Generalforsamling 2019

Generalforsamlingen afholdes i Holbæk søndag den 9. juni 2019 kl. 10.00 - 13.00.

Dagsordenen vil blive suppleret med indkomne forslag og oplysninger om, hvem der modtager valg. Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent

2. Beretning

3. Regnskab

4. Indkomne forslag

5. Fastsættelse af kontingent

6. Valg i henhold til § 8

7. Eventuelt

 

Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Dokumenter til Generalforsamlingen

Opdateres løbende

Beretning 2018 printvenlig 

Regnskab 2018 revisor godkendt

Budget 2019

Træskibs Sammenslutningen - Sekretariatet Holbækvej 8, 1. tv., 4000 Roskilde - CVR 30869125 - Tlf. 70 23 40 49 - Email: sek@ts-skib.dk    Handelsbetingelser  
 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk