Indkaldelse til Generalforsamling

den 26. juni 2021 kl. 13.00

i Domen på Aarhus Havn, Inge Lehmanns Gade 2, 8000 Aarhus C.

TS Generalforsamling lørdag d. 26. juni 2021 i Aarhus.

Som tidligere beskrevet i TS blad 2 afholdes TS’ generalforsamling 2021 i Aarhus d. 26. juni. Vi håber, at denne dato gør det mere trygt og sikkert i forhold til Corona-situationen. Vi kommer til at indføre Coronapas-ordning for deltagelse – hvilket pt. er et krav fra myndighederne. Det vil sige, at man skal fremvise dokumentation for, at man enten er vaccineret mod Corona, eller er testet negativ inden for de seneste tre døgn (vi henviser til sundhed.dk under ”Coronapas” eller Coronasmitte.dk for yderligere information).

Vi afholder vores generalforsamling i Domen på Aarhus havn, Inge Lehmanns Gade 2, 8000 Aarhus C. Domen ligger ude yderst på Pier 2 på Aarhus Havn – se kort herunder.

Der er parkeringsmuligheder lige ved siden af Domen i parkeringskælderen til Navitas (Inge Lehmanns Gade 10, 8000 Aarhus C).

For de af jer, der ønsker at komme sejlende til generalforsamlingen, har vi fået lov at ligge i Aarhus Træskibs Havn, TSA – og dermed ikke som tidligere meldt ud ved Honnørkajen.

 

Afkrydsning af tilmeldte (inklusiv visning af coronapas og medlemsnummer) starter kl. 12.30 foran Domen, hvorefter generalforsamlingen starter kl. 13.00 og slutter kl. ca. 17.00. Der er kaffe, the og vand under arrangementet.

Dagsorden

1. Valg af referent 

2. Valg af dirigent

3. Godkendelse af dagsorden

4. Bestyrelsens beretning (2019 og 2020)

5. Regnskab (2019 og 2020)

6. Indkomne forslag

7. Fastsættelse af kontingent

8. Valg af bestyrelsen i henhold til § 8

                          Valg af formand

                          Valg af kasserer

                          Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

9. Valg af revisor og revisorsuppleant 

10. Eventuelt

Efter generalforsamlingen inviterer TSA, Træskibsforeningen i Aarhus, på udendørs hygge ved Træskibshavnen (se kort). 

Hvis man ønsker at spise aftensmad i TSA efter endt generalforsamling, skal man huske at tilmelde sig (og betale for) dette også via hjemmesiden: TS Generalforsamling 2021 (ts-skib.dk) Menuen er gode pizzaer og øl.

Indkomne forslag (inklusiv endnu ubehandlede forslag fra sidste år), regnskaber for 2019 og 2020, trykte (TS bladet) beretninger fra 2019 og 2020 samt liste over bestyrelsesmedlemmer på valg mv. er tilgængeligt på hjemmesiden.

TS bestyrelse

Kun fremmødte aktive medlemmer uden kontingentrestance har stemmeret.

Tilmelding åben indtil d. 24.06.2021 kl. 23.59

Tilmeld dig her: Jeg deltager i Generalforamlingen

 

Hvis du ønsker at spise aftensmad  efter endt generalforsamling,
skal du tilmelde dig her: Jeg ønsker at spise aftensmad i TSA 

 

Træskibs Sammenslutningen - Sekretariatet Pulsen 91, st. 3,  4000 Roskilde - CVR 30869125 - Tlf. 70 23 40 49 - Email: sek@ts-skib.dk    Handelsbetingelser  

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk