Ændret praksis i medlemsoptag af udenlandske skibe.

Foreningens vedtægter – formålsparagraf og optagelsesregler, som danner grundlag for optagelsespraksis, er uændrede. Ny praksis. Træskibs Sammenslutningen har efter mange diskussioner i bestyrelsen og blandt medlemmerne besluttet at ophøre med at optage skibe under udenlandsk flag som medlemmer af foreningen. Eneste undtagelse er dansk byggede skibe under udenlandsk flag. Besøg af mange udenlandske veteranskibe i danske farvande hver sommer og i den forbindelse forespørgsler fra dem om medlemskab af TS, foranledige foreningen til at åbne for denne mulighed. Tilgangen af udenlandske medlemsskibe i årene herefter har været stor og vist relevansen af foreningens forskellige initiativer for alle medlemsskibe, så vel udenlandske som danske. Men samtidig har de udenlandske ansøgninger om skibsmedlemskaber afdækket foreningens begrænsede kapacitet. At vurdere udenlandske skibes optagelsesansøgninger retfærdigt og kvalificeret efter samme kriterier, som danske ansøgere er vanskeligt og fordrer et internationalt skibshistorisk kendskab på et højt niveau. Træskibs Sammenslutningen må derfor henvise de udenlandske skibe til landenes egne interesseorganisationer og foreninger. Det internationale bevaringssamarbejde må fremefter foregå gennem Eurpean Martime Heritage (EMH). EMH har i øvrigt udtrykt forundring over at TS i Danmark som den eneste landsforening i Europa optager andre nationaliteters skibe. De anbefaler at begrænse sig til at optage nationens egne skibe. Medlemsoptaget begrænses herefter til dansk ejede skibe og bringes således også i overensstemmelse med den tanke, der oprindeligt afspejledes i navngivningen af foreningen ved stiftelsen for mere end 40 år siden. Træskibs Sammenslutningen. Landsforeningen til bevarelse af ældre brugsfartøjer. Foreningen vil herefter koncentrere sit virke om bevaringen af danske skibe under dansk flag. Én undtagelse. Eneste undtagelse fra det danske ejeskab er, - dansk byggede skibe under udenlandsk flag. Det vil sige at hvis en udlænding ejer et dansk bygget skib, som opfylder de almindelige optagelsesregler, er det muligt at få skibet optaget i Træskibs Sammenslutningen og derigennem deltage i foreningsarbejdet om at bevare den danske sejlende kulturarv. Eksisterende fartøjsmedlemskaber. Alle eksisterende fartøjsmedlemskaber kan bevares indtil ejerskifte. Ved ejerskifte, hvor der ønskes fortsat medlemskab, kræves der ny optagelsesansøgning. En sådan vil blive vurderet efter den ændrede optagelsespraksis.

Træskibs Sammenslutningen | Stjernegade 20 E | 3000 Helsingør | CVR 30869125 | Tel. +45 5184 1971 | Email: sek@ts-skib.dk | Handelsbetingelser
Telefontider (i hovedreglen): Mandage og tirsdage fra kl. 9 til 13. Torsdage fra kl. 15 til 18.

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk