Flaget

Vise flaget

Vort flag, DANNEBROG, er efter sigende det ældste flag i verden, eller rettere, det flag, der uafbrudt har været anvendt længst i historien.

Efter sagnet faldt Dannebrog ned fra himlen under et slag i Estland 15. juni 1219.

Der findes så vidt vides kun 3 flag yderligere i verden, der har et officielt navn, nemlig Stars and Stripes, Union Jack og Tricolor'en.

Flaget som et nationalt symbol er for danskere ikke et udtryk for nationalisme. - Tænk blot på flaget, der en sommerdag vajer over kolonihaven! - Nationalisme; nej, bare ren og skær hygge og tryghed.

Højdepunkter af Flagets historie og vejledning i flagets brug kan du finde ved at klikke på Dannebroget til højre.

 

De internationale signalflag

De internationale signalflag blev tidligere anvendt til at kommunikere med andre skibe eller med land. Hvert signalflag har sin egen betydning hvis det hænger alene, men kan også sammensættes i koder i henhold til den internationale signalbog.

Tre flag med særlig betydning anvendes stadig: B: Skibet laster, losser eller transporterer farligt gods, G: Skibet ønsker lods, og H: Skibet har lods om bord.

Ved festlige lejligher kan der flages over toppen, men kun når fartøjet ligger i havn eller til ankers.

Ved at klikke på signalflaget til højre, kan du finde en oversigt over de internationale signalflag. Det viste flag er D: Hold klar af mig, jeg har vanskeligt ved at manøvrere.

Virker det ikke, skal du kontakte webmasteren med flag K: Jeg ønsker at komme i forbindelse med Dem.

 

Lanterneføring

En tidlig regel, hvor lanterner er nævnt, er Frederik IIs Søret fra 1561.

I lovens Capitel 64 hedder det: »Det er også beklaget overfor os, hvorledes mange fiskere - besynderlig udi sildefiskeriets tid - ved nattetide av skib og store skuder udi Øresund og andre av vore strømme oversejles og dermed miste både liv og fiskeredskaber. På det at sådan ulykke, skade og uskyldigt mord ved det bedste middel og lempe må forkommes og undgås, ville vi herefter have det strengeli budet og befalet, at alle skippere, indenlandske som udenlandske, som deres sejlads igennem førnævnte Øresund østværts eller vestværts bruger fra Ørekrog og indtil norden Falsterbo Rev regnet, der, for de fiskere, som kaldes vragere, er deres almindelige drift, skal herimellem ikke sejle ved nattetid fra Sanct Bartholomei Apostel til Sancti Dionisti Episcopi Dag, og skal hver skipper lade sit anker falde og holde god vagt med lygte og lys indtil dagens opgang, på det at fornævnte fattige fiskere kunde undgå skade og fordærvelse.«.

Træskibs Sammenslutningen | Stjernegade 20 E | 3000 Helsingør | CVR 30869125 | Tel. +45 5184 1971 | Email: sek@ts-skib.dk | Handelsbetingelser
Telefontider (i hovedreglen): Mandage og tirsdage fra kl. 9 til 13. Torsdage fra kl. 15 til 18.

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk