Generalforsamling 2018

Generalforsamlingen afholdes i Helsingør søndag den 20. maj 2018 kl. 10.00 - 13.00.

Dagsordenen vil blive suppleret med indkomne forslag og oplysninger om, hvem der modtager valg. Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent

2. Beretning

3. Regnskab

4. Indkomne forslag

5. Fastsættelse af kontingent

6. Valg i henhold til § 8

7. Eventuelt

 

Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Dokumenter til dagsordenen

(opdateres løbende)

Dagsorden (printerklar)

Vedr. pkt. 2

Bestyrelsens beretning
(Samme udgave findes i Blad 2, 2018)

Vedr. pkt. 3

Revideret regnskab 2017
(Samme udgave findes i TS Blad 2, 2018)

Vedr. pkt 4: 

Bestyrelsens forslag til revidering af TS love

TS medlem Morten Milthers indsendte forslag vedr. optagelseskriterier

Vedr. pkt. 6:

Valg til bestyrelsen - Hvem er på valg?

Træskibs Sammenslutningen - Sekretariatet Holbækvej 8, 1. tv., 4000 Roskilde - CVR 30869125 - Tlf. 70 23 40 49 - Email: sek@ts-skib.dk    Handelsbetingelser  
 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk