Det sker i 2016

Årets Aktivitetskalender - klik her

13. - 15. maj

Pinsestævne Nakskov 2016

11. - 15. juli

Skibsdage på Fejø

29. - 31. juli

Vestjyske Skibsdage i Nymindegab

Uge 32 

Træningssejlads

 

Arrangørenes omtale af årets Sejladser = klik her

 


14-02-2012

Så er den her - Håndbog i vedligehold af åbne træbåde og joller

Smakkejoller – sjægte - oselvere – hækjoller og travaljer vil vedligeholdes – SKAL vedligeholdes.

Se det som en fornøjelse! Prøv det! Læs om det! TS kan det!

Ulf Brammer har skrevet det.

Håndbogens seneste version er fra 04-02-2012 og kan downloades (pdf) her

 

NYHEDER

******************

18-05-2016

Ny formand og ny kasserer

38-årige Rasmus E. Casper blev valgt som ny formand for TS på pinsens generalforsamling i Nakskov. Rasmus E. Casper er projektleder på LEGESKIBET og medejer af FORTUNA.

Foreningen fik også ny kasserer. Det er Finn Svendsen, som har været med i skonnerten MARTHA siden 1970.

Der skete flere ændringer i bestyrelsen, som nu er udvidet til 11 medlemmer - alle på fredelig vis og uden kampafstemning.

Læs mere om bestyrelsens nye sammensætning
 

09-05-2016

Mød kandidaterne til bestyrelsen og revisorposterne

Generalforsamlingen skal vælge ny formand og ny kasserer - og en række poster til bestyrelsen.

Få overblik over posterne og bestyrelsens kandidater. De nye ansigter har vi bedt om at præsentere sig selv.

Læs den samlede oversigt

Se dagsorden og mød formands- og kasserer kandidaterne

06-05-2016

Nu ses vi snart til TS pinsestævne i Nakskov

65 skibe er allerede tilmeldt Pinsestævnet i Nakskov. Vi bliver rigtig mange i Nakskov og for at alt kan forløbe bedste muligt har alle skibe modtaget en mail med praktiske informationer til skibe og deltagere. Den kan også findes her på siden. Læs med her

Se det officielle program for hele pinsen i Nakskov

 

03-05-2016

Indkomne forslag til generalforsamlingen den 15-05-2016 i Nakskov

Der er indkommet et forslag til behandling på TS Generalforsamlingen i Nakskov den 15. maj. Forslaget kommer fra TS Bestyrelsen og omhandler $ 5 Fartøjsoptagelse. Forslaget er stillet for at imødegå en stigende interesse fra udenlandske skibe uden tilknytning til Danmark. Lad os bare være ærlige og sige, at TS Frihavnsordningen er attraktiv og dette rygte er spredt også udenfor de danske farvande. Bestyrelsen har på ingen måde ønsket at udelukke alle de skibe, der har en dansk tilknytning, men kan på den anden side ikke forsvare at åbne for alle skibe i hele verden. Derfor har bestyrelsen ønsket at præcisere, at TS Fartøjer skal have en tilknytning til dansk maritim historie. Da foreningens bevaringsarbejde er rettet mod den danske maritime kulturarv, vil udenlandsk ejede, der også er udenlandsk byggede fartøjer ikke kunne optages, men blive henvist til de respektive landes egne interesseorganisationer. 
Tak for kvalificerede indlæg i debatten, som vi har taget til efterretning og koorigeret i dokumentet: Baggrundsinformation til forslag om vedtægtsændringer af TS love §5. Bemærk, at dette dokument er vejledning til skibe, der ønsker optagelse. Forslaget til vedtægtsændring er stadig det samme.

 

27-04-2016

Generalforsamlingen skal vælge ny formand - Bestyrelsen indstiller Rasmus E. Casper

Bestyrelsen indstiller Rasmus Elmquist Casper, projektleder på Legeskibet, Gerlev Idrætshøjskole som formandskandidat. 

Rasmus sejler i disse år de danske farvande tynde med både Legeskibet Lilla Dan og privat med paketten Fortuna, som han for nylig har overtaget med to gode venner. Formålet med projekt Legeskibet er blandt andet at arbejde for en visionær udvikling i de danske havnebyer med særlig fokus på maritim kulturel identitet og byrum, som stimulerer fællesskab, leg og bevægelse.

Rasmus har mange års erfaring med maritime kulturprojekter og kulturpolitik i både ind- og udland, han er passioneret naturnavigatør, tidligere digital chef i et større kommunikationsbureau, og så har han et hjerte der banker for de gamle skibe. Det er bestyrelsens overbevisning, at han med sin mangesidede baggrund vil kunne bidrage værdifuldt til foreningens fortsatte udvikling, vækst og indflydelse.

 

26-04-2016

SK Lynetten / Margretheholm Havn er blevet TS Frihavn

Festlig indvielse den 29. maj

Søndag den 29. maj 2016 indvies Lynetten som ny TS Frihavn. Indvielsen sker under festlige former, da det også er dagen hvor der bliver holdt 'Havnens dag - Vild med Vand'. Alle TS skibe er velkommen til at være med, når TS flaget hejses op over Lynettens havn. Tilmelding er nødvendigt - læs mere her

Stor tak til Annette Dres og Nyhavns Skipperlaug for at sikre, at TS Fartøjer fremover kan lægge vejen forbi Lynetten på Christianshavn med op til 3 fridøgn (påregn miljøafgift).

Læs mere om TS Frihavne

Læs mere om Havnens dag - Vild med Vand i Lynetten

Se alle TS frihavne på kort

 

19-04-2016

Generalforsamlingen skal vælge ny kasserer. Mød bestyrelsens kandidat

TS bestyrelsen præsenterer med glæde Finn Svendsen fra MARTHA lauget som kandidat til kassererposten. Finn Svendsen har mange års erfaring som kasserer for blandt andet MARTHA lauget og har været med til at restaurere og sejle med Martha af Vejle siden 1970.
Jeg kandiderer til kassererposten, fordi jeg er på vej ud af arbejdsmarkedet, og gerne vil gøre en indsats med det jeg kender i et område, som har min interesse. TS er på mange måder lige den rigtige forening, fortæller Finn Svendsen i hans præsentation af sig selv og sine tanker om opgaven.

Læs mere

 

08-04-2016

Så er der jollesejlads for alle på Ringkøbing Fjord

Vestjyske Skibsdage er et af de nyeste tiltag af TS aktiviteter. I år er det 'Æ Gaf' fra Nymindegab ved Ringkøbing Fjord der arrangerer og de inviterer alle intereserede - nye som erfarne - jollesejlere til 3 dage med masser af sejlads på Ringkøbing Fjord. Der afholdes også kapsejlads den ene af dagene med fine præmier til vinderne.

Alle er velkommen med eller uden egen jolle. Gå ikke glip af 3 forrygende dage i godt selskab med andre jollesejlere, når Nymindegab er vært for årets Vestjyske skibsdage.

Læs mere og se hvordan du kommer med

 

05-04-2016

Tilmelding til Pinsetræf 2016 i Nakskov

Kursen skal snart sættes mod pinsetræffet i Nakskov, der også fejrer 750 års jubilæum i år. Programmet byder på alt det vi kender, men også havnemarked med lokale producenter og spændende maritime aktiviteter på havnen i dagene 13. -15. maj. 

Tilmelding senest den 1. maj

 

29-03-2016

Maritimt Kulturcenter i Hobro åbnes onsdag den 6. april kl. 14:30

Fonden Maritimt Kulturcenter holder åbent hus, når et helt nyt center til formidling af den maritime kulturarv åbnes med udgangspunkt i Danmarks ældste fungerende træskibsværf, Hobro Værft. Alle interesserede er velkommen til at deltage i åbningen.

Projektet er støttet af Real Dania, Det Obelske Familiefond, Grøn Vækst, Region Nordjylland og Mariagerfjord Kommune.

 

09-03-2016

TS ansætter forretningsfører

Merete Ettrup er udpeget af bestyrelsens ansættelsesudvalg. TS skal finde ny formand.

TS har fået en fastansat forretningsfører – for første gang i sin snart 44 år lange historie. Det er Merete Ettrup, som tiltræder jobbet 1. maj. Stillingen er på 32 timer om ugen.

Merete Ettrup har tidligere meddelt, at hun træder tilbage som formand for TS ved generalforsamlingen i Nakskov i pinsen, så foreningen skal ud at finde en ny formand.
Stillingen som forretningsfører har været opslået siden begyndelsen af februar, og der indkom to ansøgninger.

Bestyrelsens ansættelsesudvalg ansatte Merete Ettrup som den mest kvalificerede. De seneste par år har hun arbejdet som konsulent for at udvikle TS i forhold til medlemmer og forretningsforbindelser og skabe finansiering udefra. Dermed er det lykkedes at skabe økonomisk grundlag for den nye stilling, og målet er at fortsætte i det retning, så foreningen også kan tilknytte eksterne projektledere i sit arbejde for at udvikle TS’ muligheder.

Finansieringen udefra bygger i øjeblikket på flere kanaler. Dels har TS indgået et samarbejde med skibsforsikringsselskabet Søassurancen Danmark i Marstal – et samarbejde, som er under positiv udvikling. Dels støttes TS økonomisk af Kulturstyrelsen og Friluftsrådet. Og dels giver det årlige pinsestævne indtægter til TS blandt andet gennem andel i omsætningen på kajerne.

 

09-03-2016

Nye TS repræsentanter i SBF og EMH

Joachim Juel Vædele, bestyrelsessuppleant, er på TS bestyrelsens seneste møde blevet udpeget til ny TS repræsentant i Skibsbevaringsfondens bestyrelse. Joachim afløser Sven Irgens-Møller, der har repræsenteret TS i SBF i de seneste 5 år. TS bestyrelsen takker på TSs vegne Sven Irgens-Møller for at have stillet sin frivillige arbejdskraft til rådighed for foreningen igennem sine 5 år som TS' repræsentant i SBF bestyrelsen.

TS har 2 repræsentanter siddende i Skibsbevaringsfondens bestyrelse. De upeges af TS bestyrelsen i marts for 2 år ad gangen.  Bestyrelsen fremhæver, at repræsentationen i SBF har stor betydning for TS' arbejde og finder det vigtigt, at minimum den ene af repræsentanterne er tæt på TS bestyrelsen og deltager i bestyrelsens arbejde. TS' anden repræsentant, der er midt i sin 2 årige periode, er TS kasserer Egon Hansen. Egon har valgt at trække sig ud af TS bestyrelsen til generalforsamlingen i år, men fortsætter i SBFs bestyrelse.

Mathilde Højrup, bestyrelsesmedlem, er på samme møde blevet udpeget til at repræsentere TS i det internationale arbejde i EMH (European Maritime Heritage). Mathilde afløser Nis-Edwin List-Petersen, der har repræsenteret TS i EMH i en årrække. Bestyrelsen ønsker at takke Nis-Edwin for sin mangeårige medvirken i EMH som TS' repræsentant. Bestyrelsesmedlem Ole Vistrup repræsenterer ligeledes Danmark i det internationale arbejde. Ole deltager i EMHs Safety Council, og Mathilde afløser Nis-Edwin i Cultural Council. Merete Ettrup supplerer på begge områder.

TS har været med til at etablere EMH og var hovedaktør i formuleringen af Barcelonacharteret. 

 

12-02-2016

Stillingsopslag - TS søger Forretningsfører

Træskibs Sammenslutningen søger en forretningsfører, der skal fortsætte arbejdet med at hente finansiering ind udefra til at drive og udvikle foreningen til gavn for den sejlende danske kulturarv: Skibene, skibsejerne og TS’ andre medlemmer.

Ansøgningsfrist er 1. marts 2016

Læs mere og se stillingsopslag

30-01-2016

Skipper Poul Pilegaard er død

Et kendt ansigt i TS – altid under en bredskygget hat – er sejlet Vestud. Skipper gennem mange år på galeasen HJALM af Holbæk, Poul Pilegaard, døde i går, fredag 29. januar, efter længere tids sygdom.

Poul Pilegaard blev 74 år. Han var af den gamle rapmundede og vindblæste skippertype, som tilbragte det meste af sit liv på havet i gamle træskibe, både med skibsprojekter med anbragte unge og i sejladser med lejrskoler og øvrige chartergæster.

Bisættelsen finder sted i Skt. Nikolai Kirke i Holbæk lørdag den 6. februar kl. 12:30

Læs nekrologen

 

28-01-2016

Nordby havn på Fanø ny TS frihavn

Fanø har en unik sejlskibshistorie.  Derfor sagde Fanø Kommune selvfølgelig også ja til at lade Nordby Havn blive TS Frihavn. Vi håber det kan blive startskuddet til mange spændende besøg og TS aktiviteter. Fortæller Trine Buhl fra Fannikedagene på Fanø. 

Nu er der kommet endnu en rigtig god grund til at kigge på Vesterhavskysten, når sommertogtet skal planlægges. Nordby havn har meddelt TS, at de gerne vil være TS frihavn. TS lokalmand Kim Madsen fra Hjerting Kanelaug har arbejdet længe på at få inddraget Fanø i TS frihavnsordingen og nu kan vi med glæde tilføje Nordby havn som TS Frihavn nummer 82 - klar til sejlsæsonen 2016. Fanø bidrager med gode råd og inspiration til et spændende ophold på Fanø: Vi vil gerne fortælle om et lille udpluk af de oplevelser der venter jer, og om hvorfor øen er et besøg værd. Læs Trine Buhls artikel

De 3 fridøgn er næsten ikke nok til at opleve øen, men så må I jo komme igen, og igen … og igen. PS! Havnefogeden siger, hvis I har brug for lidt flere dage i havn, så finder vi nok også ud af det... slutter Trine Buhl artiklen af... 

Der er altså rigtig god grund til at vælge Nordby havn som destination på årets sommertogt, men Fanø er ikke til at stoppe. Med bekræftelsen følger også en særlig indbydelse til alle TS Fartøjer om at deltage i Fannikerdagene den 8. - 10. juli. I år fejres 275 års jubilæet for Fanøs frikøb af Kronen, og grundlæggelsen af Fanø’s sejlskibsflåde. Invitationen kommer fra Fannikerdagene, Riggerloftet, Everten Rebekka og Hjerting Kanelaug.  Se invitationen

 

18-01-2016

Havnekonference i Lemvig den 27. februar 2016

Levende Havn også i fremtiden.

Det er overskriften når Lemvig Træskibslaug sammen med Produktionsskolen Nordvestjylland og Folkeuniversitetet sætter fremtidens havne til debat den 27. februar kl. 9:30 - 16 i Lemvig.

Med en vinkel på havnene som hjemsted for den sejlende kulturarv og vigtig kystkultur i form af beddinger, bygninger og værksteder, der både gemmer på historien og rummer et aktivt miljø, som kan varetage formidling, vedligeholdelse og reparationer af skibene, vil et panel af eksperter på området give deres bud på en positiv overgang til havnene som nye rekreative områder.

Alle er velkommen. Læs mere om programmet og hvordan du tilmelder dig

 

15-01-2016

Hårbølle Fiskerihavn ny TS Frihavn

Nu er der 81 havne at vælge imellem, når sejlplanen skal lægges. Hårbølle Fiskerihavn er med virkning fra 1. januar 2016 blevet TS frihavn. Tak til TS medlem Arne Gotved for at få aftalen i hus.

For at opnå friplads i havnene skal skibet være optaget på TS’s fartøjsliste samt føre TS-standeren (Jomfrustanderen), som gratis kan bestilles her

Desuden skal der føres en årsmærkat på forkant af den forreste mast. Årsmærkaten udsendes til hvert enkelt skib, når årets kontingentindbetaling er registreret. Årsmærkaten er selvklæbende, skifter farve hvert år og er udformet som det kendte agterspejl.

Se alle frihavnene her

TS bestyrelsen ønsker alle medlemmer og samarbejdspartnere et rigtig godt nytår med tak for 2015.

Vi har meget at være stolte af med året der nu går på held. Aktiviteten stiger og det kan ses på medlemstilgangen, der er steget med 25 % i de sidste 2 år. Vi har taget hul på den nye medlemsstruktur og på det sidste møde i bestyrelsen kunne vi med glæde konstatere, at det økonomiske fundament for at få ønsket om en fast ansættelse i Træskibs Sammenslutningen nu er opfyldt. Stillingen som forretningsfører slås op først i det nye år og annonceres sammen med udgivelsen af TS Blad 1 (februar).

Året sluttede af med en ekstrabevilling til skibene fra regeringen på 1 million årligt i de næste 4 år. Startende næste år. Endnu et bevis på, at skibenes fortsatte bevaring og aktive sejlads er vigtig og har politikernes bevågenhed. Den skal vi fortsætte med at bevare og udbygge.

Det er en fornøjelse at arbejde i en forening med så mange ildsjæle, der brænder for skibene og de maritime miljøer. Tak for et godt samarbejde og mange gode snakke og hyggelige timer på kajen og på vandet.

GODT NYTÅR - vi ses på vandet i 2016

Merete Ettrup, Formand

 

30-12-2015

Søfartsstyrelsen regulerer takster og gebyrer for 2016

En række gebyrtakster, som hører under Søfartsstyrelsens område, bliver ændret fra 2016. Du finder prislisten på Søfartsstyrelsens hjemmeside.

De ændrede gebyrtakster gælder:

* Bunkers-, CLC-, Athen- og AFS-certifikater

* Yachtskippereksamen

* Søfartsbøger

* SRC genparter, samt

* Dueligheds- og speedbådsbeviser.

Desuden ændres timepriser for syn. Fremover vil der blive anvendt samme timepris, uanset om der er tale om ordinær virksomhed eller indtægtsdækket virksomhed.

 

11-12-2015

TS medlemsmøde i Hvide Sande 5. - 6. marts 2016

Kom tættere på en af TS' nyeste frihavne. Besøg Hvide Sande Shipsyard, Fiskeriets hus og bliv klogere på beregning af sejlenes arealer og det fælles tyngdepunkt.

Sekretariatsleder Tom Rasmussen fra Skibsbevaringsfonden står for weekendens faglige oplæg om sejlarealer, Knud Lodsgaard Sørensen og Claus Høgsberg Toft fra THOMAS lauget viser rundt på slusen, i Fiskeriets hus og på den altid levende Fiskerihavn. Hvide Sande Shipyard lægger generøst lokaler til rådighed for TS og giver rundvisning på værft og beddinger, hvor blandt andet REBEKKA fra Fanø er på besøg.

Vi ses i Hvide Sande den 5. - 6. marts. Tilmelding her

 

09-12-2015

En gammel dame går i land i Holbæk

Det sker fredag den 11. december 2015 kl. 12:00 når en stor kran løfter Nationalmuseets galease ANNA MØLLER op fra havnebassinnet ved Krags Brygge. Skibet løftes op på en blokvogn og transporteres til værkstedshallen, der ligger yderst på området ved siden af "Værftet". Her kan man de næste 3 år følge restaureringsprojektet til 13,2 mio. kroner, der er ydet af A.P. Møller og hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.

Se nærmere om arrangementet i pressemeddelelsen her.

   TS på Facebook

  Sejl med mig - For skibe og
  interesserede sejlere i TS.

TS støttes af

Kulturministeriets pulje til landsdækkende almennyttige organisationer 

BAC Corrosion Control A/S støtter den sejlende kulturarv

 

Billedudstilling.

Et tiltag, som TS-lokalmand i Nyhavn, Eric Erichsen har været initiativtager til og projektmager for.

Billederne er stillet til rådighed af Jes Kroman, direktør for Skibsbevaringsfonden.

Udstillingen blev præsenteret første gang den 5. marts 2011 på medlemsmødet i København. 

Billedudstillingen med TS-motiver og tekster om organisationen, - den skal på farten rundt i landet. Det vil Eric Erichsen tage sig af.

 

Er du en interesseret arbejdsplads, et bibliotek, et søfartsmuseum, et medborgerhus, et klubhus i en lystbådeforening, et træskibslaug, - eller bare interesseret i at vise de flotte billeder for et større publikum,  kan du se mere om billedudstillingen ved at klikke her.

Træskibs Sammenslutningen - Sekretariatet Holbækvej 8, 1. tv., 4000 Roskilde - CVR 30869125 - Tlf. 70 23 40 49 - Email: sek@ts-skib.dk    Handelsbetingelser  

Webshop fra e-hjemmeside.dk