i brev fra Søfartsstyrelsen

Brevet er også at finde under 'Regler til Søs', her på TS hjemmesiden.

 

25-01-2018

Invitation til TS fartøjer

Ålborg kommune inviterer alle TS fartøjer til at deltage i årets Aalborg Regatta. Det foregår i dagene 15. - 17. juni 2018

Læs invitationen (PDF)

 

17-01-2018

TS medlemmer får også særlige medlemsfordele

Nu skal forårsklargøringen snart i gang. Vidste du godt, at du får 15 % rabat på de miljøvenlige Linolieprodukter fra Egen Vinding & Datter, hvis du bruger bestillingsformularen her på hjemmesiden? 
Der er også rabatter til TS medlemmer, når du køber din TS T-shirt - og så er der jo de gode forsikringsaftaler med Søassurancen.

Læs mere om medlemsfordelene for TS medlemmer

 

12-1-2018

Kontingentopkrævning på vej til dig

TSs kasserer Finn Svendsen sender i disse dage kontingentopkrævninger ud og vi beder dig bemærke, at generalforsamlingen i Hobro den 4. juni 2017 vedtog bestyrelsens forslag om at indføre adfærdsregulerende gebyrer med virkning fra 1.1.2018. Dette for at undgå at besvær og spild af de frivilliges tid med at administrere foreningens kontingentindbetalinger. 

Generalforsamlingen vedtog også bestyrelsens forslag om at indføre et årligt kontingent på 100 kr. for joller, der tidligere har været gratis fartøjsmedlemmer. De 100 kr. dækker produktion og udsendelse af mastemærker og standere. øvrige kontingentsatser er uændret i 2018.

Læs mere om de forskellige medlemsskaber og nye gebyrer her

Fartøjskontingenterne 2018 finder du her

 

9-1-2018

TS ønsker alle medlemmer og samarbejdspartnere et rigtig godt nytår.

Danmark har en af verdens flotteste flåder af ældre brugsfartøjer og heldigvis har mange havnebyer fået øjnene op for, at de er værd at bevare og gøre plads til. Men uden alle de stædige og vedholdende ildsjæle, der har sikret at skibene stadig kan sejle, ville det ikke gå. Tak til byer, samarbejdspartnere og sponsorer for, at I støtter op om skibene og de mange kræfter, folkene omkring dem, lægger i at holde dem sejlende. Endnu større tak skal dog lyde til TS medlemmerne for at holde både skibene og TS levende. I gør det mere end godt!

Der skal også lyde en tak til Mariagerfjord Kommune, Hobro Værft og byerne ved Mariager Fjord for et forrygende Pinsestævne i 2017. Tak til alle jer der deltog i stævnet og gav byen en havn fyldt med flotte vedligeholdte både og skibe. 

TS bestyrelsen glæder sig til at tage hul på 2018, når vi mødes til TS pinsestævnet i Helsingør. Vi ser også frem til alle de andre traditionsrige, såvelsom nye, stævner og sejladser for vores gamle brugsfartøjer. 

Med ønsket om et rigtig godt sejlår 2018 til alle.

Godt nytår!

 

Her kan betales med:

   TS på Facebook

  Sejl med mig - For skibe og
  interesserede sejlere i TS.

TS støttes af

Kulturministeriets pulje til landsdækkende almennyttige organisationer


 

BAC Corrosion Control A/S støtter den sejlende kulturarv

 

Billedudstilling.

Et tiltag, som TS-lokalmand i Nyhavn, Eric Erichsen har været initiativtager til og projektmager for.

Billederne er stillet til rådighed af Jes Kroman.

Udstillingen blev præsenteret første gang den 5. marts 2011 på medlemsmødet i København.

Billedudstillingen med TS-motiver og tekster om organisationen, - den skal på farten rundt i landet. Det vil Eric Erichsen tage sig af.

 

Er du en interesseret arbejdsplads, et bibliotek, et søfartsmuseum, et medborgerhus, et klubhus i en lystbådeforening, et træskibslaug, - eller bare interesseret i at vise de flotte billeder for et større publikum, så kan du se mere om

billedudstillingen ved at klikke her.

 

15-11-2017

De nordiske klinkbådstraditioner på vej til at blive anerkendt af UNESCO

Klinkbåden er en særlig nordisk byggestil, og traditionerne omkring bygning og brug af bådene er nu på vej til at blive indskrevet på UNESCOs repræsentative liste over menneskehedens immaterielle kulturarv. Det bliver en tiltængt anerkendelse af de tusindvis af ildsjæle, der holder liv i denne vigtige del af vores kulturarv. Ansøgningen skal sendes til UNESCO i begyndelsen af 2018, og det gælder om at få så mange med i ansøgningen som muligt. 

Skriv en støtteerklæring, og bliv en del af ansøgningen.

De klinkbygningsaktiviteter, som du/ din forening/ din maritime virksomhed / Uddannelsesinstitution / museum eller maritime miljø udfører, er vigtig at få med i ansøgningen. Det er det, der medvirker til at bevare den klinkbyggede båd og de traditioner og kundskaber som vi mener, er en umistelig kulturarv. Derfor søger vi UNESCOs anerkendelse og opmærksomhed på klinkbygningstraditionerne i en fælles nordisk ansøgning. Det vil være en vigtig anerkendelse af alt det arbejde vi sammen udfører for at holde liv i Danmarks sejlende kulturarv. 

Læs mere om ansøgningen og hvad du kan gøre her

 

09-11-2017

TS Blad 4 er et klik herfra

Maja Høj beretter fra sommerens Nordiske sejlads, som hun deltog i om bord på BRITA LETH. Ildsjæle i Hundested arbejder på at få dannet en forening, der vil gøre KIVIOQ til byskib. Præsentation af TS nye Kulturpolitiske oplæg - og meget mere....

Læs bladet

Er du aktiv medlem af TS, eller TS Frihavn, skulle du gerne have modtaget bladet for et par uger siden. 
Savner du bladet?  (Du skal bruge dit medlemsnummer)

Kunne du tænke dig TS Blad og Årbog i din postkasse - så skal du da være medlem af TS.
Alle kan blive medlem af TS

 

31-10-2017

Træskibs Sammenslutningens kulturpolitiske program

Bestyrelsen har kikket fremad og vil samle Danmarks sejlende kulturarv. Visionen er, at TS skal være den samlende kraft for alle, der bakker op om at bevare Danmarks sejlende kulturarv. Det er en stor opgave, og bestyrelsen beskriver i det kulturpolitiske program baggrunden for de missioner der her præsenteres, og som bestyrelsen og sekretariatet samlet ønsker at arbejde med. Det kulturpolitiske program er fremadrettet og vil naturligt følge udviklingen i samfundet. Men nu ligger der et udgangspunkt for prioriteringer af initiativer til at opnå endnu bedre forhold for skibene, ejerne og vores allesammens sejlnede kultuarv.

Læs TS kulturpolitiske program

 

23-10-2017

TRE VENNERs skipper Ole Buus død, 56 år.

Ole Buus var en meget aktiv mand. Ud over et tidkrævende arbejdsliv, familien med to børn og diverse flyvemaskiner havde han også energi til sammen med Anne at vedligeholde og sejle Læsø-kutteren TRE VENNER fra 1902.

Hummerkvasen bragte ham i forbindelse med Træskibs Sammenslutningen. Og sin vane tro gik Ole Buus aktivt ind i foreningens arbejde, hvor han var en stor drivkraft for udviklingen af foreningens årlige træskibstræf i pinsen, så det nu er blevet et vigtigt forretningskoncept til glæde for skibsejerne og de havnebyer, hvor træffet holdes.

Han involverede sig også i det lokale træskibslaug i Holbæk, hvor båden ligger. Det førte naturligt til en plads i træskibslaugets bestyrelse.

Ære været Ole Buus' minde.

Læs hele Nis Olsens nekrolog

 

16-10-2017

Træskibsmiljøet i Helsingør får spændende nye muligheder

TS's Pinsestævne i 2018 holdes i Helsingør, men det er ikke bare i pinsedagene, at der bliver givet de gamle træskibe særlig opmærksomhed. Torsdag den 2. november kl. 17 holdes STIFTENDE GENERALFORSAMLING for et nyt maritimt værksted i det gamle værfts HAL 16. 

Helsingør Kommune, der ejer hallerne, stiller Hal 16 til rådighed for et brugerdrevet maritimt værksted, hvor ejere af gamle træskibe og andre med interesse for traditionel sejlads og den maritime kulturarv har mulighed for at arbejde med reparation, istandsættelse og andre maritime projekter. lyder det i invitationen.

Initiativet i Helsingør er sket i samarbejde mellem kommunen, M/S Museet for Søfart, Helsingør Havne, TS og en kreds af ejere af historisk værdifulde joller og skibe, og er blandt andet ideudviklet på visionssejladser med Legeskibet. Det ligger i forlængelse af, at havnen nu bygger 70 meter kaj til træskibe i en af de gamle dokker. Byggeriet forventes færdigt inden udgangen af året.

Lige nu ligger S/S BJØRN, ANNA ELISE og ZAR i havnen.
Kontakt nyvalgte lokalmand for Helsingør, Nicolai Juel Vædele for eventuelle yderligere oplysninger.

Læs invitation til stiftende generalforsamling (pdf)

28-09-2017

Første regionale TS medlemsmøde i Helsingør lørdag den 7. oktober

M/S Museet for Søfart åbner dørene for TS Medlemsmødet for Nord- og Nordvestsjælland og byder på en eksklusiv omvisning på museet af projektleder Urd Kornøe. Urd er ansat af Helsingør Kommune som projektleder for TS pinsetræffet i Helsingør 2018, men kommer fra M/S Museet for Søfart og kender derfor samlingen rigtig godt. Urd kan derfor både fortælle en masse om udstillingerne, men også om planerne for næste års pinsetræf. Adgang til museet og omvisning er gratis for alle tilmeldte til TS Medlemsmødet - mens kaffe/te og kage serveres for en pris på 55 kr. pr. person. 

Læs om program og tilmelding 

 

15-09-2017

Kolding havn ny TS Frihavn

Kortet over TS Frihavne har fået en ny havn tilføjet. Kolding Havn byder TS skibe velkommen i den inderste del af bassinet. TS takker Kolding Havn for denne mulighed på vegne af alle fartøjerne.

Se listen over TS Frihavne

Se Googlekort med TS Frihavne

 

09-08-2017

Aabenraa havn er ikke længere TS Frihavn

TS har med beklagelse, men forståelse, modtaget følgende fra Aabenraa Havn:

Aabenraa Havn har valgt at træde ud af ordningen med at være frihavn.
Begrundelsen skal findes i, at øget travlhed samt udfordringer med skærpede ISPS regler gør, at det ikke altid er hensigtsmæssigt for en erhvervshavn som Aabenraa Havn at optræde på listen over frihavne, da havnen ikke altid kan tilbyde den service, som havnen mener følger med, når mang har valgt at være frihavn.

Selvom Aabenraa Havn træder ud som frihavn, skal det dog ikke afholde medlemmerne af TS at kontakte havnen med forespørgsel om mulighed for at anløbe havnen. I denne forbindelse vil vi gerne gøre opmærksom på, at der lige syd for erhvervshavnen ligger to lystbådehavne.

TS takker på vegne af skibene for mange gode besøg i Aabenraa på frihavnsordningen. TS afholdte sit traditionsrige Pinsestævne i Aabenraa i 2007. 

 

08-08-2017

Det skriver pressen om den sejlende kulturarv

Fyn Rundt for Bevaringsværdige skibe for få uger siden, gav anledning til flere indslag i pressen. Find dem samlet her på siderne - og send gerne links ind til merete@ts-skib.dk, hvis du falder over skriverier, der kan have interesse for TS'ere over hele landet.

Pressen skriver

 

31-07-2017

Fejl i emailadresse

I TS Blad 3, 2017 opfordres TS medlemmer til at indsende deres emailadresse til Knud Jensens emailadresse. Desværre er emailadressen i bladet ikke rigtig. Den rigtige adresse er: knud@lis-knud.dk

Fra 1. januar 2018 indføres et gebyr på 50 kr. for fremsendelse af post til medlemmer, som foreningen ikke har en emailadresse på. 

 

24-07-2017

Christiansø ny TS Frihavn

Danmarks østligste punkt er nu kommet med på TS frihavnskortet. Lokalmand på Bornholm, Poul Forum Sørensen, har sikret aftale med 15 havne i alt i Østersøen for alle TS skibe. Christiansø har også en lille bedding som TS fartøjer kan benytte. 

Priser på Christiansø Bedding

Oversigt over TS frihavne

Kort over TS Frihavne

 

TS æresmedlem Anvar Tollan er død

Af Arne Gotved

24-05-2017

Anvar var i mere end 20 år TS repræsentant for Christianshavn, hvor hun som journalist var tilknyttet Christianshavns Lokalavis som kunstanmelder m.m. hvilket blev til mange gode spaltemeter hvor træskibenes sag blev talt. Hun var - med de unges ord – en utrættelig ambassadør for TS. 

Anvar var blevet indstillet til æresmedlem af nogle af vores unge der – med rette - var imponerede over hendes årelange indsats for TS – hun mødte altid op på en eller anden måde – hun havde altid været der.

’I gamle dage’ - før den elskede åledrivkvase LAURA af Christianshavn gik til af alder – kom hun – ofte under dramatiske omstændigheder og uden proviant - sejlende sammen med sin mand Jan, men senere mødte hun trofast op over land – TS var hendes hjertesag, og det lykkedes hende altid at finde en ledig køjeplads.

Læs nekrolog

 

Farvel til en garvet sejlskibsskipper

Lauge Damstrup Brøndum er død, 59 år.

Af Nis Olsen

10-05-2017

De gamle danske brugsfartøjer har mistet en af deres fremmeste skippere, en markant personlighed, som i mere end en menneskealder har arbejdet med ildhu for holde godt sømandskab i hævd og samtidig udvikle sejlskibsflåden til at finde nye platforme i samfundet og bidrage til at trække flere unge til søs.

Lauge Damstrup Brøndum døde onsdag formiddag 10. maj på sygehus i Svendborg af komplikationer efter en operation – få dage efter sin 59 års fødselsdag.

Læs nekrolog

 

02-05-2017

2 nye TS Frihavne - Kalundborg Vesthavn blev nr. 100

Så blev TS Frihavn nr. 100 fundet. Kalundborg Vesthavn har meldt sig under TS standeren og kom Rødby Trafikhavn i forkøbet som TS Frihavn nr. 100. Det er dog med lige stor glæde, at TS nu kan føje både Rødby Trafikhavn og Kalundborg Vesthavn til kortet over gode mål for sommertogtet i et TS fartøj. Frihavnsordningen giver op til 3 døgn fritagelse for havneafgiften, mens forbrugsafgifterne afregnes efter havnens almindelige bestemmelser. 

Se oversigt og kort over TS Frihavne

 

14-03-2017

Hvilken havn bliver TS Frihavn nummer 100?

TS kan med glæde meddele, at endnu en havn er blevet TS Frihavn. Espergærde havn kan bryste sig af at være nummer 98 TS Frihavn, efter de netop har tilkendegivet, at de gerne byder de mindre TS Fartøjer velkommen i Øresunds mindste havn. Det er lokalmand i Nordsjælland, Ingelise Brandt, vi skal takke for at at tage initiativet til, at Espergærde havn nu byder TS Fartøjerne velkommen til op til 2 døgns frihavnsplads på sommertogtet.

Gå til oversigt og kort over TS Frihavne

 

17-02-2017

Nu kan du melde dig til TS Pinsetræf i Hobro

Programmet er klar og I kan godt glæde jer til både genkendelige og nye maritime aktiviteter, når kursen sættes mod Hobro og Mariager Fjord i pinsen. Programmet for skibene byder på mange ekstrasejladser, der starter allerede i weekenden før med Akvavitsejlads og middag på Maritimt Kulturcenter Mariagerfjord. Nyt er også præmiesejlads fra Hadsund til Hobro fredag den 2. juni. 

Læs mere og tilmeld dig, dit skib og besætning

 

09-02-2017

Nu kan du også betale med Visa og Mastercard her på siderne

Tilmelding til TS arrangementer, køb af varer i webshoppen eller indmeldelse og tilmelding til TS attraktive ansvarsforsikring for skibe under 20 BT kan nu også betales med Visa og Mastercard. 

Læs handelsbetingelser

 

26-01-2017

Aftale om 13 nye TS-frihavne på Bornholm

Dermed har TS aftale med 97 frihavne, heraf 94 i Danmark, som start på sejlsæsonen 2017.

TS har nu fået aftale om frihavnsordning med otte kommunale havne på Bornholm. Dermed er antallet af frihavne på klippeøen oppe på 13.
De seneste aftaler bringer TS op på i alt 97 frihavne, de 94 er i Danmark plus Flensborg i Tyskland, Isegran ved Frederikstad i Norge samt Klippan ved Gøteborg.

De bornholmske frihavne er faldet på plads i to omgange. 
I efteråret kom der aftaler for fem havne. Det er Nexø Havn A/S, Helligpeder Havn, Listed Havn, Vang Havn og Aarsdale Havn.
Og omkring nytår lykkedes det for yderligere otte havne, der alle er kommunalt ejede. Det er Rønne Lystbådehavn, som også kaldes Nørrekås Havn, Hasle Havn, Hammerhavnen, Sandvig Havn, Allinge Havn, Tejn Havn, Gudhjem Havn og Svaneke Havn.

Det er TS’ lokalmand på Bornholm, Poul Forum Sørensen, og TS-medlem Finn Esben Hansen, der står bag det omfattende fodarbejde rundt på øen. Det har været et puslespil, der har krævet tålmodighed og overblik, at få frihavnsordningen genstartet. De bornholmske havne er delte på vidt forskellige ejerskaber, nogle er kommunale, andre drevet af erhvervsselskaber, atter andre er private.
Dermed er der lagt op til, at vi kan vise TS-standeren stort set hele øen rundt til sommer. For deltagerne i medlemsmødet på Bornholm første weekend i marts bliver der bustur rundt til en del af de nye frihavne.

Kort over TS Frihavne

TS Frihavne

Program og tilmelding til TS medlemsmøde på Bornholm

 

25-01-2017

Vigtig skridt taget for genetablering af Sønder Ho havn

Kystdirektoratet har givet Fanø Kommune tilladelse til uddybning af sejlrenden ved Sønderho Havn. Tilladelsen omfatter oprensning og vedligeholdelse af sejlrenderne Slagters Lo og Dybet i 10 år. I løbet af de 10 år skal Fanø Kommune og Sønderho Havn Støtteforening indsamle oplysninger, som kan danne baggrund for en permanent tilladelse.

Pressemeddelelse

 

 

Træskibs Sammenslutningen - Sekretariatet Holbækvej 8, 1. tv., 4000 Roskilde - CVR 30869125 - Tlf. 70 23 40 49 - Email: sek@ts-skib.dk    Handelsbetingelser  
 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk