TS medlemsmøder efterår 2018

Hvordan får TS flere medlemmer? Skal der være flere medlemsaktiviteter? Hvad er det med de  der fartøjsoptagelseskriterier? Vær med til at diskutere de spørgsmål du som TS medlem syntes er relevante, ved efterårets TS medlemsmøder.

Medlemsmøderne vil byde på både fagligt og inspirerende indhold for alle med interesse for træskibe. Der er 6 forskellige møder, et i hver af TS områderne, hvor du vil møde andre TS medlemmer og høre om hvad der sker i havnene, på skibene og på vandet lige nu og i det kommende år. Medlemsmødet er også stedet, hvor der er tid til at diskutere spændende emner som optager os i arbejdet med at holde vores skibe sejlende.

TS medlemmerne kan på medlemsmødet bakke op om deres lokale TS område og være med til at udpege de repræsentanter, der skal repræsentere området på det fælles ’kolofonmøde’ i januar og ved kontakten til bestyrelse, blad og hjemmeside.

Lokalfolkene sammensætter program og eventuel deltagerbetaling.

Hvilket TS område hører jeg til?

Du bestemmer selv, om du vil deltage i et eller flere medlemsmøder, eller hvilket område du ønsker tilknytning til. Det er de 6 regioners lokalefolk, der sammensætter programmet for de enkelte medlemsmøder. En eller flere repræsentanter fra bestyrelsen vil også deltage. Programmerne kan snart ses på ts-skib.dk hvor du også kan tilmelde dig det medlemsmøde, du gerne vil deltage i. Kontakt din lokalmand/-kvinde hvis du har ideer til emner, der kan tages op på efterårets medlemsmøde.

Efter ønske fra lokalfolkene i Jylland, er opdelingen blevet ændret i januar 2017.

TS medlemsmøde, Sydøstjylland og Fyn

Dato: 6. oktober 2018

Tidspunkt: 11 - 16:30

Sted: Fåborg, på havnen ved Træskibspladsen (Øhavscenteret)

Rundtur på havnen i Faaborg samt ekslusiv filmforevisning af ny Fyn Rundt film

Dagens program: 11.00- 11.30

Vi mødes på havnen ved Træskibspladsen, (Øhavscentret)

Rundtur på havnen, hvor vi ser på det nye havneanlæg og træskibene i havnen.

Møde i Øhavscentret:
Suppe og flutes
Jay Brun Jensen viser film om Fyn rundt Valg af lokalfolk, de nuværende er:

Peter Sandholt, Herborg
Bjarne Kiholm, Mejsen – er på valg Jens Glindvad, Middelfart – er på valg Poul Erik Simonsen, De to Søstre

Vandet rundt
Fællessejlads til pinsetræf 2019?

Pris: 30,- pr. person – øl og vand kan købes. Der er kaffe på kanden.

Tilmelding til Poul Erik: pouleriksimonsen@hotmail.com eller på tlf 21474582

Printvenligt program (PDF)

 

TS medlemsmøde i Sydsjælland og på Bornholm

Dato: 13. oktober 2018

Tid: 11:30 - 16:00

Sted: Plutteøen, Strandpromenaden 3, 4900 Nakskov

Lokalstruktur - optageleseskriterier. EMANUEL og TARA. Medlemsmødet i Sydsjælland giver rundtur i TS.

 

Dagens program: (Nogle af punkterne er uddybet efter selve programmet.)

 

Kl. 11:30 – 12.00: Vi ankommer, dækker bord og sætter den medbragte mad på bordet.

 

Kl. 12:00:      Velkommen og gennemgang af program v/ Anne Svendsen.

 

Kl. 12.05:      Frokost. Under maden præsenterer alle sig selv og sit skib. Afrydning.

 

Kl. 13:00:      Vi går over på Emanuel. Hvad skete der med EMANUEL mellem Løgstør og Thisted i september, samt i dagene efter? Hvad kan vi allesammen lære af det? v. Morten Milters

 

Kl. 13:30:      Oplæg om kalfatring. v/ Lars Meinild. På Emanuel.

 

Kl. 14:00:      Kaffe og kage pause.

Kl. 14:15:      Pæleorm eller stålorm? Råd eller rust? Tilfældighedernes uransagelige luner, der har afgjort hvilket skib vi i dag befinder os i, med eller uden skyklapper. v / Jørgen Krogh,

Kl. 14:45:      Debat om optagelseskriterierne. Bestyrelsen har bedt os debattere optagelseskriterier på lokalmøderne. Hvor skal foreningen hen?

Kl.15:15:       Valg af lokalfolk 

Kl. 15:45:      Hvem / hvad vil vi besøge til næste års lokalmøde. Hvem har noget de gerne vil vise frem, hvem er nysgerrige på noget de gerne vil se eller lære? Ikke et beslutningspunkt, men en inspiration til de nyvalgte lokalfolk, der skal arrangere mødet.

Kl. 16:00       Tak for i dag.

 

Mødet er gratis for medlemmer af TS. Ikke-medlemmer betaler 100 kr., og har ikke stemmeret. 
Alle TS-medlemmer, der føler sig tilknyttet lokalområdet, har ret til at komme, og ret til at blive valgt som lokalmand. Det er ikke hjemadressen der er afgørende.

 

Vi er forberedt på at det kan trække ud pga. gode spørgsmål og svar, så under velkomsten vil folk, der skal forlade Nakskov kl. 16 kunne komme med forslag til, hvilke punkter, vi evt. kan rykke frem. Det er især vigtigt at alle kan deltage i valget.

Bliver det sent, eller for hyggeligt, henter vi nogle pizzaer og noget vin.

Der er overnatningsmuligheder på Tara og Emanuel. Så tag en sovepose med. Eller kom sejlende i dit eget skib J.

 

For at undgå bindende tilmeldingsfrister, skal I selv have frokost med. Hver bil/person/skib medbringer en eller flere retter i en mængde, så man selv kan blive mæt. Så dækker vi bord og sætter al maden på bordet, og deler. Man tager selv sine rester med hjem. Om I vil være kreative og medbringe diverse hjemmelavede egnsretter, eller om i suser forbi Brugsen og tager 3 sjove oste, en klat smør og en pakke kiks, det vælger I selv.

Drikkevarer: Vi køber vand og øl, som sælges til 10 kr. På den måde financierer vi kaffe og kage. Hvem bager en kage, vi betaler materialerne? Ring eller sms til Anne, 21445068 (ved ingen svar, bager jeg)

Når I ved, ca. hvor mange I kommer, må I gerne sende en mail eller sms til mig anneinysted@mail.dkeller sms 21445068 senest torsdag den 11.oktober. (rart at vide af hensyn til anskaffelse af øl og kager.) Men det er ikke vigtigt, det vigtigste er AT I KOMMER.  

Bestyrelsen har bedt om, at vi diskuterer optagelseskriterier(igen igen, det er foreningens DNA). Det lovede generalforsamlingen ved årets Pinsestævne, så det bliver et emne på det landsdækkende medlemsmøde til marts. Vi tager hul på diskussionen. Det handler ikke så meget om smådetaljer, men om de store linjer. F.eks.: KUN træskibe??? KUN sejlskibe?? KUN gaffelrig? KUN tidligere erhvervsfartøjer? Elle så mange skibe som muligt, bare de er over 30 år gamle, uanset om de er lavet af træ, jern, aluminium, glasfiber eller finerplader, og uanset hvorfor de er bygget, og hver meget de er bygget om???? Det handler om, hvad vi vil med foreningen. Være så mange som muligt, eller være en lille udsøgt skare af museumsskibe. ….eller et passende sted derimellem? Og hvad er ”et passende sted derimellem”??.
Hvad kan vi gøre for at få flere medlemmer, også hvis vi ikke er flere skibe? For at undgå evighedsdiskussion sætter vi en tidsgrænse på max en halv time til dette emne. Har vi en skrap ordstyrer??

 

Vi skal have valgt 3 lokalmænd.Vi har ret til 3 mand. Alle 3 er på valg hvert år. Lige nu sidder Benny Jacobsen, Nakskov og Poul Forum Jørgensen, Bornholm. Vores tredje mand, Arne Gotved, døde desværre i foråret. 

En lokalmands arbejde er: 

A)     at komme til kolofonmødeen gang om året sammen med bestyrelsen, de øvrige lokalfolk, redaktion m.m. for at inspirere til, hvilken retning TS skal bevæge sig i, samt fortælle om gode og dårlige ting fra lokalområderne. 

B)      at arrangere et lokalt møde i løbet af oktober. Dato, sted og gerne indhold bør være klar inden kolofonmødet, som normalt afholdes i januar. (i 2019 til marts).

C)     Det er ofte lokalfolkene, der kender havnefogederne, som skaffer nye TS-frihavne.

D)     Derudover må en god lokalmand gerne være inspirerende, og arrangere(eller få andre til det) træf, eller andre arrangementer i løbet af året. Om det er sommertræf i skib, eller vintertræf med tovværk og merlespiger, bestemmer man selv. Det handler om at dele den viden vi har, til fordel for os selv og de gamle skibe. Jeg håber, de kommende lokalfolk vil arbejde med at finde ud af, hvordan vi kan bruge vores lokalafdeling mere aktivt. De fleste af lokalafdelingerne er lavet, så de deler vand, men vores lokalområde er ret delt, vi har vand til mange sider. Så vi har ikke det samme automatiske sejlads-fællesskab som de andre. Hvad gør vi ved det? Skal vi bare mødes en gang om året i oktober og vælge et par repræsentanter, eller skal vi bruge hinanden. Om sommeren i båd, eller om vinteren?? Skal vi lave lokale fællessejladser? Hvordan kommunikerer vi? 

Hvem stiller op?Præsentation af de siddende lokalfolk, og de, der stiller op. Hvorfor vil i gerne være lokalfolk.

Valg. Er der flere kandidater end vi skal bruge, laver vi det skriftligt, hvor hvert medlem (aktiv eller passiv) har 3 stemmer.

 

Venlig hilsen Anne Svendsen, bestyrelsesmedlem, TS, med hjælp fra flere lokale medlemmer.

Slotsgade 12, 4880 Nysted. Mobil 21445068 e-mail: anneinysted@mail.dk

TS medlemsmøde i Nordøstjylland

Den 30. januar 2019 på LOA Værft, Nordre Havnegade 6, 9400 Nørresundby

TS-medlemsmøde i Nordøstjylland  

Den 30. januar 2019 på LOA Værft, Nordre Havnegade 6, 9400 Nørresundby

Program:
Kl. 17.30:  Velkomst v/ Dorthe og Leif  

Derefter fællesspisning, prisen er 150,00 kr. kontantbetaling på dagen. 

Prisen er eksklusiv drikkevarer, som kan købes til rimelige priser på LOA Værft.


Kl. 18.30:  Rundvisning på LOA Værft
Kl. 19.00 – 20.30:  Pinsestævne i Aalborg 2020
Kl. 20.30 – 21.15:  Vandet rundt
Kl.  21.15 – 21.30:  Valg af lokale repræsentanter
Kl.  21.30:  Tak for i aften
 
Sidste frist for tilmelding er torsdag den 24. januar 2019.
Tilmelding til Dorthe på mail: jenskrogh@jenskrogh.dk  eller SMS på 22774522
(Husk venligst at overholde tilmeldingsfristen af hensyn til madbestilling m.v. – på forhånd tak)

TS medlemsmøde i Vestjylland

Dato: fredag den 2. november 2018

Tid: kl. 15:30 - 21:30 (ca)

Sted: Lemvig Træskibslaug, Havnen   70A, 7620 Lemvig

Mød Søasurancen - og få bådebygger Finn Nielsens råd til at holde trædæk tæt i 30 graders varme

Program:

Kl. 1530 Kaffe og kage, velkomst.

Kl. 1600 ”Trædæk og 30 graders varme” oplæg ved Finn Nielsen Løgstør bådebyggeri. Der lægges  

 op til en bred debat om emnet, hvor deltagerne byder ind med egne erfaringer og spørgsmål.

Kl. 1700 Rundtur på havnen og kik på Træskibslaugets faciliteter.

Kl.1800 Oplæg fra Søassurancen Danmark.

Kl. 1845 Fællesspisning (stjerneskud) Drikkevarer kan købes til Træskibslaugets medlemspriser.

Kl. 1930 Frihavnsordningen (både lokal og landsdækkende) Oplæg ved Henning Thøgersen.

Kl. 1945 Vandet rundt.

Kl. 2100. Valg/ genvalg af lokalfolk og afslutning.

 

Deltagerbetaling 100 kr.

 

Tilmelding til Henning Thøgersen 401@mail.dk, eller på telefon 3097 0330 senest den 31-10.

Medlemsmøde i Sjælland Nord

Dato: lørdag den 10. november 2018

Tid: kl. 13 - 19

Sted: Holbæk Kystlivscenter, Holbæk Havn

TS-medlemsmøde, Sjælland Nord, lør. d. 10. nov. 2018 kl. 13.00 - 19.00

 

13.00 - 14.00:

Vi mødes på Nationalmuseets maritime værksteder på Holbæk Havn

 • Morten Møller fortæller om status på restaureringen af Galeasen Anna Møller
 • Martin Andersen fortæller som skipper på Nationalmuseets Fartøjssamling om planerne med skipperstillingen og om brugen af fartøjssamlingen fremover.


 

14.00 - 15.00:

Vi går over på Holbæk Kystlivscenter 

 • Kaffe og kage
 • Ture Møller og Carsten Hvid præsenterer idéerne bag Holbæk Kystlivscenter og kommer med en status.

15.00 - 16.30

 Vi går over til beddingerne og barkegryden

 • Repræsentanter fra Holbæk Træskibslaug og Holbæk Gamle Havns Beddinger præsenterer deres foreninger og deres arbejde og fortæller om deres idéer for fremtiden.
 • Ture Møller og Carsten Hvid fortæller om projektet med barkegryden
 • Vi barker et eller flere sejl og der fortælles om metoder og teknikker.
 • Hvis folk har deres egne hør- eller bomuldssejl med, kan man benytte anledningen til også at få dem barket.
         

16.30 - 18.00

 Vi går tilbage på Holbæk Kystlivscenter og får kaffe og holder møde

 1. Nyt fra bestyrelsen
 2. Debat om hvordan vi skal bruge lokalfolkene.
  - Hvad der forventes af dem og hvad forventes der af de lokale medlemsmøder.
 3. Valg af lokalfolk.
 4. Vandet rundt.
 5. Evt.

18.00 - 19.00

Fælles middag og farvel og tak for idag.


Tag varmt tøj og evt. regntøj med, da vi barker sejl udendørs og værkstederne også kan være kolde!

Tilmelding til lokalmand for Isefjord og Roskilde Fjord 
Carsten Hvid:
E-mail:
carstenhvid@gmail.com , Mob.: 22 79 58 33

Pris for deltagelse (Kaffe, kage og middag): 100 kr.
Betales ved ankomst.

Tilmeldingsfrist senest mandag d. 5. november

 

TS medlemsmøde i Midtjylland

Dato: 17. november 2018

Tid: 

Sted:

TS Medlemsmøde i Østjylland den 17. november 2018

Udsat ny dato kommer snarest

Med baggrund i at lokal repræsentation i Østjylland skal reorganiseres udsætter vi mødet til januar 2019.

Med venlig hilsen

Poul Erik Clausen og Finn Svendsen

Træskibs Sammenslutningen - Sekretariatet Holbækvej 8, 1. tv., 4000 Roskilde - CVR 30869125 - Tlf. 70 23 40 49 - Email: sek@ts-skib.dk    Handelsbetingelser  
 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk