Bådsmandstræning og start på skipperuddannelse

Årets træningssejlads for TS-medlemmer er fra lørdag den 12. august til og med fredag den 18. august.

 

 

Af Karsten Heide

 

Temaet for træningssejladsen 2016 var bådsmandens rolle om bord. Rigtig mange fik lejlighed til at prøve kræfter med den funktion, begyndende med de enkelte aktiviteter i et sejladsforløb. Eksempelvis afgang fra havn, klargøring til sejlsætning, sætte og trimme hver enkelt sejl, m.v.

Mod slutningen af ugen var der flere, der havde opnået så meget overblik, at de kunne organisere hele rigningens sejlsætning og trim. Alt sammen i en stemning af begejstring og entusiasme. Dejligt at være om bord på sådanne sejladser.

 

Besætningen levede virkelig op til et facebook filmklip, der rinder mig i hu. Det er med Jakob fra Fulton, hvor han siger noget i retning af, at "man skal tale pænt til hinanden, så kommer folk igen". Nemlig! Go' og positiv stemning om bord er så afgørende.

Planen er at fortsætte succesen på årets træningssejlads. I forlængelse af bådsmandstræningen tager vi de første skridt mod en skipperuddannelse.

 

Invitation

TS inviterer med glade forventninger alle de entusiastiske matroser fra de tidligere træningssejladser. Invitationen gælder også nye befarne som ubefarne TS folk.

I lighed med alle de tidligere træningssejladser inviteres alle TS skibe til at deltage, hvad enten det er med egne besætninger, eller de har plads til at modtage træningselever.

TS skibe er også velkomne til at slutte sig til sejladsen i løbet af ugen.

 

Deltagere

BONA GRATIA deltager med plads til 15 gaster. Skonnerten MARTHA af Vejle har givet udtryk for, at de vil være med. Dejligt hvis flere vil være med. TS skibe, med eller uden plads til gaster, kan tilmelde sig på TS hjemmesiden.

Syv dages sejladser. De enkelte dages sejladser aftales ved et morgenmøde og evalueres på aftenmøder. En af dagene plejer at være lidt alternativ, hvad kunne det mon være i år? Vi fortsætter traditionen med fælles kabysdage.

 

Hvornår?

Træningssejladsen er flyttet til perioden fra lørdag den 12. august til og med fredag den 18. august.

 

Hvor?

Påmønstringsstedet bliver nogenlunde centralt i landet, sandsynligvis Svendborg.

 

 

Tilmelding

Deltagerliste

TILMELDING

Tilmelding for gaster senest mandag den 3. juli.

Træningssejladsen er et foreningsarrangement i TS regi. De deltagende skibe er foreningsskibe. Det betyder, at man støtter såvel TS som det enkelte skib bed sit medlemskab. 

TS medlemskabet koster 350 kr. pr. år (150 kr. for unge under 25 år.) Indmeldelse her 

Dertil tegnes medlemskab af det enkelte skib. For BONA GRATIAs vedkommende er det 250 kr. pr. år.

DELTAGERE.
Træningssejladsen er for TS medlemmer og TS skibe. TS skibe, som har plads til gaster bedes henvende sig snarest på mail: karstenheide1@gmail.com eller på tlf. 2042 9058.

PRIS. 250 kr. pr. døgn. I alt 1750 kr. for hele ugen. Dertil udgifter til kost, diesel og havnepenge.

TILMELDINGSFRIST. Mandag den 3. juli. Tilmeldingen effektueres ved indbetaling af 1750 kr. på TS' konto.

Gå til tilmelding

MØDESTED. Sandsynligvis Svendborg

MØDETIDSPUNKT. Lørdag formiddag den 12. august.

PÅKLÆDNING. Varmt tøj og køjetøj (sovepose).

Træskibs Sammenslutningen - Sekretariatet Holbækvej 8, 1. tv., 4000 Roskilde - CVR 30869125 - Tlf. 70 23 40 49 - Email: sek@ts-skib.dk    Handelsbetingelser  
 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk