30-03-2020

Hvornår kan du slippe for lystbådsafgiften på din kaskoforsikring?

Bedst ville det være, hvis alle TS fartøjer kunne slippe for at betale lystbådsafgift! Der er vi desværre ikke endnu, men Søassurancen arbejder sammen med andre forsikringsselskaber på at afskaffe den.

Hvornår man kan undgå at betale lystbådsafgift kan du blive klogere af, ved at læse denne afgørelse fra Skatterådet fra 2018.

Afgørelse fra Skatterådet (PDF)

Der er især 2 vigtige budskaber, der er relevante at fremhæve for TS fartøjer:


Erhvervsskibe med bevaringsværdighedserklæring fra SBF 
Skatterådet har taget stilling til, at der ikke skulle betales lystfartøjsforsikring af kaskoforsikring af et historisk fartøj, som var erklæret bevaringsværdigt af Skibsbevaringsfonden. Skatterådet lagde vægt på, at det omhandlende fartøj var konstrueret som et erhvervsfartøj, der ifølge erklæring fra Skibsbevaringsfonden om krav til istandsættelse og vedligeholdelse skulle bevares som sådan. Der blev endvidere lagt vægt på, at fartøjet efter det oplyste alene skulle anvendes til museumsformål af ejeren, som var en forening med vedtægtsbestemte kulturhistoriske formål, herunder bevaring og formidling. Fartøjet blev under disse omstændigheder ikke anset for et lystfartøj efter LYSTFAL § 1.


Lystbådsafgift gælder alle forsikringer, også dem, der er tegnet i udlandet
Forsikringer for lystfartøjer, som er hjemmehørende i DK, er omfattet af afgiftspligten, uanset om forsikringen er tegnet hos danske forsikringsselskaber eller hos andre end danske eller udenlandske forsikringsselskaber med en herboende repræsentant.

Kilde: Skat. Dato for offentliggørelse 31. juli 2018 08:41

Træskibs Sammenslutningen | Stjernegade 20 E | 3000 Helsingør | CVR 30869125 | Tel. +45 5184 1971 | Email: sek@ts-skib.dk | Handelsbetingelser

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk