TS medlemsmøder i oktober

Hvordan får TS flere medlemmer? Skal der være flere medlemsaktiviteter? Hvad er det med de  der fartøjsoptagelseskriterier? Vær med til at diskutere de spørgsmål du som TS medlem syntes er relevante, ved efterårets TS medlemsmøder.

Medlemsmøderne vil byde på både fagligt og inspirerende indhold for alle med interesse for træskibe. Der er 6 forskellige møder, et i hver af TS områderne, hvor du vil møde andre TS medlemmer og høre om hvad der sker i havnene, på skibene og på vandet lige nu og i det kommende år. Medlemsmødet er også stedet, hvor der er tid til at diskutere spændende emner som optager os i arbejdet med at holde vores skibe sejlende.

TS medlemmerne kan på medlemsmødet bakke op om deres lokale TS område og være med til at udpege de repræsentanter, der skal repræsentere området på det fælles ’kolofonmøde’ i januar og ved kontakten til bestyrelse, blad og hjemmeside.

Lokalfolkene sammensætter program og eventuel deltagerbetaling.

Hvilket TS område hører jeg til?

Du bestemmer selv, om du vi deltage i et eller flere medlemsmøder, eller hvilket område du ønsker tilknytning til. Det er de 6 regioners lokalefolk, der sammensætter programmet for de enkelte medlemsmøder. En eller flere repræsentanter fra bestyrelsen vil også deltage. Programmerne kan snart ses på ts-skib.dk hvor du også kan tilmelde dig det medlemsmøde, du gerne vil deltage i. Kontakt din lokalmand/-kvinde hvis du har ideer til emner, der kan tages op på efterårets medlemsmøde.

Efter ønske fra lokalfolkene i Jylland, er opdelingen blevet ændret i januar 2017.

Medlemsmøde i region Nordsjælland

Sted: M/S Museet for Søfart, Helsingør

Dato og tidspunkt: 7. oktober 2017  kl. 12 - 16

Tilmeld dig medlemsmødet her

 

Lørdag den 7. oktober 2017


Kl. 12.00 - 16.00 på M/S Museet for Søfart, Helsingør

Eksklusiv omvisning på Museet for Søfart ved projektleder Urd Kornøe, 

Programmet indeholder også:
Pinsestævne 2018 i Helsingør
Status på etableringen af den maritime Hal16 i Helsingør
Øresund på langs - kapsejlads

Vandet Rundt
Lokalfolkene orienterer om aktiviteter i deres område.
Præsentation af TS Kulturpolitiske program ved TS bestyrelsesmedlem

Nuværende lokalfolk for region TS Nord- og Nordvestsjælland:
Ingelise Brandt, Eric Ericsen, Peder Pedersen, Gunnar Astrup

Vedr. udpegning af næste års lokalfolk
Ingelise Brandt ønsker at stoppe efter mange år som lokalmand. Nicolai Juel Vædele vil gerne træde til i stedet.
Eric Ericsen ønsker at stoppe efter mange år som lokalmand.

 

Medlemsmøde i region Sydsjælland og Bornholm

Sted: Bogø Sejlklubs klubhus, Bogø Havn, Bogø

Dato og tidspunkt: lørdag den 21. oktober kl. 13 - 18

Klubhuset er åbent fra klokken 12 hvor der er mulighed for at spise medbragte madpakker eller hvad Havnecafeen byder på, så vi kan starte rettidigt klokken 13.00

Tilmeld dig medlemsmødet her

 

Lørdag den 21. oktober 2017

Efterårets medlemsmøde for Sydsjælland og Bornholm 2017

Medlemsdemokrati, ål og drivkvaser.

Dato: lørdag den 21.oktober

Sted: Bogø Sejlklubs klubhus, Bogø Havn, Bogø

Tid: 13.00 – 18.00 - ?

Klubhuset er åbent fra klokken 12 hvor der er mulighed for at spise medbragte madpakker eller hvad Havnecafeen byder på, så vi kan starte rettidigt klokken 13.00

Program

13.00

 • Velkomst, præsentationsrunde og ’vandet rundt’
 • TS Kulturpolitiske program præsenteres af TS bestyrelsen
 • efterfulgt af ’medlemmernes halve time’ (hvor ’medlemsdemokratiet’ bla. drøftes)

14.15 – 15.15

 • Summen og ’korridorsnak’ om bord på motorfærgen IDA under sejlads Bogø – Stubbekøbing retur, samt besøg på Bro og i Maskinrum. IDA er bygget på Stege Skibsværft sidst i 1950erne, og er en af de sidste træbyggede færger i drift.

15.30

 • Opsummering af ’foreningsdebatten’ og
 • medlemmernes forslag til lokalrepræsentation.

16.30

Fagligt indhold : Ål og drivkvaser

 • Arne Gotved vil fortælle om Bogø Kvase Lag og åledrivkvasen K1054 KAREN der er hjemmehørende i Bogø Havn, og
 • Lagets ’historiske konsulent’ Svend Aage Christensen vil berette om drivvådsfiskeriet efter ål, der startede i vores farvande i 1870erne.

Herefter afrundes debatten og det officielle program.

Fællsespisning

For dem/os der har tid og lyst, er der fællesspisning i klubhuset (hvor drikkevarer dagen igennem kan købes) og hver især provianterer i Havnecafeen der både har dagens ret – burgere – pølser og pitzaer.

Pris:

TS bestyrelsen har besluttet at møderne så vidt muligt skal løbe rundt i sig selv, så deltagerprisen –incl. færgebilletter - er sat til 50kr pr. pers. der betales under mødet.

NB: hvis der denne dag er tilmeldt færre end 10 menige TS-medlemmer aflyses mødet.

 

Nuværende lokalfolk for region TS Sjælland Syd og Bornholm:

Benny Jacobsen, Arne Gotved, Poul Forum Sørensen

 

Kontaktperson for mødet: Arne Gotved

Medlemsmøde i region Sydøstjylland og Fyn

Sted: Maritimt Center, Svendborg

Dato og tid: Lørdag den 21. Oktober kl 11:00 - 16:00 (ca)

Tilmeld dig medlemsmødet her:
 

 

Lørdag den 21. Oktober 2017

Program:


Programmet er sammensat således, at vi vil starte med at se det maritime center i Svendborg, hvor vi besøger museet for lystbåde på Frederiksøen. Så er der frokost. 
Herefter går vi over til den egentlige dagsorden med diskussionsemnerne og diverse input for at slutte dagsordenen med udpegning af lokalfolk for den kommende periode.

Dagsorden:

Valg af ordstyrer. Forslag Jay Brun Jensen.
Valg af referent.

Vandet rundt

Fagligt indhold:
Fra den 1.1. 18 skulle der efter sigende træde nye og mere fornuftige regler i kraft omkring sejlads med gæster på mindre fartøjer. Orientering ved Jay

Præsentation af nyt TS Kulturpolitisk program v. Jay

Fællesarrangementer:

 • Fællessejladser: Hobro og erfaringer herfra
 • Fyn Rundt
 • Grænseoverskridende arrangementer: Rumregatta i maj, Kongelig Classic i august og Æblesejlads i oktobe

Fælles aktiviteter for det kommende år.

Øvrige emner:

 • skal vi have en lokal Facebookside?
 • Medlemsliste fra vores eget distrikt. (Udleveres fra TS)
 • Forslag om, at der bliver udpeget en fast kontaktperson/tovholder blandt de fire repræsentanter i forbindelse med afholdelse af møder. Peter påtager sig gerne hvervet det næste år.
 • Anden dato for mødet - det er i år i slutningen af uge 42, hvilket ikke er hensigtsmæssigt for alle. Forslag: uge 40 eller 43.

Udpegning af 4 lokalfolk for det kommende år.
Nuværende lokalfolk i region Sydøstjylland og Fyn:
Bjarne Kiholm, Jens Glindvad, Poul Erik Simonsen, Peter Sandholdt.

Kontaktperson for mødet: Peter Sandholdt

Medlemsmøde i region Vestjylland

Sted: 
Hvide Sande Shipyard, Beddingsvej 2.
Kantinen (øst for den store hal)

Dato og tidspunkt:
Torsdag den 26. oktober kl. 15:30 - 21:00

Tilmeld dig medlemsmødet her:

 

Torsdag den 26. oktober 2017

Program:

kl. 15.30: Kaffe og kage.

Kl. 16.00: Fagligt indhold: Oplæg ved Olav Martinsen og Jesper Vejlgård: Træbådes vedligeholdelse, både de helt traditionelle metoder og de lidt nyere.

Rundvisning på værftet, hvor FULTON til den tid vil være inde i hallen.

Kl.17.30: TS emne: Kulturpolitisk Program og fælles indkøbsordninger (erfaringer fra lokalområder). Preben Glud og Henning Thøgersen.

Kl. 18.30: Stjerneskud.

Kl. 19.15: Vandet rundt og udpegning af 3 lokalfolk.

Kl. 21.00: Slut.

Pris 100 kr. For alle, medlemmer og ikke medlemmer. Betales til Thomas Lauget på dagen.

Tilmelding på TS- hjemmesiden, senest den 22. okt.

Nuværende lokalfolk for region Vestjylland: 
Olav Martinsen, Claus Høgsberg Toft, Malene Knudsen og Asger Brodersen

Kontaktperson for mødet: Claus HøgsbergToft 

Medlemsmøde i region MIDTJYLLAND

Sted: Kommer snarest

Dato og tidspunkt: lørdag den 28. oktober 

 

Lørdag den 28. oktober 2017

 

Program

Kommer snarest

Nuværende lokalfolk for region TS Midtjylland:
Peer Bonnemann, Poul-Erik Clausen

Kontaktperson for mødet: Poul-Erik Clausen

Medlemsmøde i region Nordjylland

Sted: Oplysninger på vej...

Dato og tidspunkt: fredag den 3. november

 

Fredag d. 3. november 2017

Program

På vej....

Nuværende lokalmand for region Nordøstjylland:
Bo Rosbjerg

Træskibs Sammenslutningen - Sekretariatet Holbækvej 8, 1. tv., 4000 Roskilde - CVR 30869125 - Tlf. 70 23 40 49 - Email: sek@ts-skib.dk    Handelsbetingelser  
http://aktivitet.foreningsadministrator.dk/images/paylogo/dankort_22.gifhttp://aktivitet.foreningsadministrator.dk/images/paylogo/visa_22_old.gifhttp://aktivitet.foreningsadministrator.dk/images/paylogo/master_22.gif

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk