Træningssejlads 10.-16. August.

Karsten Heide.

 

Starten på årets træningssejlads er sammenfaldende med et andet TS arrangement, nemlig kapsejladsen ØRESUND PÅ LANGS. Her er en oplagt mulighed for at sejle sammen med andre skibe. Det har altid været en af træningssejladsen grundideer, - flere skibe sammen for derved at lære andre skibe og besætninger at kende.  Udveksle erfaringer med andre skibsbesætninger, eventuelt bytte skib med andre gaster.

 

Kommunikation.

 Vi planlægger sejladsen og alle dens manøvrer i en kommunikation af forslag og spørgsmål mellem alle ombord.

Forskellen mellem en snakkeklub og en effektiv skibsbesætning er at kommunikationen organiseres og ender i en entydig konklusion, hvor alle har en forståelse for hvad de hver især skal gøre. Træningssejladsen kan ses som et trin i en læreproces, der som mål har at bliver i stand til at sejle en familiebåd som skipper med venner og familie.

 

Sejlads og øvelser.

På turen rundt i danske farvande vil vi eksperimentere med sejl og rigning, - virkning af forkert sejlcenter, forkert trim, betydningen af skødepunkternes placering, sætte og bjærge sejl på forskellige måder, ligge underdrejet med skibet. Fælles for alle øvelser og manøvrer er at sikkerhedsmæssige overvejelser inddrages. I forlængelse heraf foretager vi redningsøvelser.

Havnemanøvrer vil også være et naturligt emne, da en uplanlagt manøvre nemt resulterer i forsikringsskader. Arbejde med tovværk og kasteline vil indgå. Vi vil se på maskinel driftsikkerhed, - almindelig driftsvedligeholdelse.

 

Deltagere.

Arrangementet er i TS regi, så vi håber på deltagelse fra andre TS skibe. De forskellige øvelser planlægges og koordineres mellem de deltagende skibe.

Som deltagende gast, skal man være medlem af TS. Hvis man er gast på et foreningsskib, skal man også være medlem af den pågældende forening.

       

Tilmelding.

De deltagende skibe bedes tilmelde sig arrangementet:
Tilmeld skib her.......... af hensyn til planlægningen.

Deltagende gaster tilmelder sig det enkelte skib -  for BONA GRATIAs vedkommende på mailadressen karstenheide1@gmail.com  

 

Tilmeldingsfrist til træningssejladsen.

TS skibe bedes tilmelde sig senest tirsdag den 23. Juli. Tilmelding for gasterne sker til de enkelte deltagende skibe, tilmeldingsfristen må aftales med det enkelte skib, - tilmeldingsfristen til BONA GRATIA, er tirsdag den 23. Juli.

 

Hvornår:

Påmønstring fredag aften eller lørdag morgen den 9.-10. August.

Hvor:

København - Margrethe Holm havn (Lynette havn).

Hvem:

TS medlemmer. Vi indleder med en præsentationsrunde.

Personligt udstyr:

Køjetøj og varmt tøj. Vi har sangbøger om bord, - så ta’ musikinstrumenter med.

Pris:

TS skibenes deltagelse er gratis.

TS gasternes deltagerpris er 250 kr. Pr. Døgn. Ialt 1.750 kr. For hele ugen. Dertil kost, diesel samt havnepenge.

Eventuelle spørgsmål om arrangementet – ring til Karsten Heide 20429058.

 udskriv program her

Træskibs Sammenslutningen - Sekretariatet Holbækvej 8, 1. tv., 4000 Roskilde - CVR 30869125 - Tlf. 70 23 40 49 - Email: sek@ts-skib.dk    Handelsbetingelser  
 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk