Lokale arrangementer

Sejlkursus: Y3 for TS´ere i København og omegn!

Gode sejlervenner i Træskibs Sammenslutningen

Brug vinteren på at tage et Y3 kursus. Kurset foregår i København og Karsten Heide – skipper på galeasen BONA GRATIA og bestyrelsesmedlem i Træskibs Sammenslutningen – har tilbudt at være underviser i pensum for yachtskipper af 3. grad (Y3).

Niveauet i undervisningen vil være, at man efter studiekredsen kan aflægge prøve under Søfartsstyrelsen og opnå sønæringsbevis.

Karsten har i 5 sæsoner afholdt studiekredse for TS-sejlere i hhv. Duelighed og Y3 her i København, hvor jeg har været tovholder på at samle hold og lave aftensmad ved hver kursusgang. Karsten har desuden undervist på aftenskole i mange år, og da han er en erfaren sejler med gaffelriggere og formår at anskueliggøre sejlads og vigeregler med skibsmodeller i undervisningen, så den bliver konkret og involverende for deltagere, er der en spændende studiekreds i sigte.

Håber, at du / I har lyst til at deltage i studiekredsen for TS-sejlere. Andre interesserede kan også deltage, men det forudsættes, at man er medlem af TS / melder sig ind, se www.ts-skib.dk.

Undervisning: Onsdage fra kl. 17.30 – 21.00. Der indledes hver gang med fællesspisning fra kl. 17.30 – 18.00 (pris kr. 30 pr. gang – betales kontant eller via MobilePay til ut.)

Undervisningsstart: Første mødegang bliver onsdag d. 28/9 k. 17.30. Der undervises 20 gange.

Lokale: Frømandsklubben Helgoland. Dybbølsgade 15, 1721 Kbh.V.

Pris for deltagelse: Kursusafgift kr.1560 pr. deltager, herunder kontingent til dykkerklubben for lokaleleje.

Indmeldelse i dykkerklubben giver mulighed for gratis svømning i Vesterbro Svømmehal tirsdage fra kl. 20.00 – 22.00, hvor der er mulighed for at lave prøvedyk, samt deltagelse i selskabelige aktiviteter i klubben + anvendelse af klubbens køkkenfaciliteter. Dykkerklubbens fartøj HELGOLAND, der ligger i Valby bådeklub (ved Sjællandsbroen), vil også kunne anvendes, hvis nogle kursister skal aflægge prøve i praktisk duelighed.

Eksamensgebyr: Ved tilmelding til eksamen skal betales kr. 200 til Søfartsstyrelsen, herom mere, når tiden nærmer sig.

Undervisningsmaterialer: Karsten vil udlevere materialeoversigt (bøger, søkort, stikpasser m.m. samt plan for undervisning) den første mødegang, men har du allerede relevante materialer, så medbring gerne disse. Ved samlet bestilling kan jeg opnå 10% i rabat ved køb hos Weilbach.

Tilmelding til studiekreds i Y3 senest d. 23/9:  annettedres@hotmail.com   / eller via FaceBook, skriv som personlig besked. Anfør navn, adresse, mail og mobilnummer.

Læs om Y3 på Søfartsstyrelsens hjemmeside her:

http://www.fritidssejler.dk/Uddannelser/Sider/Yachtskipperuddannelserne.aspx

 

De bedste hilsner Annette Dres (mobil 51838751)

LOTTE BRINCH af Nyhavn / TS-bestyrelsesmedlem

Printvenlig PDF

22-07-2016

Pressemeddelelse: Træf Fjordens Træbåde i Østby

19. - 21. august 2016

I år afholdes det traditionsrige træf ”Træf Fjordens Træbåde” i Østby Havn.

Jollerne og bådene ankommer fredag den 19. august og lørdag den 20. er der åbent for publikum fra kl. 10, hvor Frederikssunds borgmester åbner Træffet og Bill Østergaard, formand for Arne og Jørgen lauget, holder tale i anledning af at Arne og Jørgen jollen bliver 50 år. Derefter  kan man se på bådene og tale med de mange skippere, høre om gamle dages fiskeri og sejlads, se rebslageri, bådebyggere, sejlmagere samt gamle fiskeredskaber. og få sejlture med Arne og Jørgen jollen. Desuden kan man købe mad og drikke.

Arne og Jørgen jollen er en af de joller, der hvert år deltager i træffet, der afholdes rundt Roskilde Fjord og Isefjorden og som i år bliver 50 år gammel.

Derfor er det en dobbelt begivenhed for Arne og Jørgen lauget både at stå for afholdelse af træffet og fejre jollens jubilæum.

Arne og Jørgen jollen er både erklæret bevaringsværdig og udnævnt til historisk monument af Skibsbevaringsfonden

Alle bådene i træffet er brugsbåde, der er bevarede pga. interesse og hårdt arbejde af ejere eller laug.

Mange af bådene skylder Frederikssunds Skibsværft deres oprindelse. Som en værdig repræsentant for Skibsværftets kunnen, kommer galeasen Thorshavn sejlende fra Færøerne. Et skib der står som da det forlod værftet for 76 år siden. Bådene på træffet har alle samme facon, de er rundgattede, en facon Ole Jensen så i Listelandet i Norge og bragte med tilbage til Frederikssund.

Skibstømrerne fra Frederikssunds Skibsværft blev selvstændige og slog sig ned i Lynæs, Kikhavn, og Jyllinge.

Gæsterne på Østby Havn vil kunne opleve, hvordan der blev sejlet og arbejdet før i tiden. Desuden kan de købes stegte ål, stegt efter traditionen fra Østskoven, Østbypandekager, Hansen Is, samt øl vin og vand.

Fra kl. 12 er der præstationssejlads af bådene, Havhingsten kommer sejlende kl. ca. 15, så der er også mulighed for at se Danmarks største vikingeskib, fundet og udgravet I Peberrenden i Roskilde Fjord.

Kom og vær med til at gøre dagen festlig og uforglemmelig og få en fornemmelse for Danmarks sejlede Kulturarv.

Venlig hilsen

Arne og Jørgen Lauget

16-04-16

Smakketræf i Ribe den 2. juli kl. 10 - 16

Læs mere om Ribe Træskibslaug

7.3.2016  
Tilmelding  senest d. 1. juni.

Invitation til Kulturhavn Festival i København d. 26. august – 28. august 2016

Af Jens Riise og Annette Dres

 

Træskibs Sammenslutningens historiske skibe er inviteret til Københavns store årlige kulturbegivenhed: Kulturhavn Festival 2016. 

   Vi får en ærefuld plads. Den nye renoverede Kvæsthusmole - der hvor Oslo-færgen lå i sin tid, og nu tæt ved Det Kongelige Teaters nye skuespilhus – skal fremover fungere som ”byrum” med forskellige kulturelle aktiviteter. I Kulturhavnsdagene med maritime aktiviteter på kajen og med bevaringsværdige fartøjer i bassinet langs indersiden af molen, der fortæller kulturhistorien fra sejlskibenes tid. 

   Træskibs Sammenslutningens fartøjer tilbydes fri havneplads og gratis strøm under ophold, og der vil være gratis morgenmad lørdag og søndag samt aftensmad lørdag aften for deltagende skibes besætninger. For at tiltrække større fartøjer, der kommer langvejs fra, er der mulighed for refusion af udgifter til diesel, efter aftale med Kulturhavn Festival. 

   Fartøjer ankommer i løbet af fredagen. Lørdag afholdes åbent skib i løbet af dagen, smakkejoller sejler rundt i området og på et fast tidspunkt fortælles om de forskellige fartøjers oprindelige brug og nuværende anvendelse med fokus på kulturbevaringen. Rebslagere og sejlmagere viser de gamle håndværkstraditioner på kajen, hvor der også høres sømandsmusik. Søndag fælles afsejling gennem havnen, hvor der lejlighedsvis gives tilladelse til at sætte sejl (med støttemotor) syd for Toldboden.

 

18-01-2016

Havnekonference i Lemvig den 27. februar kl. 9:30 - 16

Levende Havn også i fremtiden.

Mange steder i Danmark er havnenes oprindelige funktioner som hjemsted for skibe og de dertil knyttede aktiviteter under stor forandring. Nye aktører med helt andre interesser rykker ind på de attraktive områder, og gammel kystkultur forsvinder uden en overordnet plan og strategi for samspillet mellem det nye og det oprindelige.

Erfaringer fra steder, hvor der lokalt er kæmpet og givet plads til at bevare større eller mindre dele at det oprindelige miljø og traditionelle havne aktiviteter i samspil med de nye planer og elementer, har ofte vist et blomstrende liv og engagement til glæde for havnenes aktive brugere, borgere og turister.

Hvordan skaber vi rum og plads til alle aktører:

Træskibe, lystsejlere, undervisning, roere, speedbåde, turister, fodgængere, industri, butikker, surfere m.m.

Med en vinkel på havnene som hjemsted for den sejlende kulturarv og vigtig kystkultur i form af beddinger, bygninger og værksteder, der både gemmer på historien og rummer et aktivt miljø, som kan varetage formidling, vedligeholdelse og reparationer af skibene, vil et panel af eksperter på området give deres bud på en positiv overgang til havnene som nye rekreative områder.

Konference med oplæg og fælles debat.

Tid: 27.02.16 fra kl. 09.30 -1600. Sted: Produktionsskolen Nordvestjylland, Havnen 72, Lemvig.

Arrangør: Lemvig Træskibslaug i samarbejdet med Produktionsskolen Nordvestjylland og Folkeuniversitetet.

Formål:

At give embedsmænd og – kvinder, politikere og borgere et bud på et positivt samspil mellem havnenes oprindelige formål, kystkulturen og de mange nye interesser i havneområderne.

Oplægsholdere:

Jørgen Nørby, (udvalgsformand) Lemvig Kommune.

Anders Bloksgaard, Direktør, Limfjordsmuseet.

Esben Munk Sørensen, Professor, Aalborg Universitet.

Merete Ettrup, Formand, Træskibs Sammenslutningen- TS.

Bjarne Tingkær Sørensen, Formand, Nordvestjysk Fjordkultur

Program og tidsplan.

09.30 Ankomst og registrering

09.45 Velkomst og introduktion/ præsentation. Træskibslauget og Produktionsskolen.

10.00 – 16.00       Oplæg og debat ud fra program, som vil være til stede på dagen.

 

Træskibslaugets Shantykor vil underholde med et par sange som del af programmet.

Der vil være frokost og kaffe leveret fra Produktionsskolen Nordvestjyllands køkken.

Pris: 50 kr. Inklusiv kaffe og frokost, betales ved ankomst.

Tilmeldingsfrist: senest tirsdag den. 23 februar. (først til mølle).

Telefon: 9663 0108. Mail. pve@pnvj.dk

20-01-2016

 Sundtoldsmarked i Helsingør 19. - 21 august 2016

Invitation til TS skibe

Kære historiske sejlfolk

På vegne af Helsingør Kommunes Museer og Helsingør Havne inviteres I til at komme til Sundtoldsmarked i Helsingør i dagene 19.-21. august 2016. Vi håber at vi er med I jeres togtplan for 2016, eller at I har planlagt et weekendtogt i dette tidsrum og håber at turen endnu gang kan gå til Helsingør.

Til jer som ikke har deltaget før, er her lidt om hvad invitationen drejer sig om. Sundtoldsmarkedet er en årlig tilbagevendende begivenhed hvor markedet i 2016 er fjerde gang dette afvikles. Museet Skibsklarerergaarden står som arrangør og markedet besøgtes sidste gang af 11.500 mennesker. Museet formidler et realistisk Sundtoldsmarked som det foregik for 200 år siden da Sundtold blev opkrævet af alle de skibe der passerede Helsingør under Kronborgs kanoner. Et realistisk marked betyder, at alt hvad der blev fortalt, alt hvad man kunne købe, alt hvad man kunne opleve, alt hvad man kunne spise, var som det var på et marked i Helsingør for 200 år siden (ingen plastik sværd m.m.). Der var omkring 400 frivillige i dragt fra tiden som optrådte og formidlede en realistisk tidsånd fra dengang. Det er samtidig sejlskibenes tid og i havnen var der mere end 40 historiske skibe, herunder TS skibe, Nyhavns skibe, Fulton, S/S Bjørn, skibe fra Sverige samt alle de små Smakkejoller fra kysten. Vi gentager successen i 2016, blot større.

I 2016 foregår markedet over to dage, den 19. august vil der være et børnemarked bl.a. for skolesøgende børn og lørdag d. 20. august det fulde Sundtoldsmarked hvor”alle sejl er sat til”, et marked med 50 boder, gamle håndværk der vises og hvor der vil være fest om aftenen for alle de deltagende.Der vil ikke være omkostninger forbundet med anløb af havn, el og vand. Morgenmad lørdag og søndag samt festmiddag om aftenen (280 deltog i 2015) vil være uden beregning.

Se evt. denne video fra 2013  http://youtu.be/2WkUdnGte5A

Se også: Kæmpe succes for Sundtoldsmarked fra 2015

Jeg håber dette vil have jeres interesse og vil få jer at se i august.

Ring evt. til mig for yderligere information på tlf.50 57 14 97 eller mail på thatt@get2net.dk

Med venlig hilsen

Knud Thatt

Frivillig på museet Skibsklarerergaarden

Træskibs Sammenslutningen - Sekretariatet Holbækvej 8, 1. tv., 4000 Roskilde - CVR 30869125 - Tlf. 70 23 40 49 - Email: sek@ts-skib.dk    Handelsbetingelser  
http://aktivitet.foreningsadministrator.dk/images/paylogo/dankort_22.gifhttp://aktivitet.foreningsadministrator.dk/images/paylogo/visa_22_old.gifhttp://aktivitet.foreningsadministrator.dk/images/paylogo/master_22.gif

Webshop fra e-hjemmeside.dk