Revidering af TS’ love


Forslag til revidering af foreningens love på generalforsamlingen i Helsingør 2018.

 

 

Af Rasmus E. Casper, formand

 

Følgende forslag til opdatering af Træskibs Sammenslutningens love er resultatet af en arbejdsproces, som blev påbegyndt med nedsættelse af en arbejdsgruppe på bestyrelsesseminaret hos Hanherred Havbåde i november 2016.

Gruppen har arbejdet med opdateringerne igennem 2017, og nu ligger et færdigt forslag klar. Forslaget er godkendt af bestyrelsen og præsenteret første gang i denne form for kolofonmødets deltagere i januar 2018. Her blev det modtaget positivt.

Udgangspunktet er et behov for flere forskellige præciseringer i forhold til foreningens praksis og ikke mindst i forhold til tegningsreglerne. Der er simpelthen behov for en opdatering, for at foreningen kan arbejde effektivt.

Træskibs Sammenslutningen - Sekretariatet Holbækvej 8, 1. tv., 4000 Roskilde - CVR 30869125 - Tlf. 70 23 40 49 - Email: sek@ts-skib.dk    Handelsbetingelser  
 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk