TS medlemsmøder i oktober

Hvordan får TS flere medlemmer? Skal der være flere medlemsaktiviteter? Hvad er det med de  der fartøjsoptagelseskriterier? Vær med til at diskutere de spørgsmål du som TS medlem syntes er relevante, ved efterårets TS medlemsmøder.

Medlemsmøderne vil byde på både fagligt og inspirerende indhold for alle med interesse for træskibe. Der er 6 forskellige møder, et i hver af TS områderne, hvor du vil møde andre TS medlemmer og høre om hvad der sker i havnene, på skibene og på vandet lige nu og i det kommende år. Medlemsmødet er også stedet, hvor der er tid til at diskutere spændende emner som optager os i arbejdet med at holde vores skibe sejlende.

TS medlemmerne kan på medlemsmødet bakke op om deres lokale TS område og være med til at udpege de repræsentanter, der skal repræsentere området på det fælles ’kolofonmøde’ i januar og ved kontakten til bestyrelse, blad og hjemmeside.

Lokalfolkene sammensætter program og eventuel deltagerbetaling.

Hvilket TS område hører jeg til?

Du bestemmer selv, om du vil deltage i et eller flere medlemsmøder, eller hvilket område du ønsker tilknytning til. Det er de 6 regioners lokalefolk, der sammensætter programmet for de enkelte medlemsmøder. En eller flere repræsentanter fra bestyrelsen vil også deltage. Programmerne kan snart ses på ts-skib.dk hvor du også kan tilmelde dig det medlemsmøde, du gerne vil deltage i. Kontakt din lokalmand/-kvinde hvis du har ideer til emner, der kan tages op på efterårets medlemsmøde.

Efter ønske fra lokalfolkene i Jylland, er opdelingen blevet ændret i januar 2017.

Træskibs Sammenslutningen - Sekretariatet Holbækvej 8, 1. tv., 4000 Roskilde - CVR 30869125 - Tlf. 70 23 40 49 - Email: sek@ts-skib.dk    Handelsbetingelser  
 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk