TS-medlemsmøde i Struer

Lørdag den 3. marts - Søndag den 4. marts 2018

 

Nordvestjysk Fjordkultur byder velkommen til et inspirerende TS-medlemsmøde

Kom med om bord i både Nordvestjysk Fjordkultur og på Marilyn Anne i den første weekend i marts, hvor TS traditionen tro inviterer til medlemsmøde. 

Fjordkulturen i Struer har siden 2010 haft fuld kraft frem, skubbet og båret af en stærk gruppe af frivillige med store visioner. Under overskriften Indlevelse og oplevelser, har Nordvestjysk Fjordkultur italesat, forhandlet, vist og skabt et maritimt miljø i Struer havn, der også har gjort indtryk på byen. 

Struer er også hjemhavn for den smukke 3-mastede skonnert MARILYN ANNE. Skibet har siden 1985 fungeret som alternativ skole til elever fra 9. - 10. klasse, der har brug for en anden skoleform, end den folkeskolen byder på. 

Nordvestjysk Fjordkultur lægger hus til og har i samarbejde med TS udarbejdet et inspirerende program:

Kontaktpersoner og arrangører: Asger Brodersen, Formand for Nordvestjysk Fjordkultur og TS lokalmand. Henning Thøgersen, TS Bestyrelsen.

Lørdag den 3. marts:
11:30:      Velkomst til Nordvestjysk Fjordkultur (NF) ved formand Asger Brodersen.
12:00:      Frokost i NF klublokaler.
13:00:      Vestjyder og verdensmænd på landets yderste kant. Foredrag af museumsinspektør fra Holstebro Museum, doktor phil. Esben Graugaard.
14:30:      Kaffepause.
15:00:      Rundvisning i grupper: Præsentation af Nordvestjysk Fjordkulturs lokaler og både. Fremvisning af MARILYN ANNE. Rundvisning i Fredes Samling.

18:30:      Middag i Nordvestjysk Fjordkulturs lokaler.
19:30:      Inspirationsdebat. Den maritime kulturarv gør en forskel. Oplæg og diskussion. 
                Oplæg ved 
                Nordvestjysk Fjordkultur: Fjordkultur, der gør en forskel for byen (Asger Brodersen)
                MARILYN ANNE: Et skib, der gør en forskel for de unge i kommunen (Toke Aagaard)
                NOATUN: Et skib, der gør en forskel som forening (Kasper Brandi)
                TS: En forening der kan gøre en større forskel når vi står sammen (Rasmus)
21:00:      Hygge og socialt samvær.

Søndag den 4. marts
7:30 - 8:30:    Morgenmad.

8:45:        Afgang mod Thyborøn.

9:30:        Rundvisning med guide i Sea War Museum. Museet er bygget op om Jyllandsslaget, der fandt sted ud for Thyborøn under 1. Verdenskrig. 

11:30:      Guidet busrundtur på havnen ved Henning Thøgersen og frokost i Konsumcenteret, hjertet på Thyborøn Havn. Under spisning af sandwich vil der være oplæg om fiskeriet i dag fra Thyborøn.

13:30:      Bussen er tilbage ved Nordvestjysk Fjordkultur. Tak for denne gang og kom godt hjem.
 

Pris for deltagelse:
TS-medlemmer kr. 200 pr. person / ikke medlemmer kr. 400 pr. person.

Betaling inkluderer mad og kaffe under arrangementet. Drikkevarer kan købes til favorable priser og evt. overskud vil tilfalde Nordvestjysk Fjordkultur.

Der kan forekomme ekstrabetaling til udgifterne til søndagsudflugten til Thyborøn, hvis det ikke lykkes at skaffe sponsorer til turen. 

Tilmelding til medlemsmødet senest den 23. februar 2017.

BEMÆRK Booking af værelser på Struer Vandrehjem til den angivne pris gælder kun tillmeldinger indenden 23. fabruar

Adresse: 

Nordvestjysk Fjordkultur
Havnevej 6
7600 Struer

OVERNATNING:

Struer Vandrehjem har givet et godt tilbud til alle deltagere i medlemsmødet. 
Pris pr. person pr. overnatning: 125 kr. (på 2-4 mands værelser)
Pris pr. person for morgenmad: 50 kr. (Søndag morgen er der morgenmad i Nordvestjysk Fjordkultur. Det har du betalt for via deltagergebyret.)

For at opnå disse priser, skal du bestille overnatning INDEN DEN 23. FEBRUAR 2018. sammen med din tilmelding til medlemsmødet.
Skriv i tilmeldingen, hvem du eventuelt helst vil dele værelse med. 

Struer Vandrehjem ligger en halv times gang/5 min. kørsel fra Nordvestjysk Fjordkultur

Besøg Struer Vandrehjems hjemmeside

 

Nordvestjysk Fjordkultur


Et maritimhistorisk miljø, der bringer mennesker sammen. På tværs af generationer.
At formidle og bevare kulturelle og menneskelige værdier i håndværk og håndelag. Dèt er vores overordnede mål.

Besøg Nordvestjysk Fjordkulturs hjemmeside

MARILYN ANNE

Struer er også hjemhavn for den smukke 3-mastede skonnert MARILYN ANNE. Skibet har siden 1985 fungeret som alternativ skole til elever fra 9. - 10. klasse, der har brug for en anden skoleform, end den folkeskolen byder på. 

Læs mere på MARILYN ANNEs hjemmeside

Foredrag

Vestjyder og verdensmænd på landets yderste kant. 
Foredrag af museumsinspektør fra Holstebro Museum, doktor phil. Esben Graugaard.

Esben Graugaard har gravet fortællingerne frem om foretagsomme bønder, studehandlere, købmænd og iværksættere, der levede fra landboreformens tid og frem til industrialiseringen begyndte. Det var iværksættere fra en region med langt til magtkoncentrationen i København, men med direkte forbindelser til metropoler som Amsterdam, Hamburg, London og Newcastle. Og hvorfor lige de byer? Set fra et sejlskib var de byer helt naturlige samarbejdspartnere. Det er historier fra dengang, skibsfarten definerede samarbejdsparterne - og alt det vi i dag kalder innovation. Det gav ideerne til egnsudviklingen - og udviklingen af de foretagsomme folk, Esben Graugaard præsenterer os for på medlemsmødet i Struer. Langt fra København var der frihed og muligheder for disse mønsterbrydere. De kunne selv - og de kunne på trods.

Fredes samling

75-årige Frede Jacobsen fra Struer har været samler hele sit liv: Modelskibe og -tog, gamle biler og motorer er bare noget af det, der indgår i hans store samling.
Læs artikel fra Holstebro-Struer Dagblad

 

Program  

Er du IKKE medlem af TS melder du dig til her.
Ønsker du at være Aktiv eller Passiv medlem  kan du melde dig ind i TS her.
Medlemskab af TS:   Passiv 200 - Aktiv 350 kr.

 

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Adresse

Nordvestjysk Fjordkultur
Havnevej 6
7600 Struer

Transport

Se Googlekort

Rejseplanen

 

Andre overnatningssteder i området:

 

 

Træskibs Sammenslutningen - Sekretariatet Holbækvej 8, 1. tv., 4000 Roskilde - CVR 30869125 - Tlf. 70 23 40 49 - Email: sek@ts-skib.dk    Handelsbetingelser  
 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk