25-01-2017

Vigtig skridt taget for genetablering af Sønder Ho havn

Kystdirektoratet har givet Fanø Kommune tilladelse til uddybning af sejlrenden ved Sønderho Havn. Tilladelsen omfatter oprensning og vedligeholdelse af sejlrenderne Slagters Lo og Dybet i 10 år. I løbet af de 10 år skal Fanø Kommune og Sønderho Havn Støtteforening indsamle oplysninger, som kan danne baggrund for en permanent tilladelse.

Pressemeddelelse

Ny formand – og ny kasserer

Flere udskiftninger i TS’ bestyrelsen – som nu er udvidet til 11 medlemmer.

Der skete indtil flere ændringer i ledelsen af Træskibs Sammenslutningen på pinsens generalforsamling i Nakskov, alle på fredelig vis og uden kampafstemning.

Ny formand blev 38-årige Rasmus E. Casper. Han er projektleder på LEGESKIBET, som runderer i danske havne med De Forenede Sejlskibe LILLA DAN, HALMØ og MIRA. Projektet præsenterer aktiviteter til børn og unge og ideer og input til politikere, byplanlæggere og skolefolk. Ønsket er, at havnene indrettes med fokus på aktivt fællesskab og en levede maritim kultur, så der både er plads til nye brugere til lands og til træskibe til vands.

Desuden er Rasmus E. Casper medejer af paketten FORTUNA fra 1915, som tidligere havde hjemsted i Svendborg, men nu ligger i København. Han har en fortid med blandt andre NORDKAPEREN, hajkutteren SVANEN samt særegne sejlbåde på verdenshavene, blandt andet polynesiske dobbeltkanoer.

På formandsposten afløser han Merete Ettrup, som har siddet der et år i forbindelse med Lauge Damstrups sygdom. Merete Ettrup fortsætter som TS’ forretningsfører.

Ny kasserer

TS skiftede også kasserer i Nakskov. Egon Hansen bebudede ved sidste års genvalg, at han ville fratræde i år, midt i valgperioden – efter 16 år og et hav af arbejdstimer på posten.

Ny kasserer blev Finn Svendsen fra MARTHA-lauget. Han er 63 år, Yachtskipper I, og har været med i skonnerten MARTHA af Vejle siden 1970. Han er ingeniør, og har erfaring som forretningsfører og revisor fra flere steder, så det er en erfaren administrator, som afløser Egon Hansen.

Dertil havde bestyrelsen indstillet at vokse med to nye pladser – for at kunne fordele de mange opgaver. De blev fyldt med de hidtidige suppleanter Joachim Juel Vædele og Henning Thøgersen, som jo kender arbejdet i forvejen.

Bestyrelsesmedlemmerne Karsten Heide og Ole Vistrup blev genvalgt.

To nye suppleanter

Som nye suppleanter valgtes Kristian Balle Hansen og Cecilie Tue Blomberg.

Kristian Balle Hansen er arkitekt med stærk maritim tilknytning. Han driver Center for Maritim Arkitektur, som har stået for spændende maritime installationer i blandt andet Svendborg og Marstal. Og så har han sejlet som matros på ACTIV, LILLA DAN, MIRA og ZAR, ligesom han har startet en træskibssejlklub for arkitektstuderende.

Cecilie Tue Blomberg er 32 år og bådebygger, udlært på træskibsværftet i Slettestrand, og sejler en selvbygget Vesterhavspram.

Ny revisor

TS har også fået ny revisor. Efter mange års indsats ville Kirsten Hjort stoppe. I stedet valgtes Anne Simonsen fra DE TO SØSTRE. Hun har sejlet træskib, siden hun var syv år. Og hun arbejder som bogholder og har erfaringer som kasserer, så hun kender også en folkevalgt revisors opgaver.

Jan Christensen fra turbåden EMMA af Holbæk blev genvalgt som revisorsuppleant.

 

 

 

Træskibs Sammenslutningen - Sekretariatet Holbækvej 8, 1. tv., 4000 Roskilde - CVR 30869125 - Tlf. 70 23 40 49 - Email: sek@ts-skib.dk    Handelsbetingelser  
 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk