Medlemsmøde 29.02.2020 TSA Aarhus

Program er under udarbejdelse.

 

 

 

 

Program for medlemsmøde marts 2019

Lørdag den 2 - 3. marts 2019 på Gerlev Idrætshøjskole, Skælskør Landevej 28, 4200 Slagelse.

Bestyrelsen har besluttet at holde et kombineret kolofon- og medlemsmøde i 2019, hvor en del af medlemsmødet, som besluttet på Generalforsamlingen 2018 i Helsingør, skal indeholde en debat om fartøjsoptagelseskriterierne og foreningens kurs fremover samt indlæg fra SBF om fondens arbejde efter de nye retningslinjer.

Temaet for medlemsmødet: Hvordan forenes den sejlende kulturarv i Danmark.

Ordstyrer: Asger Nørlund
 

13.00: Medlemmerne møder ind

13.30: Medlemsmøde – Hvordan forenes den sejlende kulturarv i Danmark.                                           

Præsenteres for programmet for medlemsmødet

Oplæg fra et indbudt panel: Præsentation og debat

Rasmus E. Casper, TS  formand: Oplæg om foreningens politik med udgangspunkt i Kulturpolitisk Program

Karsten Heide, TS optagelsesudvalget.Tom Rasmussen/John Walsted, SBF: Oplæg om fondens arbejde og praksis med flere kategorier af bevaringsværdige fartøjer

Morten Milthers, Forslagsstiller fra sidste Generalforsamling: Oplæg om en strammere linje for optagelseskriterierne og dermed på sigt en mere eksklusiv forening

Bjarke Hansen, Formand for TSA i Århus Oplæg om en bredere forening på sigt omfattende alle ældre træskibe.

Ole Vistrup, TS bestyrelsen som var tovholder på Kulturpolitisk Program.

15.30: Eftermiddagskaffe pause

16.00: Debat med panelet og deltagerne.

19.00: Festmiddag.

20.00: Filmen om Fyn Rundt og fri leg.

Søndag 3. marts 2019:

08.00 Morgenmad, morgensang mm.

09.30: Fortsat medlemsmøde workshops. Konklusion / resolution.

12.30: Frokost og farvel og tak.

 

Pris for medlemmer: 200 kr. pr. person inkl. Festmiddag lørdag aften og morgenmad og frokost søndag

 

 

Tilmelding til medlemsmødet lørdag den 2. marts 2019 kl. 13.00
200 kr. pr. person inkl. Festmiddag lørdag aften og morgenmad og frokost søndag

Tilmeld dig her:
Senest den 17. februar 2019 

Udskriv program

Mulighed for overnatning for medlemmer på:

Skælskør Lystskov ApS

Malene & Jan Sørensen
Slagelsevej 48
4230 Skælskør

Tlf. 58 16 09 80

vandrerhjem@lystskoven.dk

www.lystskoven.dk

Der ligger 13 kilometer fra Gerlev

 Priser:

350 kr. for et enkeltværelse

450 kr  for et dobbeltværelse.

500 kr. for et tremandsværelse.

550 kr. for et firemandsværelse

Træskibs Sammenslutningen - Sekretariatet Holbækvej 8, 1. tv., 4000 Roskilde - CVR 30869125 - Tlf. 70 23 40 49 - Email: sek@ts-skib.dk    Handelsbetingelser  
 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk