Det sker i 2018

     

2018 Aktivitetskalender - klik her

 


31-10-2017

TS KULTURPOLITISK PROGRAM

 

14-02-2012

Så er den her - Håndbog i vedligehold af åbne træbåde og joller

Smakkejoller – sjægte - oselvere – hækjoller og travaljer vil vedligeholdes – SKAL vedligeholdes.

Se det som en fornøjelse! Prøv det! Læs om det! TS kan det!

Ulf Brammer har skrevet det.

Håndbogens seneste version er fra 04-02-2012 og kan downloades (pdf) her

 

NYHEDER

******************

17-01-2018

TS medlemmer får også særlige medlemsfordele

Nu skal forårsklargøringen snart i gang. Vidste du godt, at du får 15 % rabat på de miljøvenlige Linolieprodukter fra Egen Vinding & Datter, hvis du bruger bestillingsformularen her på hjemmesiden? 
Der er også rabatter til TS medlemmer, når du køber din TS T-shirt - og så er der jo de gode forsikringsaftaler med Søassurancen.

Læs mere om medlemsfordelene for TS medlemmer

 

12-1-2018

Kontingentopkrævning på vej til dig

TSs kasserer Finn Svendsen sender i disse dage kontingentopkrævninger ud og vi beder dig bemærke, at generalforsamlingen i Hobro den 4. juni 2017 vedtog bestyrelsens forslag om at indføre adfærdsregulerende gebyrer med virkning fra 1.1.2018. Dette for at undgå at besvær og spild af de frivilliges tid med at administrere foreningens kontingentindbetalinger. 

Generalforsamlingen vedtog også bestyrelsens forslag om at indføre et årligt kontingent på 100 kr. for joller, der tidligere har været gratis fartøjsmedlemmer. De 100 kr. dækker produktion og udsendelse af mastemærker og standere. øvrige kontingentsatser er uændret i 2018.

Læs mere om de forskellige medlemsskaber og nye gebyrer her

Fartøjskontingenterne 2018 finder du her

 

9-1-2018

TS ønsker alle medlemmer og samarbejdspartnere et rigtig godt nytår.

Danmark har en af verdens flotteste flåder af ældre brugsfartøjer og heldigvis har mange havnebyer fået øjnene op for, at de er værd at bevare og gøre plads til. Men uden alle de stædige og vedholdende ildsjæle, der har sikret at skibene stadig kan sejle, ville det ikke gå. Tak til byer, samarbejdspartnere og sponsorer for, at I støtter op om skibene og de mange kræfter, folkene omkring dem, lægger i at holde dem sejlende. Endnu større tak skal dog lyde til TS medlemmerne for at holde både skibene og TS levende. I gør det mere end godt!

Der skal også lyde en tak til Mariagerfjord Kommune, Hobro Værft og byerne ved Mariager Fjord for et forrygende Pinsestævne i 2017. Tak til alle jer der deltog i stævnet og gav byen en havn fyldt med flotte vedligeholdte både og skibe. 

TS bestyrelsen glæder sig til at tage hul på 2018, når vi mødes til TS pinsestævnet i Helsingør. Vi ser også frem til alle de andre traditionsrige, såvelsom nye, stævner og sejladser for vores gamle brugsfartøjer. 

Med ønsket om et rigtig godt sejlår 2018 til alle.

Godt nytår!

 

15-11-2017

De nordiske klinkbådstraditioner på vej til at blive anerkendt af UNESCO

Klinkbåden er en særlig nordisk byggestil, og traditionerne omkring bygning og brug af bådene er nu på vej til at blive indskrevet på UNESCOs repræsentative liste over menneskehedens immaterielle kulturarv. Det bliver en tiltængt anerkendelse af de tusindvis af ildsjæle, der holder liv i denne vigtige del af vores kulturarv. Ansøgningen skal sendes til UNESCO i begyndelsen af 2018, og det gælder om at få så mange med i ansøgningen som muligt. 

Skriv en støtteerklæring, og bliv en del af ansøgningen.

De klinkbygningsaktiviteter, som du/ din forening/ din maritime virksomhed / Uddannelsesinstitution / museum eller maritime miljø udfører, er vigtig at få med i ansøgningen. Det er det, der medvirker til at bevare den klinkbyggede båd og de traditioner og kundskaber som vi mener, er en umistelig kulturarv. Derfor søger vi UNESCOs anerkendelse og opmærksomhed på klinkbygningstraditionerne i en fælles nordisk ansøgning. Det vil være en vigtig anerkendelse af alt det arbejde vi sammen udfører for at holde liv i Danmarks sejlende kulturarv. 

Læs mere om ansøgningen og hvad du kan gøre her

 

09-11-2017

TS Blad 4 er et klik herfra

Maja Høj beretter fra sommerens Nordiske sejlads, som hun deltog i om bord på BRITA LETH. Ildsjæle i Hundested arbejder på at få dannet en forening, der vil gøre KIVIOQ til byskib. Præsentation af TS nye Kulturpolitiske oplæg - og meget mere....

Læs bladet

Er du aktiv medlem af TS, eller TS Frihavn, skulle du gerne have modtaget bladet for et par uger siden. 
Savner du bladet?  (Du skal bruge dit medlemsnummer)

Kunne du tænke dig TS Blad og Årbog i din postkasse - så skal du da være medlem af TS.
Alle kan blive medlem af TS

 

31-10-2017

Træskibs Sammenslutningens kulturpolitiske program

Bestyrelsen har kikket fremad og vil samle Danmarks sejlende kulturarv. Visionen er, at TS skal være den samlende kraft for alle, der bakker op om at bevare Danmarks sejlende kulturarv. Det er en stor opgave, og bestyrelsen beskriver i det kulturpolitiske program baggrunden for de missioner der her præsenteres, og som bestyrelsen og sekretariatet samlet ønsker at arbejde med. Det kulturpolitiske program er fremadrettet og vil naturligt følge udviklingen i samfundet. Men nu ligger der et udgangspunkt for prioriteringer af initiativer til at opnå endnu bedre forhold for skibene, ejerne og vores allesammens sejlnede kultuarv.

Læs TS kulturpolitiske program

 

23-10-2017

TRE VENNERs skipper Ole Buus død, 56 år.

Ole Buus var en meget aktiv mand. Ud over et tidkrævende arbejdsliv, familien med to børn og diverse flyvemaskiner havde han også energi til sammen med Anne at vedligeholde og sejle Læsø-kutteren TRE VENNER fra 1902.

Hummerkvasen bragte ham i forbindelse med Træskibs Sammenslutningen. Og sin vane tro gik Ole Buus aktivt ind i foreningens arbejde, hvor han var en stor drivkraft for udviklingen af foreningens årlige træskibstræf i pinsen, så det nu er blevet et vigtigt forretningskoncept til glæde for skibsejerne og de havnebyer, hvor træffet holdes.

Han involverede sig også i det lokale træskibslaug i Holbæk, hvor båden ligger. Det førte naturligt til en plads i træskibslaugets bestyrelse.

Ære været Ole Buus' minde.

Læs hele Nis Olsens nekrolog

 

16-10-2017

Træskibsmiljøet i Helsingør får spændende nye muligheder

TS's Pinsestævne i 2018 holdes i Helsingør, men det er ikke bare i pinsedagene, at der bliver givet de gamle træskibe særlig opmærksomhed. Torsdag den 2. november kl. 17 holdes STIFTENDE GENERALFORSAMLING for et nyt maritimt værksted i det gamle værfts HAL 16. 

Helsingør Kommune, der ejer hallerne, stiller Hal 16 til rådighed for et brugerdrevet maritimt værksted, hvor ejere af gamle træskibe og andre med interesse for traditionel sejlads og den maritime kulturarv har mulighed for at arbejde med reparation, istandsættelse og andre maritime projekter. lyder det i invitationen.

Initiativet i Helsingør er sket i samarbejde mellem kommunen, M/S Museet for Søfart, Helsingør Havne, TS og en kreds af ejere af historisk værdifulde joller og skibe, og er blandt andet ideudviklet på visionssejladser med Legeskibet. Det ligger i forlængelse af, at havnen nu bygger 70 meter kaj til træskibe i en af de gamle dokker. Byggeriet forventes færdigt inden udgangen af året.

Lige nu ligger S/S BJØRN, ANNA ELISE og ZAR i havnen.
Kontakt nyvalgte lokalmand for Helsingør, Nicolai Juel Vædele for eventuelle yderligere oplysninger.

Læs invitation til stiftende generalforsamling (pdf)

28-09-2017

Første regionale TS medlemsmøde i Helsingør lørdag den 7. oktober

M/S Museet for Søfart åbner dørene for TS Medlemsmødet for Nord- og Nordvestsjælland og byder på en eksklusiv omvisning på museet af projektleder Urd Kornøe. Urd er ansat af Helsingør Kommune som projektleder for TS pinsetræffet i Helsingør 2018, men kommer fra M/S Museet for Søfart og kender derfor samlingen rigtig godt. Urd kan derfor både fortælle en masse om udstillingerne, men også om planerne for næste års pinsetræf. Adgang til museet og omvisning er gratis for alle tilmeldte til TS Medlemsmødet - mens kaffe/te og kage serveres for en pris på 55 kr. pr. person. 

Læs om program og tilmelding 

 

15-09-2017

Kolding havn ny TS Frihavn

Kortet over TS Frihavne har fået en ny havn tilføjet. Kolding Havn byder TS skibe velkommen i den inderste del af bassinet. TS takker Kolding Havn for denne mulighed på vegne af alle fartøjerne.

Se listen over TS Frihavne

Se Googlekort med TS Frihavne

 

12-09-2017

Gaffelrigseminar i Stavanger, Norge

Hvad er din taktik for sejlads med en gaffelrigget båd i stormvejr? Gaffelrigseminaret i Stavanger byder både på oplæg, erfaringsudveksling og ikke mindst praktisk sejlads. Deltagerne kommer med om bord på et af de deltagende norske fartøjer, hvor der bliver øvelser i havnemanøvre uden motor, skandalisering, sejlads med slæbejolle, brug af drivanker - og meget mere. 4 dages tæt program med alt omkring sejlads med gaffelrig. 

Seminaret foregår fra torsdag den 28. september til søndag den 1. oktober 2017. Du kan stadig nå at komme med. Kontakt Morten Hesthammer 

Læs programmet

Se plakaten

 

09-08-2017

Aabenraa havn er ikke længere TS Frihavn

TS har med beklagelse, men forståelse, modtaget følgende fra Aabenraa Havn:

Aabenraa Havn har valgt at træde ud af ordningen med at være frihavn.
Begrundelsen skal findes i, at øget travlhed samt udfordringer med skærpede ISPS regler gør, at det ikke altid er hensigtsmæssigt for en erhvervshavn som Aabenraa Havn at optræde på listen over frihavne, da havnen ikke altid kan tilbyde den service, som havnen mener følger med, når mang har valgt at være frihavn.

Selvom Aabenraa Havn træder ud som frihavn, skal det dog ikke afholde medlemmerne af TS at kontakte havnen med forespørgsel om mulighed for at anløbe havnen. I denne forbindelse vil vi gerne gøre opmærksom på, at der lige syd for erhvervshavnen ligger to lystbådehavne.

TS takker på vegne af skibene for mange gode besøg i Aabenraa på frihavnsordningen. TS afholdte sit traditionsrige Pinsestævne i Aabenraa i 2007. 

 

08-08-2017

Det skriver pressen om den sejlende kulturarv

Fyn Rundt for Bevaringsværdige skibe for få uger siden, gav anledning til flere indslag i pressen. Find dem samlet her på siderne - og send gerne links ind til merete@ts-skib.dk, hvis du falder over skriverier, der kan have interesse for TS'ere over hele landet.

Pressen skriver

 

31-07-2017

Fejl i emailadresse

I TS Blad 3, 2017 opfordres TS medlemmer til at indsende deres emailadresse til Knud Jensens emailadresse. Desværre er emailadressen i bladet ikke rigtig. Den rigtige adresse er: knud@lis-knud.dk

Fra 1. januar 2018 indføres et gebyr på 50 kr. for fremsendelse af post til medlemmer, som foreningen ikke har en emailadresse på. 

 

24-07-2017

Christiansø ny TS Frihavn

Danmarks østligste punkt er nu kommet med på TS frihavnskortet. Lokalmand på Bornholm, Poul Forum Sørensen, har sikret aftale med 15 havne i alt i Østersøen for alle TS skibe. Christiansø har også en lille bedding som TS fartøjer kan benytte. 

Priser på Christiansø Bedding

Oversigt over TS frihavne

Kort over TS Frihavne

 

Skibsdage på Fejø i uge 28   

Aflyst på grund af manglende tilmeldinger.

Kom med om bord til en uge med sømandsskab, hyggeligt samvær, lækker mad (som du selv er med til at lave) masser af børneaktiviteter, fællessejlads og smukke skibe. Alt sammen i den skønne Dybvig havn på Fejø. Det er gratis at være med, men det koster  700 kr. for mad i hele ugen. Sidste frist for tilmelding den 21. juni.

Læs program og tilmeld dig her

 

TS æresmedlem Anvar Tollan er død

Af Arne Gotved

24-05-2017

Anvar var i mere end 20 år TS repræsentant for Christianshavn, hvor hun som journalist var tilknyttet Christianshavns Lokalavis som kunstanmelder m.m. hvilket blev til mange gode spaltemeter hvor træskibenes sag blev talt. Hun var - med de unges ord – en utrættelig ambassadør for TS. 

Anvar var blevet indstillet til æresmedlem af nogle af vores unge der – med rette - var imponerede over hendes årelange indsats for TS – hun mødte altid op på en eller anden måde – hun havde altid været der.

’I gamle dage’ - før den elskede åledrivkvase LAURA af Christianshavn gik til af alder – kom hun – ofte under dramatiske omstændigheder og uden proviant - sejlende sammen med sin mand Jan, men senere mødte hun trofast op over land – TS var hendes hjertesag, og det lykkedes hende altid at finde en ledig køjeplads.

Læs nekrolog

 

Farvel til en garvet sejlskibsskipper

Lauge Damstrup Brøndum er død, 59 år.

Af Nis Olsen

10-05-2017

De gamle danske brugsfartøjer har mistet en af deres fremmeste skippere, en markant personlighed, som i mere end en menneskealder har arbejdet med ildhu for holde godt sømandskab i hævd og samtidig udvikle sejlskibsflåden til at finde nye platforme i samfundet og bidrage til at trække flere unge til søs.

Lauge Damstrup Brøndum døde onsdag formiddag 10. maj på sygehus i Svendborg af komplikationer efter en operation – få dage efter sin 59 års fødselsdag.

Læs nekrolog

 

10-05-2017

Sidste frist for tilmelding til Pinsestævnet er på mandag den 15. maj 

Tilmeldingerne til årets pinsestævne tegner til et meget flot fremmøde i Hobro i pinsen. Ikke bare til selve pinsestævnet, men også Akvavitsejladsen lørdagen før og 'formødet' i Hadsund har flot tilslutning. 
Er dit skib endnu ikke tilmeldt, kan det endnu nås - det er på mandag den 15. maj sidste frist for rettidig tilslutning, der jo udløser del i BACs sponsorgave på 500 kilo Zinkannoder. 

Se program og beskrivelse af de mange aktiviteter for skibene

Tilmelding af skib og besætning

Tilkøb af ekstrabilletter til festmiddagen, for allerede tilmeldte skibe

Vi ses i Hobro!

 

02-05-2017

2 nye TS Frihavne - Kalundborg Vesthavn blev nr. 100

Så blev TS Frihavn nr. 100 fundet. Kalundborg Vesthavn har meldt sig under TS standeren og kom Rødby Trafikhavn i forkøbet som TS Frihavn nr. 100. Det er dog med lige stor glæde, at TS nu kan føje både Rødby Trafikhavn og Kalundborg Vesthavn til kortet over gode mål for sommertogtet i et TS fartøj. Frihavnsordningen giver op til 3 døgn fritagelse for havneafgiften, mens forbrugsafgifterne afregnes efter havnens almindelige bestemmelser. 

Se oversigt og kort over TS Frihavne

 

14-03-2017

Hvilken havn bliver TS Frihavn nummer 100?

TS kan med glæde meddele, at endnu en havn er blevet TS Frihavn. Espergærde havn kan bryste sig af at være nummer 98 TS Frihavn, efter de netop har tilkendegivet, at de gerne byder de mindre TS Fartøjer velkommen i Øresunds mindste havn. Det er lokalmand i Nordsjælland, Ingelise Brandt, vi skal takke for at at tage initiativet til, at Espergærde havn nu byder TS Fartøjerne velkommen til op til 2 døgns frihavnsplads på sommertogtet.

Gå til oversigt og kort over TS Frihavne

 

17-02-2017

Nu kan du melde dig til TS Pinsetræf i Hobro

Programmet er klar og I kan godt glæde jer til både genkendelige og nye maritime aktiviteter, når kursen sættes mod Hobro og Mariager Fjord i pinsen. Programmet for skibene byder på mange ekstrasejladser, der starter allerede i weekenden før med Akvavitsejlads og middag på Maritimt Kulturcenter Mariagerfjord. Nyt er også præmiesejlads fra Hadsund til Hobro fredag den 2. juni. 

Læs mere og tilmeld dig, dit skib og besætning

 

09-02-2017

Nu kan du også betale med Visa og Mastercard her på siderne

Tilmelding til TS arrangementer, køb af varer i webshoppen eller indmeldelse og tilmelding til TS attraktive ansvarsforsikring for skibe under 20 BT kan nu også betales med Visa og Mastercard. 

Læs handelsbetingelser

 

26-01-2017

Aftale om 13 nye TS-frihavne på Bornholm

Dermed har TS aftale med 97 frihavne, heraf 94 i Danmark, som start på sejlsæsonen 2017.

TS har nu fået aftale om frihavnsordning med otte kommunale havne på Bornholm. Dermed er antallet af frihavne på klippeøen oppe på 13.
De seneste aftaler bringer TS op på i alt 97 frihavne, de 94 er i Danmark plus Flensborg i Tyskland, Isegran ved Frederikstad i Norge samt Klippan ved Gøteborg.

De bornholmske frihavne er faldet på plads i to omgange. 
I efteråret kom der aftaler for fem havne. Det er Nexø Havn A/S, Helligpeder Havn, Listed Havn, Vang Havn og Aarsdale Havn.
Og omkring nytår lykkedes det for yderligere otte havne, der alle er kommunalt ejede. Det er Rønne Lystbådehavn, som også kaldes Nørrekås Havn, Hasle Havn, Hammerhavnen, Sandvig Havn, Allinge Havn, Tejn Havn, Gudhjem Havn og Svaneke Havn.

Det er TS’ lokalmand på Bornholm, Poul Forum Sørensen, og TS-medlem Finn Esben Hansen, der står bag det omfattende fodarbejde rundt på øen. Det har været et puslespil, der har krævet tålmodighed og overblik, at få frihavnsordningen genstartet. De bornholmske havne er delte på vidt forskellige ejerskaber, nogle er kommunale, andre drevet af erhvervsselskaber, atter andre er private.
Dermed er der lagt op til, at vi kan vise TS-standeren stort set hele øen rundt til sommer. For deltagerne i medlemsmødet på Bornholm første weekend i marts bliver der bustur rundt til en del af de nye frihavne.

Kort over TS Frihavne

TS Frihavne

Program og tilmelding til TS medlemsmøde på Bornholm

 

25-01-2017

Vigtig skridt taget for genetablering af Sønder Ho havn

Kystdirektoratet har givet Fanø Kommune tilladelse til uddybning af sejlrenden ved Sønderho Havn. Tilladelsen omfatter oprensning og vedligeholdelse af sejlrenderne Slagters Lo og Dybet i 10 år. I løbet af de 10 år skal Fanø Kommune og Sønderho Havn Støtteforening indsamle oplysninger, som kan danne baggrund for en permanent tilladelse.

Pressemeddelelse

 

25-01-2017

Højst 5 daglige åbninger af Oddesund-broen i april og maj måned 2017

Fra 1. april til 21. maj 2017 har Søfartsstyrelsen givet tilladelse til færre broåbninger af Oddesund-broen. Dette sker i forbindelse med vedligeholdelsesopgaver på broen.

Søfartsstyrelsens tilladelse med oplysning om broens åbningstider 

Regler til Søs

 

18-01-2017

Fernisering af TS Billedustilling i Friluftsrådet

Fredag den 27. januar kl. 14-15 er der fernisering af TS Billedudstillingen i Friluftsrådets lokaler i Scandiagade 13, 2450 København NV. Alle er velkommen til at kigge forbi. Træskibs Sammenslutningen fortæller om billederne og foreningens arbejde, og friluftsrådet er vært ved et glas og lidt til ganen. 

Se invitation

Læs mere om TS Billedudstillingen

 

11-01-2017

Godt nytår

Nytårshilsen fra TS kasserer Finn Svendsen

Som det tidligere er berettet, så har vi i 2016 indført et nyt medlemssystem, der fremadrettet vil understøtte TS aktiviteter og kontakt til medlemmer. Som en konsekvens af det nye system kan de gamle PBS indbetalinger ikke længere bruges. Vi starter på en frisk, alle medlemmer har derfor fået et indbetalingskort, som skal benyttes til betaling af kontingent. Der sker ikke automatisk PSB betaling af TS kontingent for nogen i 2017.

Der skal lyde en opfordring til at oprette automatisk indbetaling med de nye informationer, så der for dem som har lyst kan ske automatisk træk af kontingent fra 2018.

Med venlig hilsen Finn Svendsen, kasserer.

 

16-12-2016

Kære medlemmer, sponsorer, samarbejdspartnere og træskibsvenner

Glædelig jul og godt sejlår 2017

Tak for samarbejde, støtte og opbakning til Danmarks sejlende kulturarv. Vi gør det bedst sammen med jer.

På gensyn i 2017 - måske til pinsetræffet i Hobro?

 

16-12-2016

Forårets TS medlemsmøde går til Bornholm

Oplev Bornholm sammen med andre TS medlemmer for kun 595 kr. Prisen inkluderer 2 overnatninger, 2 x morgenmad, 1 x frokost, 1 x middag og busrundtur. Bornholms Træbåde Laug byder alle TS medlemmer velkommen til forårets TS medlemsmøde på Bornholm den 3. - 5. marts 2017. Programmet byder på blandt andet rundvisning på Træsbåde Laugets værft, busrundtur til en række bornholmske havne, Foredrag om en 7 år lang Odysse i Østersøen i åben båd og selvfølgelig socialt samvær. Tilmeldingen og program

 

10-11-2016

Håndsrækning til mere friluftsliv i byerne

Med en ny tilskudsordning for byfriluftsliv ønsker Friluftsrådet at udvide byboernes adgang til naturoplevelser og friluftsaktiviteter. Ordningen skal skabe mere liv i byens grønne og blå områder, som er en vigtig livsnerve for mennesker, natur og miljø.

Friluftsrådets vision er at skabe friluftsliv for alle i en rig natur –også i byerne. Vi vil derfor øge mulighederne for friluftsliv i byen, for eksempel ved at udvikle og omdanne blå og grønne arealer til bedre at kunne rumme friluftsliv. Friluftsliv skal ind i den kommunale byplanlægning, men vi vil også gøre det lettere for borgerne at gå sammen og skabe nye fællesskaber om natur og udendørs aktiviteter i byerne,” siger Jan Ejlsted, direktør for Friluftsrådet.

Læs Pressemeddelelse om den særlige 2-årige støtteordning til friluftsliv i byerne på 5 millioner kroner.

 

04-11-2016

Følg med i seneste nyt fra Træskibs Sammenslutningen

TS medlemmer, som TS har en funktionel emailadresse på, har i dag modtaget et Nyhedsbrev, med seneste nyt fra foreningen. 

Nyhedsbrevet er for alle interesserede og vil blive udsendt efter behov. Vi har glædet os til at sende dette første Nyhedsbrev ud og håber du vil tage godt imod det.

Har du ikke modtaget Nyhedsbrevet i din mailboks, så mangler vi din mailadresse, eller har en forkert emailadresse til dig. Nyhedsbrevet kan også læses her på siderne, men vil du sikre dig nyhedsbrevet fremover, så send din mail til kasserer@ts-skib.dk

Læs Træskibs Sammenslutningens Nyhedsbrev, November 2016

 

13-10-2016

Brug dit TS medlemsskab og få særlige fordele 

 

TS har en meget fordelagtig aftale med Søassurancen. Den er primært fordelagtig for medlemmerne, men også for foreningen, der som bekendt modtager årligt 5% af den samlede TS-præmie i Søassurancen.

Søassurancen tilbyder lige nu at overflytte forsikringer til aftalen og stå for det praktiske ved overflytningen og betale de eventuelle gebyrer/omkostninger der kan være i dit nuværende selskab – hvis du altså vælger at flytte din forsikring inden årets udgang! 

Aftalen med TS indebærer at Søassurancen tilbyder som minimum: samme præmie på samme vilkår. Men i de fleste tilfælde får du enten en lavere præmie end du har i dag – eller en bedre dækning til samme præmie som du betaler nu. Læs mere

 

21-09-2016

Oktober medlemsmøderne starter på lørdag

Efterårets medlemsmøder skydes i gang på lørdag den 24. september, når Sydøstjylland og Fyn området kalder til rundvisning på Lillebæltværftet, debat om optagelsesregler og sejlads i Middelfart. Alle er velkommen - du bestemmer selv om du vil deltage i et eller flere medlemsmøder i løbet af efteråret. Der er 6 at vælge imellem. 

Sydøstjylland og Fyn: 24. september 2016 kl. 12 - 17 på Lillebæltværftet i Middelfart

Nordsjælland: 1. oktober 2016 kl. 14 - 18 på Værftet i Holbæk

Nordjylland: 7. oktober 2016 kl. 17 - 21 på Fur

Sydsjælland og Bornholm: 8. oktober 2016 kl. 12 - 19 i Karrebæksminde

Vestjylland: 28. oktober 2016 kl. 17 -  21 i Ringkøbing

Midtjylland: 29. oktober 2016 kl. 13 - 17 i Ebeltoft.

Se programmer og tilmeld dig 

 

16-09-2016

Ekstraordinær udlånsrunde til bevaringsværdige skibe i år

Som bekendt modtog Skibsbevaringsfonden i år et ekstraordinært driftstilskud over Finansloven på 1 mio. kroner. Tilskuddet vil løbe over fire år med 1 mio. hvert år og kommer oveni den ordinære bevilling, som i år er på 3.506.000 kroner.

Hvad måske er gået mange hus forbi er, at årets bevilling er 2 procent mindre end sidste år, hvor den var på 3.577.000 kroner.

Årets ekstraordinære tilskud falder sammen med, at Fonden i år også har modtaget den sidste bevilling på et årligt ekstraordinært tilskud på 1,8 mio. kroner, som Folketinget vedtog for fire år siden. Til sammen har dette givet Fonden et kærkomment tilskud til den ordinære uddelingspulje i regnskabsåret 2016 –17. Fonden har således fået en mulighed til at yde et større bidrag til skibenes bevaring i år, end vi normalt har.

Fonden besluttede allerede i juni, at der skulle lægges til rette for en ekstraordinær ansøgnings- og tildelingsrunde i år. Bestyrelsen er opmærksom på, at dette naturligvis vil lægge en ekstra arbejdsbyrde på sekretariatets medarbejdere. Uden at gå i detaljer lægges der derfor op til en forenklet sagsbehandlingsprocedure. Der er sat en kort ansøgningsfrist, nemlig 1. november. Vi håber alligevel, at mulige ansøgere vil bruge den halvanden måned effektivt, og derfor meget gerne må sende en ansøgning indenfor kort tid.

Der vil gælde de samme rammevilkår som for ordinære ansøgninger, nemlig at fartøjet skal opfylde de grundlæggende kulturhistoriske retningslinjer og lånevilkår når det gælder eksisterende udseende og håndværksmæssige løsninger. Vi henviser i denne sammenhæng til Fondens kulturhistoriske retningslinjer som en rettesnor for bevaringsarbejdet. De kan læses på Fondens hjemmeside. Kontakt sekretariatet, hvis du er i tvivl.

Vi anbefaler de skibsejere, som ønsker at søge fra den ekstraordinære lånepulje, at kontakte Fondens sekretariat nu og tilkendegive sin interesse, og for at høre nærmere om lånemulighederne og vilkårene.

Ansøgningsskema

Skibsbevaringsfondens hjemmeside

 

12-09-2016

Y3-undervisning for TS-sejlere i København og omegn

Den mørke tid nærmer sig, men lanternerne tændes nu for sejlere, der fortsat ønsker lys og erfaringsudveksling!

Med stor fornøjelse er det lykkedes igen i år at få Karsten Heide (skipper på BONA GRATIA / bestyrelsesmedlem i TS) til at være tovholder på en studiekreds i København med fokus på pensum for Yachtskipper 3, og i foråret 2017 vil det være muligt at aflægge prøve i Y3 med censor fra Søfartsstyrelsen og efterfølgende kunne opnå et Sønæringsbevis.
Har du lyst til at blive klogere, uden eksamen som mål, er du også velkommen på holdet!

Undervisningen tilbydes medlemmer af Træskibs Sammenslutningen, starter op onsdag d. 28/9 kl.17.30 og foregår i Frømandsklubben Helgoland på Vesterbro.

Den første gang koordineres undervisningsplanen for forløbet, og relevante undervisningsmaterialer bestilles. Men I kan være sikre på at allerede her vil Karsten byde ind med relevante input fra pensum, så medbring notesbog, blyanter, tegne-/måleredskaber og navigationsbøger, du måtte have..........

 

Læs om program og tilmelding her: (link til den vedhæftede fil) klik her

 

22-07-2016

Jubilæum og fint besøg til Træf Fjordens Træbåde i Østby

Det er 17. gang der afholdes Træf Fjordens Træbåde i den tredje weekend i august. Destinationen er i år Østby i Roskilde fjorden, hvor ARNE OG JØRGEN JOLLEN skal fejres i anledning af at det er 50 år siden, den smukke jolle blev bygget på Frederikssund Skibsværft. Det bliver en fest der involverer Østskovens traditionelle opskrift på stegte ål, Østbypandekager, Hansen is og øl og vand. Det bliver også fejret med helt særlige oplevelser for alle deltagerne, der kan hilse på galeasen M/S THORSHAVN, der tager vejen fra Suderøya på Færøerne, for at deltage i træffet.

M/S THORSHAVN er bygget på Frederikssund Skibsværft for 76 år siden og fremstår i dag fuldstændig som den blev bygget. Skibet har indtil for få år siden været Rigsombudsmandens fartøj på Færøerne, men drives nu videre som foreningsskib. Den sidste Rigsombudsmand, Søren Christensen besøger også træffet og holder foredrag om Rigsombudsmandens skib. HAVHINGSTEN kommer også forbi og der vil være rebslagning og meget, meget mere. 

Læs Pressemeddelelse

18-05-2016

Ny formand og ny kasserer

38-årige Rasmus E. Casper blev valgt som ny formand for TS på pinsens generalforsamling i Nakskov. Rasmus E. Casper er projektleder på LEGESKIBET og medejer af FORTUNA.

Foreningen fik også ny kasserer. Det er Finn Svendsen, som har været med i skonnerten MARTHA siden 1970.

Der skete flere ændringer i bestyrelsen, som nu er udvidet til 11 medlemmer - alle på fredelig vis og uden kampafstemning.

Læs mere om bestyrelsens nye sammensætning
 

09-05-2016

Mød kandidaterne til bestyrelsen og revisorposterne

Generalforsamlingen skal vælge ny formand og ny kasserer - og en række poster til bestyrelsen.

Få overblik over posterne og bestyrelsens kandidater. De nye ansigter har vi bedt om at præsentere sig selv.

Læs den samlede oversigt

Se dagsorden og mød formands- og kasserer kandidaterne

06-05-2016

Nu ses vi snart til TS pinsestævne i Nakskov

65 skibe er allerede tilmeldt Pinsestævnet i Nakskov. Vi bliver rigtig mange i Nakskov og for at alt kan forløbe bedste muligt har alle skibe modtaget en mail med praktiske informationer til skibe og deltagere. Den kan også findes her på siden. Læs med her

Se det officielle program for hele pinsen i Nakskov

 

03-05-2016

Indkomne forslag til generalforsamlingen den 15-05-2016 i Nakskov

Der er indkommet et forslag til behandling på TS Generalforsamlingen i Nakskov den 15. maj. Forslaget kommer fra TS Bestyrelsen og omhandler $ 5 Fartøjsoptagelse. Forslaget er stillet for at imødegå en stigende interesse fra udenlandske skibe uden tilknytning til Danmark. Lad os bare være ærlige og sige, at TS Frihavnsordningen er attraktiv og dette rygte er spredt også udenfor de danske farvande. Bestyrelsen har på ingen måde ønsket at udelukke alle de skibe, der har en dansk tilknytning, men kan på den anden side ikke forsvare at åbne for alle skibe i hele verden. Derfor har bestyrelsen ønsket at præcisere, at TS Fartøjer skal have en tilknytning til dansk maritim historie. Da foreningens bevaringsarbejde er rettet mod den danske maritime kulturarv, vil udenlandsk ejede, der også er udenlandsk byggede fartøjer ikke kunne optages, men blive henvist til de respektive landes egne interesseorganisationer. 
Tak for kvalificerede indlæg i debatten, som vi har taget til efterretning og koorigeret i dokumentet: Baggrundsinformation til forslag om vedtægtsændringer af TS love §5. Bemærk, at dette dokument er vejledning til skibe, der ønsker optagelse. Forslaget til vedtægtsændring er stadig det samme.

 

27-04-2016

Generalforsamlingen skal vælge ny formand - Bestyrelsen indstiller Rasmus E. Casper

Bestyrelsen indstiller Rasmus Elmquist Casper, projektleder på Legeskibet, Gerlev Idrætshøjskole som formandskandidat. 

Rasmus sejler i disse år de danske farvande tynde med både Legeskibet Lilla Dan og privat med paketten Fortuna, som han for nylig har overtaget med to gode venner. Formålet med projekt Legeskibet er blandt andet at arbejde for en visionær udvikling i de danske havnebyer med særlig fokus på maritim kulturel identitet og byrum, som stimulerer fællesskab, leg og bevægelse.

Rasmus har mange års erfaring med maritime kulturprojekter og kulturpolitik i både ind- og udland, han er passioneret naturnavigatør, tidligere digital chef i et større kommunikationsbureau, og så har han et hjerte der banker for de gamle skibe. Det er bestyrelsens overbevisning, at han med sin mangesidede baggrund vil kunne bidrage værdifuldt til foreningens fortsatte udvikling, vækst og indflydelse.

 

26-04-2016

SK Lynetten / Margretheholm Havn er blevet TS Frihavn

Festlig indvielse den 29. maj

Søndag den 29. maj 2016 indvies Lynetten som ny TS Frihavn. Indvielsen sker under festlige former, da det også er dagen hvor der bliver holdt 'Havnens dag - Vild med Vand'. Alle TS skibe er velkommen til at være med, når TS flaget hejses op over Lynettens havn. Tilmelding er nødvendigt - læs mere her

Stor tak til Annette Dres og Nyhavns Skipperlaug for at sikre, at TS Fartøjer fremover kan lægge vejen forbi Lynetten på Christianshavn med op til 3 fridøgn (påregn miljøafgift).

Læs mere om TS Frihavne

Læs mere om Havnens dag - Vild med Vand i Lynetten

Se alle TS frihavne på kort

 

19-04-2016

Generalforsamlingen skal vælge ny kasserer. Mød bestyrelsens kandidat

TS bestyrelsen præsenterer med glæde Finn Svendsen fra MARTHA lauget som kandidat til kassererposten. Finn Svendsen har mange års erfaring som kasserer for blandt andet MARTHA lauget og har været med til at restaurere og sejle med Martha af Vejle siden 1970.
Jeg kandiderer til kassererposten, fordi jeg er på vej ud af arbejdsmarkedet, og gerne vil gøre en indsats med det jeg kender i et område, som har min interesse. TS er på mange måder lige den rigtige forening, fortæller Finn Svendsen i hans præsentation af sig selv og sine tanker om opgaven.

Læs mere

 

08-04-2016

Så er der jollesejlads for alle på Ringkøbing Fjord

Vestjyske Skibsdage er et af de nyeste tiltag af TS aktiviteter. I år er det 'Æ Gaf' fra Nymindegab ved Ringkøbing Fjord der arrangerer og de inviterer alle intereserede - nye som erfarne - jollesejlere til 3 dage med masser af sejlads på Ringkøbing Fjord. Der afholdes også kapsejlads den ene af dagene med fine præmier til vinderne.

Alle er velkommen med eller uden egen jolle. Gå ikke glip af 3 forrygende dage i godt selskab med andre jollesejlere, når Nymindegab er vært for årets Vestjyske skibsdage.

Læs mere og se hvordan du kommer med

 

05-04-2016

Tilmelding til Pinsetræf 2016 i Nakskov

Kursen skal snart sættes mod pinsetræffet i Nakskov, der også fejrer 750 års jubilæum i år. Programmet byder på alt det vi kender, men også havnemarked med lokale producenter og spændende maritime aktiviteter på havnen i dagene 13. -15. maj. 

Tilmelding senest den 1. maj

 

29-03-2016

Maritimt Kulturcenter i Hobro åbnes onsdag den 6. april kl. 14:30

Fonden Maritimt Kulturcenter holder åbent hus, når et helt nyt center til formidling af den maritime kulturarv åbnes med udgangspunkt i Danmarks ældste fungerende træskibsværf, Hobro Værft. Alle interesserede er velkommen til at deltage i åbningen.

Projektet er støttet af Real Dania, Det Obelske Familiefond, Grøn Vækst, Region Nordjylland og Mariagerfjord Kommune.

 

09-03-2016

TS ansætter forretningsfører

Merete Ettrup er udpeget af bestyrelsens ansættelsesudvalg. TS skal finde ny formand.

TS har fået en fastansat forretningsfører – for første gang i sin snart 44 år lange historie. Det er Merete Ettrup, som tiltræder jobbet 1. maj. Stillingen er på 32 timer om ugen.

Merete Ettrup har tidligere meddelt, at hun træder tilbage som formand for TS ved generalforsamlingen i Nakskov i pinsen, så foreningen skal ud at finde en ny formand.
Stillingen som forretningsfører har været opslået siden begyndelsen af februar, og der indkom to ansøgninger.

Bestyrelsens ansættelsesudvalg ansatte Merete Ettrup som den mest kvalificerede. De seneste par år har hun arbejdet som konsulent for at udvikle TS i forhold til medlemmer og forretningsforbindelser og skabe finansiering udefra. Dermed er det lykkedes at skabe økonomisk grundlag for den nye stilling, og målet er at fortsætte i det retning, så foreningen også kan tilknytte eksterne projektledere i sit arbejde for at udvikle TS’ muligheder.

Finansieringen udefra bygger i øjeblikket på flere kanaler. Dels har TS indgået et samarbejde med skibsforsikringsselskabet Søassurancen Danmark i Marstal – et samarbejde, som er under positiv udvikling. Dels støttes TS økonomisk af Kulturstyrelsen og Friluftsrådet. Og dels giver det årlige pinsestævne indtægter til TS blandt andet gennem andel i omsætningen på kajerne.

 

09-03-2016

Nye TS repræsentanter i SBF og EMH

Joachim Juel Vædele, bestyrelsessuppleant, er på TS bestyrelsens seneste møde blevet udpeget til ny TS repræsentant i Skibsbevaringsfondens bestyrelse. Joachim afløser Sven Irgens-Møller, der har repræsenteret TS i SBF i de seneste 5 år. TS bestyrelsen takker på TSs vegne Sven Irgens-Møller for at have stillet sin frivillige arbejdskraft til rådighed for foreningen igennem sine 5 år som TS' repræsentant i SBF bestyrelsen.

TS har 2 repræsentanter siddende i Skibsbevaringsfondens bestyrelse. De upeges af TS bestyrelsen i marts for 2 år ad gangen.  Bestyrelsen fremhæver, at repræsentationen i SBF har stor betydning for TS' arbejde og finder det vigtigt, at minimum den ene af repræsentanterne er tæt på TS bestyrelsen og deltager i bestyrelsens arbejde. TS' anden repræsentant, der er midt i sin 2 årige periode, er TS kasserer Egon Hansen. Egon har valgt at trække sig ud af TS bestyrelsen til generalforsamlingen i år, men fortsætter i SBFs bestyrelse.

Mathilde Højrup, bestyrelsesmedlem, er på samme møde blevet udpeget til at repræsentere TS i det internationale arbejde i EMH (European Maritime Heritage). Mathilde afløser Nis-Edwin List-Petersen, der har repræsenteret TS i EMH i en årrække. Bestyrelsen ønsker at takke Nis-Edwin for sin mangeårige medvirken i EMH som TS' repræsentant. Bestyrelsesmedlem Ole Vistrup repræsenterer ligeledes Danmark i det internationale arbejde. Ole deltager i EMHs Safety Council, og Mathilde afløser Nis-Edwin i Cultural Council. Merete Ettrup supplerer på begge områder.

TS har været med til at etablere EMH og var hovedaktør i formuleringen af Barcelonacharteret. 

 

12-02-2016

Stillingsopslag - TS søger Forretningsfører

 

Træskibs Sammenslutningen søger en forretningsfører, der skal fortsætte arbejdet med at hente finansiering ind udefra til at drive og udvikle foreningen til gavn for den sejlende danske kulturarv: Skibene, skibsejerne og TS’ andre medlemmer.

Ansøgningsfrist er 1. marts 2016

Læs mere og se stillingsopslag

30-01-2016

Skipper Poul Pilegaard er død

Et kendt ansigt i TS – altid under en bredskygget hat – er sejlet Vestud. Skipper gennem mange år på galeasen HJALM af Holbæk, Poul Pilegaard, døde i går, fredag 29. januar, efter længere tids sygdom.

Poul Pilegaard blev 74 år. Han var af den gamle rapmundede og vindblæste skippertype, som tilbragte det meste af sit liv på havet i gamle træskibe, både med skibsprojekter med anbragte unge og i sejladser med lejrskoler og øvrige chartergæster.

Bisættelsen finder sted i Skt. Nikolai Kirke i Holbæk lørdag den 6. februar kl. 12:30

Læs nekrologen

 

28-01-2016

Nordby havn på Fanø ny TS frihavn

Fanø har en unik sejlskibshistorie.  Derfor sagde Fanø Kommune selvfølgelig også ja til at lade Nordby Havn blive TS Frihavn. Vi håber det kan blive startskuddet til mange spændende besøg og TS aktiviteter. Fortæller Trine Buhl fra Fannikedagene på Fanø. 

Nu er der kommet endnu en rigtig god grund til at kigge på Vesterhavskysten, når sommertogtet skal planlægges. Nordby havn har meddelt TS, at de gerne vil være TS frihavn. TS lokalmand Kim Madsen fra Hjerting Kanelaug har arbejdet længe på at få inddraget Fanø i TS frihavnsordingen og nu kan vi med glæde tilføje Nordby havn som TS Frihavn nummer 82 - klar til sejlsæsonen 2016. Fanø bidrager med gode råd og inspiration til et spændende ophold på Fanø: Vi vil gerne fortælle om et lille udpluk af de oplevelser der venter jer, og om hvorfor øen er et besøg værd. Læs Trine Buhls artikel

De 3 fridøgn er næsten ikke nok til at opleve øen, men så må I jo komme igen, og igen … og igen. PS! Havnefogeden siger, hvis I har brug for lidt flere dage i havn, så finder vi nok også ud af det... slutter Trine Buhl artiklen af... 

Der er altså rigtig god grund til at vælge Nordby havn som destination på årets sommertogt, men Fanø er ikke til at stoppe. Med bekræftelsen følger også en særlig indbydelse til alle TS Fartøjer om at deltage i Fannikerdagene den 8. - 10. juli. I år fejres 275 års jubilæet for Fanøs frikøb af Kronen, og grundlæggelsen af Fanø’s sejlskibsflåde. Invitationen kommer fra Fannikerdagene, Riggerloftet, Everten Rebekka og Hjerting Kanelaug.  Se invitationen

 

18-01-2016

Havnekonference i Lemvig den 27. februar 2016

Levende Havn også i fremtiden.

Det er overskriften når Lemvig Træskibslaug sammen med Produktionsskolen Nordvestjylland og Folkeuniversitetet sætter fremtidens havne til debat den 27. februar kl. 9:30 - 16 i Lemvig.

Med en vinkel på havnene som hjemsted for den sejlende kulturarv og vigtig kystkultur i form af beddinger, bygninger og værksteder, der både gemmer på historien og rummer et aktivt miljø, som kan varetage formidling, vedligeholdelse og reparationer af skibene, vil et panel af eksperter på området give deres bud på en positiv overgang til havnene som nye rekreative områder.

Alle er velkommen. Læs mere om programmet og hvordan du tilmelder dig

 

 

15-01-2016

Hårbølle Fiskerihavn ny TS Frihavn

Nu er der 81 havne at vælge imellem, når sejlplanen skal lægges. Hårbølle Fiskerihavn er med virkning fra 1. januar 2016 blevet TS frihavn. Tak til TS medlem Arne Gotved for at få aftalen i hus.

For at opnå friplads i havnene skal skibet være optaget på TS’s fartøjsliste samt føre TS-standeren (Jomfrustanderen), som gratis kan bestilles her

Desuden skal der føres en årsmærkat på forkant af den forreste mast. Årsmærkaten udsendes til hvert enkelt skib, når årets kontingentindbetaling er registreret. Årsmærkaten er selvklæbende, skifter farve hvert år og er udformet som det kendte agterspejl.

Se alle frihavnene her

TS bestyrelsen ønsker alle medlemmer og samarbejdspartnere et rigtig godt nytår med tak for 2015.

Vi har meget at være stolte af med året der nu går på held. Aktiviteten stiger og det kan ses på medlemstilgangen, der er steget med 25 % i de sidste 2 år. Vi har taget hul på den nye medlemsstruktur og på det sidste møde i bestyrelsen kunne vi med glæde konstatere, at det økonomiske fundament for at få ønsket om en fast ansættelse i Træskibs Sammenslutningen nu er opfyldt. Stillingen som forretningsfører slås op først i det nye år og annonceres sammen med udgivelsen af TS Blad 1 (februar).

Året sluttede af med en ekstrabevilling til skibene fra regeringen på 1 million årligt i de næste 4 år. Startende næste år. Endnu et bevis på, at skibenes fortsatte bevaring og aktive sejlads er vigtig og har politikernes bevågenhed. Den skal vi fortsætte med at bevare og udbygge.

Det er en fornøjelse at arbejde i en forening med så mange ildsjæle, der brænder for skibene og de maritime miljøer. Tak for et godt samarbejde og mange gode snakke og hyggelige timer på kajen og på vandet.

GODT NYTÅR - vi ses på vandet i 2016

Merete Ettrup, Formand

 

 

 

30-12-2015

Søfartsstyrelsen regulerer takster og gebyrer for 2016

En række gebyrtakster, som hører under Søfartsstyrelsens område, bliver ændret fra 2016. Du finder prislisten på Søfartsstyrelsens hjemmeside.

De ændrede gebyrtakster gælder:

* Bunkers-, CLC-, Athen- og AFS-certifikater

* Yachtskippereksamen

* Søfartsbøger

* SRC genparter, samt

* Dueligheds- og speedbådsbeviser.

Desuden ændres timepriser for syn. Fremover vil der blive anvendt samme timepris, uanset om der er tale om ordinær virksomhed eller indtægtsdækket virksomhed.

 

 

11-12-2015

TS medlemsmøde i Hvide Sande 5. - 6. marts 2016

Kom tættere på en af TS' nyeste frihavne. Besøg Hvide Sande Shipsyard, Fiskeriets hus og bliv klogere på beregning af sejlenes arealer og det fælles tyngdepunkt.

Sekretariatsleder Tom Rasmussen fra Skibsbevaringsfonden står for weekendens faglige oplæg om sejlarealer, Knud Lodsgaard Sørensen og Claus Høgsberg Toft fra THOMAS lauget viser rundt på slusen, i Fiskeriets hus og på den altid levende Fiskerihavn. Hvide Sande Shipyard lægger generøst lokaler til rådighed for TS og giver rundvisning på værft og beddinger, hvor blandt andet REBEKKA fra Fanø er på besøg.

Vi ses i Hvide Sande den 5. - 6. marts. Tilmelding her

 

 

09-12-2015

En gammel dame går i land i Holbæk

Det sker fredag den 11. december 2015 kl. 12:00 når en stor kran løfter Nationalmuseets galease ANNA MØLLER op fra havnebassinnet ved Krags Brygge. Skibet løftes op på en blokvogn og transporteres til værkstedshallen, der ligger yderst på området ved siden af "Værftet". Her kan man de næste 3 å

Her kan betales med:

   TS på Facebook

  Sejl med mig - For skibe og
  interesserede sejlere i TS.

TS støttes af

Kulturministeriets pulje til landsdækkende almennyttige organisationer


 

BAC Corrosion Control A/S støtter den sejlende kulturarv

 

Billedudstilling.

Et tiltag, som TS-lokalmand i Nyhavn, Eric Erichsen har været initiativtager til og projektmager for.

Billederne er stillet til rådighed af Jes Kroman.

Udstillingen blev præsenteret første gang den 5. marts 2011 på medlemsmødet i København. 

Billedudstillingen med TS-motiver og tekster om organisationen, - den skal på farten rundt i landet. Det vil Eric Erichsen tage sig af.

 

Er du en interesseret arbejdsplads, et bibliotek, et søfartsmuseum, et medborgerhus, et klubhus i en lystbådeforening, et træskibslaug, - eller bare interesseret i at vise de flotte billeder for et større publikum,  kan du se mere om billedudstillingen ved at klikke her.

Træskibs Sammenslutningen - Sekretariatet Holbækvej 8, 1. tv., 4000 Roskilde - CVR 30869125 - Tlf. 70 23 40 49 - Email: sek@ts-skib.dk    Handelsbetingelser  
 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk