Indkaldelse til generalforsamling 2017

Generalforsamlingen afholdes i Hobro søndag 4. juni 2017 kl. 10.00.

Dagsordenen vil blive suppleret med indkomne forslag og oplysninger om, hvem der modtager valg. Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent

2. Beretning

3. Regnskab

4. Indkomne forslag

5. Fastsættelse af kontingent

6. Valg i henhold til § 8

7. Eventuelt

 

Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Dokumenter til generalforsamlingen

Følg med op til 14 dage før generalforsamlingen. Her vil du senest medio maj finde:

Årsberetning

Revideret regnskab

Budget 2017 (ikke til afstemning)

Valg - Se medlemmer på valg og bestyrelsens forslag

Indkomne forslag (Indsendes til formanden senest den 21. maj 2017)

 

 

 

TS Generalforsamling i Flensborg 2014.
Foto: Merete Ettrup

Træskibs Sammenslutningen - Sekretariatet Holbækvej 8, 1. tv., 4000 Roskilde - CVR 30869125 - Tlf. 70 23 40 49 - Email: sek@ts-skib.dk    Handelsbetingelser  
 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk