TS medlemsmøder efterår 2018

Hvordan får TS flere medlemmer? Skal der være flere medlemsaktiviteter? Hvad er det med de  der fartøjsoptagelseskriterier? Vær med til at diskutere de spørgsmål du som TS medlem syntes er relevante, ved efterårets TS medlemsmøder.

Medlemsmøderne vil byde på både fagligt og inspirerende indhold for alle med interesse for træskibe. Der er 6 forskellige møder, et i hver af TS områderne, hvor du vil møde andre TS medlemmer og høre om hvad der sker i havnene, på skibene og på vandet lige nu og i det kommende år. Medlemsmødet er også stedet, hvor der er tid til at diskutere spændende emner som optager os i arbejdet med at holde vores skibe sejlende.

TS medlemmerne kan på medlemsmødet bakke op om deres lokale TS område og være med til at udpege de repræsentanter, der skal repræsentere området på det fælles ’kolofonmøde’ i januar og ved kontakten til bestyrelse, blad og hjemmeside.

Lokalfolkene sammensætter program og eventuel deltagerbetaling.

Hvilket TS område hører jeg til?

Du bestemmer selv, om du vil deltage i et eller flere medlemsmøder, eller hvilket område du ønsker tilknytning til. Det er de 6 regioners lokalefolk, der sammensætter programmet for de enkelte medlemsmøder. En eller flere repræsentanter fra bestyrelsen vil også deltage. Programmerne kan snart ses på ts-skib.dk hvor du også kan tilmelde dig det medlemsmøde, du gerne vil deltage i. Kontakt din lokalmand/-kvinde hvis du har ideer til emner, der kan tages op på efterårets medlemsmøde.

Efter ønske fra lokalfolkene i Jylland, er opdelingen blevet ændret i januar 2017.

Medlemsmøde i region Sydsjælland og Bornholm 2018

Tid: Lørdag den 15. september 2018

kl. 10 - 17 (ca.)

Sted: Bogø Havn - Kom gerne sejlende :)

 

TS medlemsmøde for Sydsjælland og Bornholm
Lørdag den 6. oktober 2018

Kære TS-medlemmer og andre interesserede, lokale træskibsfolk.

 

Det årlige medlemsmøde i Træskibs Sammenslutningens Region Sydsjælland, Lolland- Falster og Bornholm er i år fremrykket fra den tidligere udmeldte dato 6. Oktober og finder sted:

 

Lørdag d. 15. September på Bogø


Fremrykningen er sket for at flest muligt kan ankomme sejlende, da det hele jo handler om vores kære træskibe.
Der vil være mulighed for at ankomme til Bogø Havn allerede fredag og programmet er:

Lørdag Kl. 10:
Samling og deltagerrunde. Valg af lokalmand.
Derefter frokost.


Kl. 14
Foredrag om åledrivkvaserne, deres historie, udbredelse mm ved Svend Aage Christensen.


Derefter ser vi på de fremmødte både og skibe, og på færgen Ida, landets ældste træbilfærge, som forbinder Bogø med Stubbekøbing.


De deltagere som først afsejler søndag har mulighed for at spise sammen med lokale medlemmer fra Bogø. Tilkendegivelse herom ved tilmeldingen, da vi skal bestille maden udefra.


Da vi ønsker at styrke samarbejde og medlemsaktiviteter i TS, er man velkommen til at tage interesserede træskibsfolk, som kommer fra vores lokalområder med til mødet selvom de måske endnu ikke er medlemmer!


Vi håber på stor deltagelse og glæder os til tilmeldingerne og eventuelle spørgsmål vedr. arrangementet.

 

TILMELDING senest 1. september til Christian

 

TS- lokalmænd:
Benny Jacobsen
Poul Forum Sørensen
Christian Rosdahl (konstitueret og stiller op til posten).

Mobil 29 84 02 51 / christianrosdahl@hotmail.com
 

Medlemsmøde i region Midtjylland

Tid: 16-17 juni 2018

Sted: Hou Havn 

Tilmelding: bonnemann@hotmail.com

Træskibsmøde i Hou den 16-17 Juni 2018

TS medlemsmøde for Midtjylland - men alle er velkommen.

På vores nyligt afholdte TS-Kolofonmøde har lokalfolkene i TS-midt Jylland planlagt at sætte fokus på Hou havn, en weekend hvor vi mødes med vores skibe og hygger os.

Egmont Højskolen ligger gårdsplads til, samt adgang til deres værksteder hyggelige rammer at tænde op i grillen for os alle

Vi har pt. forventning om at komme med 10 - 15 joller og skibe
Hou gør det nemt at komme over land – mon ikke vi finder en køje til jer

Håber på et godt samarbejde og stor deltagelse fra Østjylland ( Kort 112 ) Marta, Solvang & Skibet er at finde i havnen denne weekend

med venlig hilsen
TS-Lokale mænd
Finn Svendsen
Poul Erik Clausen
Peer Bonnemann Larsen

For tilmelding mail - bonnemann@hotmail.com

Træskibs Sammenslutningen - Sekretariatet Holbækvej 8, 1. tv., 4000 Roskilde - CVR 30869125 - Tlf. 70 23 40 49 - Email: sek@ts-skib.dk    Handelsbetingelser  
 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk