Kapsejlads åbner årets Træningssejlads

TS-sejlads 10.-17. august 2018 starter fra København med kapsejlads til Helsingør.

 

Af Karsten Heide

 

Hørt på havnen: Ved en stagvending bakker man med fokken og lader gå på de andre forsejl. Tja, er der mon andre varianter? Også hørt: Man kan ikke styre sit skib, når man bakker. Måske kan man - i så fald, hvordan gør man det? Blot et par af de spørgsmål, man kan diskutere og afprøve under træningssejladsen.

TS inviterer i år igen til træningssejlads. Besætningen på BONA GRATIA glæder sig til at møde mange andre skibe til fælles sejlads, hvor vi udveksler erfaringer om vedligeholdelse, sikkerhed og sejlads.

Som nævnt i blad 1 starter træningssejladsen med kapsejladsen ’Øresund på langs’ fra København til Helsingør lørdag den 11. august. Der er ikke kapsejlads retur til København næste dag om søndagen. Så når lørdag aftens festligheder i Helsingør er fordampede, mødes vi ved middagstid næste dag og planlægger dagens sejlads.

 

Grundtanken

Træningssejladserne har samlet et varierende antal skibe gennem årene. Grundtanken er jo, ligesom ved medlemsmøderne, at samle TS-medlemmerne om fælles aktiviteter for at lære hinanden at kende – skabe relationer og nye venner. Vi mødes med vores skibe i et fagligt fællesskab, som også kan hjælpe, ikke mindst nye skibsejere til at få et indblik i, hvordan andre håndterer deres skibe.  En stor sidegevinst kunne være, at sådanne stævner medvirker til at rekruttere nye og unge medlemmer til foreningen.

Det har træningssejladsen til fælles med de sejlende skibsdage, se andet sted i bladet. Vi samles med vores skibe og udveksler erfaringer.

 

Procesforløb

Træningssejladsen har nok, i lidt højere grad end de sejlende skibsdage, opmærksomheden rettet mod alle de funktionsforløb om bord, som tilsammen er blandt forudsætningerne for et effektivt og velfungerende sejlskib. Derfor er fokus specielt rettet mod de instruerende og ledende funktioner om bord. Det er værd at bemærke, at sådanne funktioner også skal varetages om bord på en familiebåd. Så vi glæder os til at se deltagelse af alle mulige medlemsfartøjer lige fra familiebåde til tremastskonnerter.

 

Hvordan kunne procesforløbet for eksempel være i forbindelse med en stagvending? Manøvren forklares overordnet med indkalkulering af vindstyrken, der redegøres for de enkelte elementer i funktionsforløbet, funktionerne uddelegeres med tidsrækkefølge for udførelse samt forklaring af risici og faremomenter. Når alle er klar og indforstået og ikke før, kan manøvren udføres. Efter udførelse er det lærerigt med en fælles opsummering af manøvreforløbet. Det er et godt grundlag for at udvikle en engageret og medlevende besætning.

Centrale figurer i sådanne forløb er bådsmand/styrmand og skipper. Deres funktioner om bord var temaet for sidste års træningssejlads. Vi fortsætter temaet og igen i år får besætningsmedlemmerne lejlighed til at prøve kræfter med deres funktioner eller dele af dem.

 

Besætning

I modsætning til tidligere års træningssejladser er det nu skibene selv, der står for rekruttering af besætninger. Hvis ikke skibet har en stor medlemsskare at rekruttere fra, kan det måske foregå via Facebook. Indbyd voksne og unge, tidligere skoleskibselever og andre interesserede til at blive medlemmer af jeres skibe og lære vores sejladskultur at kende. BONA GRATIA har plads til 15 besætningsmedlemmer. I modsætning til tidligere år er der ikke fyldt op på forhånd. Vi glæder os til at se tidligere som nye gaster i træningssejladsen. 

 

Sejladsfællesskabet

Skibenes besætninger mødes hver dag om morgenen og om aftenen. Under morgenmødet planlægges dagens sejlads og øvelser under hensyntagen til vejrmeldingen. Aftenens møde er evaluering af dagens sejlads og almindelig socialt samvær. Der er mulighed for at bytte nogle besætningsmedlemmer. Også traditionen med gæstemiddage hos hinanden tænkes fortsat. Fælles grillmad er også en nærliggende mulighed, hvis vejr og havneforhold indbyder til det.

Hvis andre medlemsskibe møder os i løbet af ugen, er I velkomne til at slutte jer til arrangementet.

 

 

Hvornår

Fredag den 10. august om aftenen til og med fredag den 17. august, sidst på eftermiddagen. Fredag aften afholder vi en præsentationsrunde.
Lørdag morgen den 11. august, sejler vi ud og slutter os til de andre deltagere i sejladsen 'Øresund på langs til Helsingør. (Læs mere om Øresund på Langs under aktiviteter)

Hvor
København. Nærmere bestemt Margrethe Holm havn (Lynette havn). 

 

Tilmelding her:

 

TILMELDING  - senest mandag den 23. juli 2018

 

Tilmelding for skibene
Deltagende skibe tilmelder sig TS sekretariatet senest mandag den 23. juli. Tilmeldingen giver alle mulighed for at se, hvem der har tænkt sig at deltage og at indkalkulere det i sommerens sejlplaner.
Da det er et TS arrangement, forudsætter det medlemskab af TS for såvel skibene som for de påmønstrede gaster. Personligt medlemskab af TS koster 350 kr. pr. år.

Tilmelding for gasterne

Gasterne tilmelder sig hver enkelt skib - se skibenes hjemmesider. Tilmeldingsfristen kan jo fastsættes for hver enkelt skib, men en retningsgivende sidste frist kunne være mandag den 16. juli. De deltagende skibe er foreningsskibe, så gennem indmelding i det skibs forening, man skal sejle med, støtter gasterne skibet.

Pris for skibene

TS skibenes deltagelse er gratis.


Pris for gasterne

Foreningsgebyret for de enkelte skibe varierer mellem 200 og 300 kr. pr. år

Gasternes deltagerpris har vi tidligere i fællesskab mellem skibene fastsat til en meget billig pris, 250 kr. pr. døgn. I alt 1.750 kr. for hele ugen. Dertil kost, diesel samt havnepenge.  

 

Eventuelle spørgsmål – ring 2042 9058.

 

Træskibs Sammenslutningen - Sekretariatet Holbækvej 8, 1. tv., 4000 Roskilde - CVR 30869125 - Tlf. 70 23 40 49 - Email: sek@ts-skib.dk    Handelsbetingelser  
 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk