03-06-2015

Om generationsskifte og udvidelse af personkredsen omkring TS-fartøjer

Næste generation er gået om bord på GASEN
 

Omdannelse af privatejet fartøj til foreningsskib

 

Hvordan gøres dette i praksis var et af temaerne ved Træskibs Sammenslutningens medlemsmøde i København d. 7/3 og 8/3 2015.

Der var  vidensdeling ved Arne Gotved, Christopher Dam og Frederik Høgh Sørensen fra Skibslaget GASEN, der anskueliggjorde GASENs foryngelseskur og berettede om forløbet fra A-Z, administrativt, juridisk og praktisk.

Arne Gotved berettede om de mange tanker, der var gjort, inden han og Hanne Hollnagel valgte at stifte en forening omkring GASEN, og efterfølgende overtog Christopher Dam og Frederik Høgh Sørensen roret og fortalte om skibets status her og nu. Det er en succesfuld historie om 20 unge, der med stor entusiasme (og venteliste på at komme ind i foreningen) har sat en ny kurs for GASEN, men respekt for det der var.

Hvis du overvejer at danne en forening omkring et fartøj, kan du med fordel skimme til Arne Gotveds disposition for oplægget til medlemsmødet, som du finder til højre her på siden.

GASENs vej fra privat til foreningsskib.

DISPOSITION

Tanker om GASEN – juli 2013

1. Målrettet ide om forening

2. Beskrivelse af skibet

3. Økonomi

4. Baggrunden – inspirationen

Respons

1. Besigtigelse, prøvesejladser og begejstring

2. Bogø – Nyhavn midt i november

3. ’åbent skib’ lørdag den 16.

Status november 2013, efter tilstrækkelig tilslutning.

1. Generationsskifte gennem dannelse af Skibslaget GASEN, herunder

2. Overtagelse

3. Økonomiske betingelser

4. Skibets stand

5. Planlagt vedligehold 2014

6. Seneste større arbejder

7. Forslag m.m. – fondsstøtte til isforhudning – bevaringsværdighed er ansøgt.

Kommentar: GASEN er på bedding og får ved hjælp af fondsstøtte en ny isforhudning.

8. 3 siders liste over medfølgende grej

Eksterne papirer

1. Bevaringsværdighedserklæring 1 og 2

2. Registreringsanmeldelse til Skibsregisteret med diverse bilag

Foreningsskib. Ejer: Skibslaget GASEN. Hjemhavn: Nyhavn

3. Anmodning om genoptagelse af GASEN i TS !

4. Sikring af fortsat havneplads i Nyhavn !

5. Skibsskøde

6. Nyt Nationalitetsbevis

Interne papirer

1. Vedtægter for ’Skibslaget Gasen - foreningen til veteranskibet GASENs bevarelse’ vedtager den 29. januar 2014

2. Navn, Hjemsted og ikke mindst Formål og opløsning (testamenteparagraffen)

3. Særligt: regnskabsår 1.okt – 1.okt, og generalforsamling i nov. eller dec.

Overdragelse i Nyhavn den 1. marts 2014,

Træskibs Sammenslutningen | Stjernegade 20 E | 3000 Helsingør | CVR 30869125 | Tel. +45 5184 1971 | Email: sek@ts-skib.dk | Handelsbetingelser

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk