Litteratur - hvornår

Siden er under opbygning.

Her vil du finde henvisninger til litteratur om den sejlende kulturarv, om kystkulturen og lignende.

Dine forslag bedes sendt til webmasteren.

Fortalte erindringer fra et fiskerliv

Spændende fortælling fra et langt liv som fisker og landarbejder på Orø. Rigt illustreret.

Jens Bennet Christensen, der var fisker på Orø før 2. verdenskrig, fortalte sine erindringer over stuebordet til svogeren Holger Larsen og hans båndoptager. Bagefter skrev Holger Larsen det hele ud. Dette til dels uredigerede materiale lå så i nogle år, inden Jens Bennet kontaktede Simon Bordal Hansen fra Fjordliv Forlag om en offentliggørelse.

Fiskeren fra Næsby

Bestil bogen her:

 

25-09-2014

Ny dansk søkrigsroman

Asger Nørlund Christensens spændende søkrigsroman tager os om bord på linjeskibet Christian VIII under Den 1. Slesvigske krig (1848-51), hvor en fanatisk modstander sprænger det gode skib i luften.

Søhelten Peter August Halmøe er snart inddraget i jagten på den formastelige, fanges af de slesvig-holstenske oprørere og tvinges til at deltage i et forsøg med Europas første u-båd.

I en dramatisk jagt tværs over Østersøen ender det i kamp skib mod skib, mand mod mand.

Få mange gode timer med denne e-bog, der tilmed rummer en interessant efterskrift om datiden og en nyttig ordforklaring.

Mere end 900 sider til en yderst fordelagtig introduktionspris. Bestil inden d. 20. oktober 2014 og få 10 % i rabat. Normalpris: 82,- kr. Bestil nu på: elsboell-christensen@bredband.net

Asger Nørlund Christensen (f.1964) er søfartshistoriker med speciale i den nederlandske indflydelse på dansk søfart i det 16. og 17. årh.

Han har tidligere sejlet med på en række træskibe som Brita Leth af Århus, Elinor af København, Maja af Helsingør og Colin Archer'en Njord.

I år 2000 modtog han prisen for det bedst bevarede fartøj på grund af sin dygtigt gennemførte restaurering af ålekvasen Anna fra 1904.

10-01-2014

Et liv med træbåd – Kommende træsejlere kan begynde her (DFÆL)

Dansk Forening For Ældre Lystfartøjer, DFÆL, har udgivet værket, ”Et liv med træbåd – Kommende træsejlere kan begynde her”.

Bogen gennemgår alle aspekter fra bådtyper, køb, gennemgang af båden, fagudtryk og vedligeholdelse. Et uundværligt værktøj for nye og kommende træbådsejere.

Indholdet vil på mange måder også kunne have interesse for både nuværende og kommende ejere af ældre brugsfartøjer.

Bogen vil løbende blive ajourført, - og den kan gratis downloades her.

27-11-2011

Bog om fiskeriet i Frederikshavn

"Dagmar af Frederikshavn" skildrer en Bangsbostrand-fisker-familie gennem 100 år - på baggrund af forfatterens dansk-engelske familie.

Bogen skildrer også dansk fiskeri`s gevaldige opblomstring i slutningen af 1800-tallet og ind i det nye århundrede. Det var dengang, kyst-fiskeri blev til hav-fiskeri, og de nye jernbaner kunne transportere frisk fisk helt fra det nordjyske til de store markeder i Hamburg og Berlin.

Bogen koster 98 kr., og kan erhverves ved at maile til forfatteren.

Mail: Henry.smith(at)ka-net.dk

Litteratur fra Weilbach

Firmaet Ivar C. Weilbach & Co. har gennem 255 år været en betydelig maritim leverandør af nautisk udstyr til den danske handelsflåde. Weilbach har blandt andet leveret kompasser, sekstanter, søkort og håndbøger til danske skibe.


Som noget nyt startede Weilbach i 2009 en maritim bogklub - SEJLERklubben -hvor det er gratis at være medlem.


Der er allerede flere gode tilbud fra forlaget - f.eks. Jens Kusk Jensens 'Håndbog i Praktisk Sømandsskab' og Ershine Childers 'Gådefuld Sejlads' - og sidste medlemstilbud var såmænd ex. formand Arne Gotveds 'Og de sejler - de gamle træskibe', der på den måde er blevet genoptrykt i 3.oplag.

Bent Jensen, formand for foreningen Lillebælt-Værftet siden 1997, har skrevet en bog om det 150 år gamle værft i Middelfart.

Bogen blev til, fordi Bent Jensen sidste år som afgående oldermand for Marsvinslauget i Middelfart var forpligtet til at udarbejde en lokalhistorisk beretning. Hvad var så mere naturligt, end at tage fat på værftets historie.

Historien rækker helt tilbage til 1855, da den 26-årige skibstømrer Mads Illum Petersen kom til byen og begyndte at bygge joller og jagter på en lejet grund. Som mange andre byggede han på klamp og udviklede i fin sans for, hvordan en smakkejolle til Lillebælts strømfyldte farvand skulle se ud.

Sønnen Hans C. Illum Petersen gik senere ind i værftet, og efter ham fulgte en række andre bådebyggere, som afhængigt af tiderne holdt værftet i mere eller mindre god gænge frem til midt i 1990'erne. Der skulle historien egentlig være slut, værftet revet ned og et kontorhus opført på grunden, men det fik Bent Jensen og en gruppe andre borgere organiseret i Lillebælt Smakkelaug lykkeligvis forpurret. Også den del af historien kan man læse om i Bent Jensens bog.

Bogen er på 72 sider, koster 100 kr. og kan bestilles på tlf. 27 15 84 4027 15 84 40 eller 75 93 00 4775 93 00 47.

Træskibs Sammenslutningen | Stjernegade 20 E | 3000 Helsingør | CVR 30869125 | Tel. +45 5184 1971 | Email: sek@ts-skib.dk | Handelsbetingelser
Telefontider (i hovedreglen): Mandage og tirsdage fra kl. 9 til 13. Torsdage fra kl. 15 til 18.

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk