Generalforsamling 2022

Søndag den 5. juni 2022 kl. 10:00

Storebæltshallen, Teilmanns Allé 12, Korsør

 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Regnskab.
4. ndkomne forslag.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Valg af bestyrelse
       På valg er:

 • Formand Ole Vistrup (for 2 år). Modtager genvalg.
 • Kasserer  (vakant)
 • BestyrelsesmedlemAnne Svendsen (for 2 år). Modtager ikke genvalg.
 • Bestyrelsesmedlem Preben Glud (for 2 år). Modtager genvalg.
 • Bestyrelsesmedlem Morten Milthers (for 2 år). Modtager genvalg.
 • Bestyrelsesmedlem Christopher Malmos (for 2 år). Modtager genvalg.

 

 • Suppleant Mathilde Højrup (for 1 år). Modtager ikke genvalg.
 • Suppleant Henning Thøgersen (for 1 år). Modtager ikke genvalg.


7. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.
8. Eventuelt

9. Skibsbevaringsfonden orienterer.
Værd at vide:

 • Kun fremmødte aktive medlemmer uden kontingentrestance har stemmeret.

 

 • Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest søndag d. 22. maj 2022 pr. e-mail: formand@ts-skib.dk, eller pr. brev til adressen Ole Vistrup, Stjernegade 20 E, 3000 Helsingør.

 

 • Forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, skal være medlemmerne i hænde senest søndag d. 29. maj 2022 ved offentliggørelse på foreningens hjemmeside (www.ts-skib.dk).

Træskibs Sammenslutningen | Stjernegade 20 E | 3000 Helsingør | CVR 30869125 | Tel. +45 5184 1971 | Email: sek@ts-skib.dk | Handelsbetingelser

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk